O firmie

O firmie TMS Sp. z o. o. powstała w 1994 roku .

TMS Sp. z o.o. to wyłączny przedstawiciel Toshiba Medical Systems na rynek polski .

Firma prowadzi sprzedaż i serwis : tomografów komputerowych, ultrasonografów, angiografów, aparatów do rezonansu magnetycznego oraz aparatów rtg.POLITYKA JAKOŚĆI


Podstawowym celem firmy TMS Sp. z o. o. jest dostarczanie naszym klientom urządzeń medycznych i usług serwisowych o najwyższej jakości. Cel nasz realizujemy poprzez:

współpracę z producentem urządzeń medycznych oferującym najnowocześniejsze rozwiązania techniczne oraz zapewniającym doskonałą jakość swoich wyrobów,

stałe analizowanie oczekiwań, potrzeb i możliwości naszych klientów,

zapewnienie obsługi serwisowej urządzeń zarówno w okresie gwarancji jak i po okresie gwarancyjnym,

zapewnienie stałych i szybkich dostaw części i materiałów eksploatacyjnych,

rozwój sieci serwisowej dla zapewnienia jak najszybszej reakcji na potrzeby klienta,

stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez systematyczne szkolenia

Firma TMS Sp. z o.o. doskonali w sposób ciągły swoje usługi jak również system zarządzania jakością.

Dokumenty TMS Sp. z. o. o.:

KRS: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

KRS: 0000121166

REGON: 010765516

NIP: 521-10-04-948

Kapitał zakładowy i wpłacony 210.000,00 PLN

Siedziba:

02-952 Warszawa

ul.Wiertnicza 84

tel. +48 22 858 28 19, +48 22 858 28 20

fax. +48 22 858 28 12

e-mail: tms@tms.com.pl
 

 

CERTYFIKAT ISO:

Pliki do pobrania: