Serwis

Informacje o serwisie


Wszystkie urządzenia i systemy diagnostyki obrazowej firmy Toshiba Inc. zainstalowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obsługiwane są przez firmę TMS, która jest wyłącznym i autoryzowanym przez producenta serwisem.

Obsługa polega na:

wykonywaniu instalacji,

prowadzeniu szkoleń i doradztwa dla użytkowników,

wprowadzania bezpłatnych modyfikacji wymaganych przez producenta,

dokonywaniu przeglądów i konserwacji w okresie gwarancji,

wykonywaniu napraw,

dostarczania oryginalnych części zamiennych.

Inżynierowie serwisu są na bieżąco szkoleni w centrach szkoleniowych w Holandii i Japonii. Gwarantujemy najwyższej jakości usługi oraz profesjonalny serwis.

TMS Sp. z o.o. ma siedzibę w Warszawie przy ulicy Wiertniczej 84 oraz działa na terenie całego kraju. Firma aktualnie posiada oddziały terenowe w Białymstoku, Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi i Katowicach.

Zgłoszenia serwisowe przyjmowane są telefonicznie (tel.: 22 858 28 14), faxem (nr: 22 858 28 12) lub pocztą elektroniczną (e-mail:
serwis@tms.com.pl ).

Wszystkie zgłoszenia rejestrowane są w internetowej bazie danych obejmującej cały obsługiwany sprzęt oraz wszystkich naszych PT Klientów.

Warunki serwisu gwarancyjnego :
W okresie gwarancyjnym naprawy, części zamienne oraz przeglądy na wezwanie Klienta są bezpłatne.


Warunki serwisu pogwarancyjnego :
Obsługujemy naszych Klientów na doraźne wezwania lub na podstawie kontraktu serwisowego.

Pierwszeństwo w obsłudze serwisowej mają Klienci z podpisanymi kontraktami serwisowym.