TMS Zdrowie

TMS Zdrowie Sp. z.o.o.


TMS Zdrowie Sp. z.o.o. powstała w 1999 roku
Podstawowe cele firmy to:
projektowanie, dostawa oraz wykonanie "pod klucz" zakładów i pracowni diagnostyki obrazowej, pracowni angiografii, pracowni hemodynamiki, sal intensywnego nadzoru kardiologicznego itp.
finansowanie wyżej wymienionych zadań
dzierżawa sprzętu medycznego
informatyzacja szpitali, w szczególności zakładów diagnostyki obrazowej
Nasza wizja, to kompleksowe świadczenie usług związanych z diagnostyką obrazową, począwszy od projektowania inwestycji, poprzez jej finansowanie, wykonanie, a następnie w połączeniu z innymi firmami Grupy TMS, świadczenie usług medycznych.


Dokumenty TMS Zdrowie Sp. z.o.o.:
KRS:Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000118517
REGON: 016121300
NIP: 951-19-49-052
Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony 200.000,00 PLN
 

Siedziba:
02-952 Warszawa
ul.Wiertnicza 84
tel. +48 22 858 28 19, +48 22 858 28 20
fax. +48 22 858 28 12
e-mail: tms@tms.com.pl