Aparaty używane

Canon Medical Systems

Aparatydemonstracyjne i rekondycjonowane


Informacja o aktualnej ofercie:

piotr.piwowarski@tms.com.pl
tel. +48 609 858 538
TMS Sp. z o.o. jest wyłącznym, autoryzowany przedstawicielem na terenie Polski firm:


Autoryzowany przedstawiciel firm: