Spójrz na ultrasonografię w nowym świetle


Technologia iBeam+ pozwala osiągnąć nowy poziom dokładności diagnostycznej i możliwości obrazowania w serii Aplio-„i” edycji Prism.


Kompletne, elastyczne rozwiązanie w każdej sytuacji klinicznejPodnieś wiarygodność kliniczną na całkiem nowy poziom


Aplio poprawia jakość i jednoznaczność diagnostyki w szerokim zakresie aplikacji klinicznych.


Przemyślane technologie obrazowania zwiększają przejrzystość, głębokość i uwidocznienie szczegółów.


Technologia SMI nowej generacji pokazuje najdrobniejsze przepływy ze skuteczną redukcją szumu, bez zatrzymywania oddechu.


Ultra Wide View oferuje znacznie poszerzone pole widzenia bez straty jakości ani szybkości obrazowania.Wyznacz nowe ścieżki diagnostyczne z niezrównaną efektywnością


Szeroki wachlarz zaawansowanych klinicznie narzędzi obrazowych i pomiarowych, pozwala ultrasonografom Aplio i-series klasyfikować się w czołówce w dziedzinie badań naukowych.


Aplio dostarcza kompleksowy zestaw zaawansowanych narzędzi do planowania, przeprowadzania i oceny interwencji pod kontrolą obrazu.


Jako system wysokowydajny i wszechstronny, Aplio pozwala na wielospecjalistyczną diagnostykę pacjenta w jednym miejscu, na jednym aparacie.Stwórz wydajne i wygodne środowisko pracy


Starannie przeprojektowany interfejs użytkownika skraca czas adaptacji, zapewniając większą wiarygodność i produktywność.


Ulepszona standaryzacja i automatyzacja skraca czas badania z równoczesnym wzrostem jego wydajności.


Nawet złożone zadania stają się proste i łatwe w wykonaniu.


Z łatwą do zaadaptowania konsolą możesz w szybkim czasie stworzyć ergonomiczne stanowisko pracy, aby pracować w bezpiecznym dla zdrowia Magicznym Trójkącie*


magiczny trójkąt*

Witamy w erze obrazowania wspomaganego sztuczną inteligencją
Z dostarczanym przez Canon Medical zestawem inteligentnych, innowacyjnych technologii jest teraz łatwiej niż kiedykolwiek stawiać bezpieczne, precyzyjne rozpoznania jako podstawę leczenia każdego pacjenta. Przemyślane, oparte o sztuczną inteligencję algorytmy tworzą proste, płynne protokoły, jednocześnie generując wyniki pozwalające na spersonalizowane leczenie pacjentów.


Uczenie maszynowe zastosowane do wiedzy eksperckiej pozwala poprawić wyniki kliniczne i wydajność pracy bez dodatkowego nakładu czasu.
Inteligentna opieka zdrowotna jest łatwiejsza


Aplio i-series w edycji Prism zapewnia szerokie spektrum elastycznych, wspieranych sztuczną inteligencją funkcji, pozwalających na zoptymalizowanie działania systemu poprzez:
– programowalny, kontekstowy interfejs użytkownika
– inteligentne funkcje wywoływane pojedynczym kliknięciem
– modyfikowalne protokoły badań
Detekcja standardowych przekrojów

Oparty o głębokie uczenie maszynowe algorytm Smart Area Indication do badań położniczych przyspiesza badanie i zwiększa jego obiektywizm, pomagając prawidłowo zidentyfikować standardowe płaszczyzny do pomiarów biometrycznych.

Automatyczna identyfikacja struktur

Inteligentne algorytmy mogą automatycznie identyfikować struktury anatomiczne, pomagając usprawnić żmudne badania i pomiary lub automatyzując korelację przekrojów struktur w fuzji obrazu USG z innymi modalnościami.

Pomiary jednym kliknięciem

Automatyczna detekcja i pomiary wspomagane sztuczną inteligencją pozwalają uczynić twoje badania bardziej konsekwentnymi i wydajnymi po prostu przez wybranie pojedynczego przycisku.

Obrazowanie bardzo wolnych przepływów bez zatrzymywania oddechu

Zobaczyć niewidoczne – następna generacjaObrazowanie ultra-wolnych przepływów

Powitaj nową generację Superb Micro-vascular Imaging (SMI), która istotnie rozszerza zakres uwidocznienia przepływów od skrajnie wolnych do szybkich z niskim poziomem szumu i znakomitą czułością.

Ultra-wysoka rozdzielczość

Archiektura i-beam+ w Aplio zapewnia zaawansowaną jakość obrazu w skali szarości ze zwiększoną szybkością, aby lepiej uwidocznić anatomiczne tło naczyń.

Obrazowanie bez zatrzymywania oddechu

Z SMI nowej generacji, użytkownik może obserwować najdrobniejsze przepływy nawet w najtrudniejszych sytuacjach, bez uciążliwego szumu i z mniejszym udziałem artefaktów ruchowych.

Idealne dopasowanie od początku do końca

Precyzja i wysoka jakość wykonania

W firmie Canon tworzymy, projektujemy i produkujemy komponenty naszego sprzętu diagnostycznego w jednej fabryce, aby zapewnić wysoką jakość oraz doskonale spójną pracę oprogramowania i urządzeń, dostarczając naszym klientom i ich pacjentom produkty o najwyższej wartości klinicznej i ekonomicznej.

Technologia pojedynczego kryształu

Aplio współpracuje z szerokim zakresem głowic zbudowanych w technologii pojedynczego kryształu, zapewniających lepsze obrazowanie i głębszą penetrację aż do 50 cm, pomagając we właściwym zdiagnozowaniu nawet szczególnie trudnych pacjentów.

Technologia matrycowa iDMS

Matrycowa technologia inteligent Dynamic Micro-Slice (iDMS) systemów Aplio umożliwia ogniskowanie wiązki w płaszczyźnie elewacji, tworząc cienką warstwę przekroju z rozległą strefą ogniskowania od bliskiego do dalekiego pola widzenia.

Głowice Ultra-wideband

Wieloczęstotliwościowe głowice Aplio w technologii ultraszerokiego pasma zapewniają najwyższą czułość i rozdzielczość tak w bliskim, jak i dalekim polu widzenia. Możliwość stosowania tej samej głowicy do wielu typów budowy pacjenta pozwala na obniżenie kosztów zakupu sprzętu.


Zwiększona jednorodność

Innowacyjna funkcja Full Focus w Aplio pozwala uzyskać przejrzyste, jednorodne obrazy w całej głębokości pola widzenia równocześnie, bez konieczności dopasowywania położenia ogniska. Cecha ta jest szczególnie przydatna w badaniach skriningowych.

Głębsza penetracja

Zwiększona szerokość pasma wraz z większą mocą obliczeniową układu formowania wiązki iBeam+, dostarcza obrazów o lepszej penetracji i szczegółowości, możemy więc zobaczyć więcej bez konieczności przejścia na głowicę o niższych częstotliwościach.

Ultra Wide View

Zazwyczaj fizyczne wymiary głowicy ograniczają zakres pola widzenia struktur anatomicznych. Technika Ultra Wide View Canona pozwala na poszerzenie pola widzenia nawet o 100% bez straty jakości ani szybkości obrazowania.TMS Sp. z o.o. jest wyłącznym, autoryzowany przedstawicielem na terenie Polski firm:


Autoryzowany przedstawiciel firm: