Inteligentny system planowania leczenia – Precision™


Precision™ to oprogramowanie do planowania zoptymalizowanych i precyzyjnych planów leczenia onkologicznego. System pozwala na scentralizowanie planowania we wszystkich systemach Accuray, dzięki czemu w znaczący sposób usprawnia pracę oraz umożliwia większą wydajność, a co za tym idzie pomoc szerszej liczbie pacjentów.

System Precision™ zapewnia użytkownikom prosty i intuicyjny interfejs połączeny z zaawansowanymi funkcjami usprawniającymi planowanie leczenia.
PRECISION™

PLANOWANIE LECZENIA

Zastosowanie


Zapytaj o produkt


ZADZWOŃ

+48 22 858 28 19


e-mail:

tms@tms.com.pl


Funkcje wspomagające planowanie i realizację leczenia:


VoLO™

Optymalizator rozkładu dawki oparty na GPU, znacząco przyspiesza tworzenie planów – dzięki wykorzystaniu obliczeń równoległych przy użyciu procesorów kart graficznych plany leczenia mogą być w bardzo szybki sposób optymalizowane oraz obliczane, umożliwiając niezrównaną prędkość obliczeniową i uzyskiwanie skomplikowanych planów leczenia w krótkim czasie.

Autosegmentation™- opcja automatycznego konturowania narządów krytycznych

Moduł zawiera bibliotekę struktur zdefiniowanych w trójwymiarowym wbudowanym modelu anatomicznym. Biblioteka ta pozwala na automatyczne konturowanie narządów krytycznych dla mózgu, głowy i szyi oraz męskiej miednicy. Ponadto, moduł posiada wiele intuicyjnych, wygodnych i łatwych w użyciu funkcji konturowania ręcznego i półautomatycznego.

Lung Optimization Treatment

Opcja symulacji ułożenia pacjenta i lokalizacji guza znajdującego się w płucach. Umożliwia sprawdzenie i dokładniejsze określenie pozycji targetu w płucach przed napromienieniem pacjenta. Lepsza precyzja leczenia i możliwość uniknięcia błędów w doborze odpowiedniej metody śledzenia guza.

Synchrony™

System umożliwiający śledzenia przemieszczenia guzów nowotworowych w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem faz oddechowych pacjenta. Wysoka precyzja napromieniania (< 0,95mm) umożliwia zastosowanie mniejszych marginesów dla PTV w porównaniu z innymi metodami leczenia, dzięki czemu możliwe jest oszczędzenie większej objętości tkanki zdrowej. Moduł ten w systemie Precision jest ulepszony, w pełni zautomatyzowany i bardziej intuicyjny dla operatora obsługującego urządzenie.

Deformacyjna rejestracja obrazu

Umożliwia przyspieszenie procesu konturowania oraz zwiększa precyzję napromieniania, dzięki możliwości elastycznej propagacji struktur pomiędzy różnymi zestawami obrazów np. CT, MRI, PET.

Automatyzacja planowania leczenia

Możliwość tworzenia oraz zapisywania własnych szablonów i skryptów w systemie Precision pozwala na znaczące skrócenie procesu przygotowania planów leczenia. Ponadto, jeśli zaistnieje potrzeba wydłużenia terapii to system umożliwia dodawania frakcji napromieniania do już realizowanego planu.

PreciseRTX ™ opcja ponownego leczenia

Pozwala na zaimportowanie poprzednich planów leczenia pacjenta z dowolnego systemu zgodnego z formatem DICOM. Algorytm deformacyjny automatycznie deformuje kontury oraz rozkłady dawki z poprzednich etapów leczenia na nową tomografię.

zobacz broszurę PreciseRTX®

Radioterapia adaptacyjna PreciseART®

PreciseART to narzędzie do monitorowania rozkładu dawki podczas napromieniania pacjenta i zaadoptowania planu leczenia do zmieniającej się w trakcie trwania terapii anatomii pacjenta. Aplikacja umożliwia przeglądanie codziennych wyników napromieniania i powiązanych z nimi danych statystycznych, monitorowanie statusu napromieniowania, przeglądanie każdej z podanych frakcji i porównywanie dawki zaplanowanej z podaną pacjentowi.
W oparciu o te informacje możliwe jest zmodyfikowanie istniejącego już planu leczenia i przeliczenie rozkładu dawki na nowy zestaw obrazów CT lub porównanie i zsumowanie dostarczonych frakcji leczenia z nowym zaadoptowanym planem.

Opcja Precise ART dostępna jest tylko dla urządzenia Radixact.

zobacz broszurę PreciseART®

Integracja systemów Accuray


Zarządzaj wszystkimi planami leczenia z jednego miejsca tworząc sieć urządzeń zintegrowanych z systemem zarządzania danymi IDMS®.TMS Sp. z o.o. jest wyłącznym, autoryzowany przedstawicielem na terenie Polski firm:


Autoryzowany przedstawiciel firm: