PONAD 25 LAT DOŚWIADCZENIA

Sprzedaż i obsługa
urządzeń medycznych

Firma prowadzi sprzedaż i serwis : tomografów komputerowych, rezonansów magnetycznych, ultrasonografów, angiografów, RTG oraz urządzeń do radioterapii.NAJWYŻSZA JAKOŚĆ URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH I USŁUG SERWISOWYCH

Na co zwracamy uwagę?
Polityka jakości

Podstawowym celem firmy TMS Sp. z o.o. jest dostarczanie klientom najwyższej jakości urządzeń medycznych do diagnostyki obrazowej i radioterapii, dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkowników, a także zapewnienie sprawnego serwisu urządzeń w trakcie i po okresie gwarancyjnym.


Jako cel strategiczny przyjęliśmy utrzymanie czołowej pozycji na rynku krajowym, uzyskanej dzięki kompleksowej ofercie obejmującej: doradztwo > projektowanie konfiguracji stanowiska badawczego i koniecznych prac adaptacyjnych u klienta > instalację wraz z uruchomieniem aparatów > sprawny i terminowy serwis światowej klasy aparatury medycznej firm CANON i ACCURAY.

W dążeniu do osiągnięcia tak wyrażonych głównych zamierzeń będziemy wykorzystywać przyjętą dotychczas strategię nawiązującą do misji naszych partnerów i popartą systematycznym rozwojem Firmy w sferze organizacji i zarządzania, jak również podnoszeniem poziomu technicznego, bezpieczeństwa, w tym w zakresie ochrony radiologicznej i doskonaleniem naszych usług.


WSPÓŁPRACA Z PRODUCENTEM

ścisła współpraca z producentami urządzeń medycznych oferującymi najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i wyróżniającymi się dbałością o poprawność ich aplikacji


ANALIZA POTRZEB

analizowanie oczekiwań, potrzeb i możliwości naszych klientów, przy zapewnieniu stałej informacji zwrotnej z eksploatacji,


OBSŁUGA SERWISOWA

zapewnienie profesjonalnej obsługi serwisowej urządzeń zarówno w okresie gwarancji jak i po okresie gwarancyjnymCZĘŚCI ZAMIENNE

dostępność części i materiałów eksploatacyjnychSIEĆ SERWISOWA

rozwój sieci serwisowej dla zapewnienia jak najszybszej reakcji na potrzeby klientaROZWÓJ I KWALIFIKACJE

stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez systematyczne szkolenia
NAJWYŻSZE STANDARDY

bezkompromisowe przestrzeganie standardów zawartych w aktach prawnych i zasad ochrony radiologicznej ujętych w „Programie Zapewnienia Jakości przy uruchamianiu i obsłudze diagnostycznych aparatów wytwarzających promieniowanie jonizujące„,KROK PRZED KONKURENCJĄ

obserwacja kierunków i charakteru zmian występujących na konkurencyjnym rynkuZGODNIE Z PRAWEM

współpraca z podwykonawcami respektującymi specyfikę branży medycznej, w tym obowiązujących regulacji prawnych
Kierownictwo Firmy TMS zobowiązuje się do konsekwentnego utrzymywania i wykorzystywania systemu zarządzania jakością opartego na wymaganiach nor-my ISO 9001:2015 oraz do ciągłego doskonalenia przyjętych rozwiązań wraz z podejmowanymi nowymi wyzwaniami.

 / Warszawa, 31 grudnia 2023r. /

,,Zgodnie z art. 32c ust.2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U. 2023 poz. 1173) TMS sp. z o.o. informuje, że działalność prowadzona przez spółkę w 2023 r. związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na uruchamianiu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko. W wyniku prowadzonej działalności w 2023 r. nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska.”


Canon Medical Systems Corporation

Kompleksowa oferta


SPRZEDAŻ URZĄDZEŃAPARATY UŻYWANESERWIS URZĄDZEŃPROFESJONALNE DORADZTWO
Bądźmy w kontakcie

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i zapraszamy do kontaktu


DOKUMENTY TMS SP. Z O.O.

KRS: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
KRS: 0000121166
REGON: 010765516
NIP: 521-10-04-948
Kapitał zakładowy i wpłacony 210.000,00 PLN


SIEDZIBA

02-952 Warszawa
ul.Wiertnicza 84
tel. +48 22 858 28 19, +48 22 858 28 20
fax. +48 22 858 28 12
e-mail: tms@tms.com.pl
TMS Sp. z o.o. jest wyłącznym, autoryzowany przedstawicielem na terenie Polski firm:


Autoryzowany przedstawiciel firm: