Inteligentna technologia dla zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta i udoskonalenia opieki medycznej

Aquilion ONE Genesis Edition daleko wykracza poza rozwój dynamicznej objętościowej tomografii komputerowej (CT). Intensywne badania kliniczne oraz przełomowe osiągnięcia technologiczne  doprowadziły do zbudowania systemu TK z najlepszą w branży rozdzielczością przestrzenną i ograniczoną dawką promieniowania.

GENESIS Edition zwiększa do maksimum komfort pacjentów podczas badań TK, a dzięki inteligentnym protokołom, zapewnia doskonałą jakość obrazu przy niskiej wartości promieniowania i  dawce środka cieniującego, dostosowanej odpowiednio do każdego indywidualnego przypadku.

NOWE MOŻLIWOŚCI KLINICZNE


 • Pierwszy na rynku Dynamiczny Tomograf Objętościowy posiadający pokrycie anatomiczne detektora 16 cm w osi z i umożliwiający obrazowanie całych narządów w trakcie jednego ultrakrótkiego pełnego obrotu układu lampa-detektor
 • Jedyny na rynku tomograf umożliwiający wykonanie badania całego mózgu, 4D CT-DSA oraz perfuzji w trakcie jednej procedury
 • Najszybsza na rynku procedura udarowa: 4.5 min
 • Możliwość uzyskania danych anatomicznych i funkcjonalnych w tym samym czasie

BADANIA Z NAJNIŻSZĄ DAWKĄ


Aquilion ONE wykorzystuje najnowsze technologie opracowane przez firmę Canon w celu zmniejszenia ekspozycji dawki przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości obrazu:

 • AIDR 3D (Adaptive Iterative Dose Reduction 3D) – iteracyjny algorytm rekonstrukcji przetwarzający wielokrotnie te same dane surowe, zapewniający redukcję dawki i uzyskiwanie wysokiej jakości obrazów diagnostycznych
 • Aktywny kolimator
 • SUREExposure™ 3D Adaptive (automatyczna kontrola ekspozycji)
 • SUREExposure Cardiac
 • Raport dawki

ULTRA SZYBKI PRZEPŁYW PRACY


Aquilion ONE zapewnia skrócenie czas diagnozy nawet w przypadku najbardziej skomplikowanych badań.

 • Szybki system rekonstrukcji objętościowej
 • 320 rzędów detektora w osi z
 • 78 cm średnica gantry
 • Podgłówek nie zawierający elementów metalowych
 • Podpórka pod ramiona nie zawierająca elementów metalowych
 • Stacja diagnostyczna do zdalnego przeglądania obrazów SUREXtension

APLIKACJE KLINICZNE AQUILION ONE


Zaawansowany pakiet aplikacji klinicznych opracowanych specjalnie dla rodziny systemów Aquilion ONE™.

 • SURECardio
 • Myocardial Perfusion
 • SURESubtraction Head &Neck
 • SURESubtraction Angio
 • SURESubtraction Coronary
 • SURESubtraction Ortho
 • SURESubtraction Lung
 • SURESubtraction Iodine Mappinig
 • Możliwość wykonywania i analizy badań w technice dwuenergetycznej
 • SEMAR (jednoenergetyczny algorytm redukujący artefakty pochodzące od elementów metalowych)


JEDEN OBRÓT = 16 cm zakres skanowania


Szeroki zakres 16 cm eliminuje potrzebę skanowania spiralnego podczas badania serca, mózgu lub innych narządów. Krótkie procedury skanowania jednym obrotem nie tylko zmniejszają ryzyko powstania artefaktów od ruchów pacjenta lub serca, ale także obniżają dawkę promieniowania i minimalizują ilość podanego środka kontrastowego.

Wystarczy jeden obrót, aby uzyskać badanie całego serca, klatki piersiowej noworodka, stopy lub kostki – w ułamku sekundy(0,275 s) przy mniejszej dawce i doskonałej jednorodności obrazu w osi Z.
TMS Sp. z o.o. jest wyłącznym, autoryzowany przedstawicielem na terenie Polski firm:


Autoryzowany przedstawiciel firm: