Moduł elastografii fali poprzecznej (SWE)*


Nieinwazyjna, ilościowa ocena spoistości tkanki dla bardziej dokładnej i pewnej diagnozy.


Technologia fali poprzecznej firmy Canon Medical Systems pozwala na pomiary ilościowe oraz dynamiczne obrazowanie spoistości tkanki w wielu zastosowaniach klinicznych.

 Propagacja


Moduł elastografii fali poprzecznej


Fale poprzeczne (ścinające) są generowane przez silny impuls ultradźwiękowy (po lewej). Fale poprzeczne rozchodzą się na boki z prędkością zależną od własności tkanki. Stworzony przez Canon Medical tryb wyświetlania propagacji pozwala ocenić jakość generowania fal (po prawej).Elastografia fali poprzecznej


Ocena spoistości tkanki w wątrobie i narządach powierzchownych*


Przy wykorzystaniu szerokiej gamy głowic ultradźwiękowych, zdolnych do pracy w trybie SWE (włącznie z głowicą PLI-1205BX** o częstotliwości 18 MHz do elastografii wysokoczęstotliwościowej).
Canon Medical nadaje nowy wymiar badaniu sztywności tkanek, od miąższu wątroby do narządów powierzchownych takich jak np. tarczyca czy jądra.

*Badania narządów powierzchownych dostępne w systemach Aplio i-series i Aplio a-series    |    **Głowica PLI-1205BX dostępna tylko w systemach i900, i800 oraz i700Cztery tryby mapowaniaModuł elastografii fali poprzecznej


Dostępne są 4 tryby prezentacji wyników badania SWE w czasie rzeczywistym, włącznie z mapą wariancji.


Prędkość fali poprzecznej (m/s)Elastyczność (kPa)


Propagacja fali
/ dostępna wyłącznie w systemach Canon Medical /


Wariancja
/ dostępna wyłącznie w systemach Canon Medical /


Elastografia trójwymiarowa 3D Shear Wave*


Technologia elastografii, pomagająca w zdiagnozowaniu szczególnie trudnych przypadków


 • Impuls ultradźwiękowy zoptymalizowany dla głębszych obszarów
 • Mapowanie 3D zwiększa wydajność i wiarygodność badania
 • 3D Shear Wave to przyszłościowa technologia wizualizacji zmian

*Dostępna w systemach Aplio i-series oraz Aplio a-series


Rak piersi


Elastografia odkształceniowa (Strain Elastography, SE)*


Nieinwazyjna, jakościowa ocena elastyczności zmian, zwiększająca wiarygodność rozpoznania


Elastografia odkształceniowa SE pozwala na mapowanie spoistości zmian, np. w piersiach, w wyniku nieznacznego, ręcznego ucisku lub deformacji wywołanych ruchami fizjologicznymi. Liczne badania naukowe dowodzą, ze zmiany złośliwe są sztywniejsze od łagodnych.

*Dostępne w systemach Aplio i-series, Aplio a-series oraz Xario g-seriesPrezentacja poczwórna (Quad View) w elastografii fali poprzecznej*


Możliwość wyboru różnych opcji wyświetlania


Podstawowe opcje Quad View:

 • Układ A
 • Układ B

Funkcjonalności powiększenia obrazu (Zoom)

 • Powiększenie miejscowe (Spot Zoom)
 • Quad/Twin (góra/dół lub prawo/lewo)
 • Zamrożenie po powiększeniu
 • Zamrożenie po zmianach układu wyświetlania
 • Pomiary z MAD (Measurement Area Detection)

*Dostępne tylko na systemach Aplio i700, i800 oraz i900

Układ A

Układ B

Nie powiększony

Powiększenie miejscowe (Spot Zoom)


SWE MAD*


Measurement Area Detection – automatyczna analiza obszaru pomiarowego


Wbudowane narzędzie do wykrywania optymalnego pola pomiarowego na elastogramie.

Cechy:

 • Wyświetlanie w czasie rzeczywistym
 • Możliwe pomiary zdefiniowane przez użytkownika
 • W trybie Quad, Twin i w powiększeniu
 • Optymalizuje pomiary użytkownika

*Dostępne tylko w systemach Aplio i-series


    Mapa kolorowa jest podzielona na małe obszary (SD-ROI), system wylicza odchylenie standardowe dla każdego z nich

     Użytkownik ustala region pomiarowy, uzyskując średnią wartość elastyczności i odchylenie standardowe

    SD-ROIe są wyświetlane na mapie sztywności


Elastografia SWE bramkowana sygnałem EKG*


Redukuje zmienność wywołaną czynnością serca


Pulsowanie tkanek powstałe z naczyń przebiegających blisko obszaru badanego, może spowodować zmienność wyników elastografii SWE.
Bramkowanie EKG pozwala na wykonywanie pomiarów w precyzyjnie określonym punkcie cyklu sercowego, co może wyeliminować tę niedogodność.

*Dostępne tylko w systemach Aplio i-seriesDyspersja częstotliwości fali poprzecznej (Shear Wave dispersion – SWD)*


Do oceny spoistości w elastografii fali poprzecznej możemy dodać parametr, związany z lepkością tkanki


Wiadomym jest, że zmiany sztywności tkanki  występują powszechnie w chorobach miąższu wątroby, ale dotąd nie znane były efekty zmian lepkości w wyniku procesów zapalnych lub stłuszczenia.
Kombinacja SWE z oceną lepkości w SWD pozwala lepiej całościowo ocenić stan miąższu.

*Dostępne tylko w systemach Aplio i800 oraz i900Elastografia SWE z pomiarem w trybie MAD


Kolorowa mapa SWD wykazuje niską dyspersję


Nadim Kaafarani o elastografii Shear Wave / Canon Medical Systems


Zwłóknienie wątroby_Elastografia fali poprzecznej.


Analiza zwłóknienia wątroby


Ocena zapalenia wątrobyTMS Sp. z o.o. jest wyłącznym, autoryzowany przedstawicielem na terenie Polski firm:


Autoryzowany przedstawiciel firm: