RayStation

Raystation wprowadza nowoczesną radioterapię w erę automatyzacji i niespotykanych dotąd możliwości. Niezrównana interaktywność z użytkownikiem i rozwiązania takie jak optymalizacja wielokryterialna, ultraszybkie obliczenia oraz adaptywna radioterapia 4D rewolucjonizują dotychczasowe podejście do leczenia radioterapią, oszczędzając czas przygotowania leczenia i pozwalając skupić się użytkownikowi na przypadkach, które wymagają najwięcej uwagi i poświęcenia.Automatyzacja planowania leczeniaRaySearch tworząc swój system planowania leczenia RayStation, dąży do zautomatyzowania procesu planowania leczenia wierząc, że ułatwi on proces przygotowania oraz pozwoli skrócić czas leczenia.

Raystation posiada poszczególne narzędzia automatyzacji:

  • Plan Explorer – automatyczne generowanie setki konkurencyjnych planów leczenia dla wszystkich urządzeń w ośrodku i ich wygodna selekcja.
  • RayAutoBreast – automatyczne planowanie dla leczenia piersi – w oparciu o modele, wiedze i doświadczenie klinicystów z całego świata.
  • Fallback Planning – tzw. planowanie awaryjne – automatyczne przeliczenie planu leczenia na każde dostępne w ośrodku urządzenie w kilka sekund.
  • RayNavigator – optymalizacja wielokryterialna.

RayStation umożliwia obliczenie przestrzeni Pareto optymalizacji planu leczenia dla dowolnego pacjenta, dając użytkownikowi możliwość manualnej edycji histogramu i dopasowanie go do założeń klinicznie akceptowalnego planu leczenia. Protokoły generacji planów oraz tworzenie skryptów użytkownika umożliwiające tworzenie własnych ścieżek postępowania z pacjentem, uczenia systemu zachowań użytkownika i powtarzania tych samych czynności, uwzględniając analizę dokładności realizacji planu leczenia w trakcie napromieniania.
Zastosowanie


Zapytaj o produkt


ZADZWOŃ

+48 22 858 28 19


Terapia adaptatywna


Raystation zostało zaprojektowane od samego początku ze szczególnym naciskiem na dynamiczna zmienność leczenia radioterapią. System wyposaża użytkownika w najbardziej zaawansowany proces planowania i zarządzania terapią adaptywną. Narzędzia ponownego planowania w połączeniu z wszechstronnymi algorytmami deformacyjnej rejestracji obrazu pozwalają na przeprowadzenie najbardziej dokładnego leczenia dla każdego pacjenta.rayDeformable – fuzja deformacyjna

W trakcie długiego procesu leczenia radioterapią fizjologia dużej grupy pacjentów ulega diametralnej zmianie. Fuzja deformacyjna pozwala na dokładne uwzględnienie tych zmian oraz ich analizę. Wymaga ona potężnych narzędzi jakie daje nowoczesna technologia dostępna w Raystation.

rayTracker – śledzenie zmian rozkładu dawki

Śledząc zmianę rozkładu dawki możemy sprawdzić jak dokładnie leczony jest pacjent. Takie sprawdzenie może nauczyć nas wiele na temat marginesów leczenia stosowanych w ośrodku. Ze względu na to, że większość pacjentów zmienia się w trakcie leczenia zazwyczaj stosowane są duże ogólne marginesy leczenia. Jednak margines ten może być zbyt duży lub nieadekwatny dla konkretnego pacjenta, powodując zwiększenie dawki dla zdrowych tkanek. Obrazowanie w trakcie terapii (CBCT) może zostać użyte do przeliczenia aktualnego rozkładu dawki dzięki czemu możliwe jest podjęcie decyzji o zmianie planu leczenia lub jego kontynuacji. Dawka może być sumowana dla wielu frakcji a także może służyć do obliczenia jaką dawkę otrzyma pacjent jeśli plan leczenia nie zostanie zmieniony.TMS Sp. z o.o. jest wyłącznym, autoryzowany przedstawicielem na terenie Polski firm:


Autoryzowany przedstawiciel firm: