RadioterapiaTomoterapia – Radixact

Sterowany obrazowo i w pełni zorientowany na pacjenta system napromieniania z wysoką modulacją intensywności promieniowania. Radioterapia XXI wieku!

ZOBACZ


Radiochirurgia – CyberKnife

System do nieinwazyjnego napromieniania zmian nowotworowych w radiochirurgii i radioterapii stereotaktycznej (SRS/SBRT).

ZOBACZRadioterapia śródoperacyjna – LIAC HWL

Radioterapia śródoperacyjna z wykorzystaniem wiązki elektronowej (IOeRT).

ZOBACZ

Planowanie leczeniaPrecision™ – system planowania leczenia dla urządzeń Accuray

Oprogramowanie do planowania zoptymalizowanych i precyzyjnych planów leczenia onkologicznego systemów Accuray.

ZOBACZ

RayStation – planowanie leczenia firmy RaySearch

System planowania leczenia z przełomowymi funkcjami, takimi jak ultraszybka prędkość obliczeniowa i adaptacyjna radioterapia 4D. RayStation może zrewolucjonizować Twój proces planowania!

ZOBACZTMS Sp. z o.o. jest wyłącznym, autoryzowany przedstawicielem na terenie Polski firm:


Autoryzowany przedstawiciel firm: