Aquilion LB wykorzystuje nowoczesny pakiet  SURETechnologies Canon i inne narzędzia zaawansowanego oprogramowania, aby usprawnić kliniczną użyteczność oraz oferuje najnowsze  możliwości klinicznych aplikacji, aby spełnić wymagania klienta.SEMAR


Innowacyjna metoda  SEMAR (Single Energy Metal Artifact Reduction) firmy Canon wykorzystuje nowoczesną technikę iteracyjnej rekonstrukcji, aby wirtualnie wyeliminować artefakt obecności metalu i udoskonalić wizualizację implantów, gwarantując lepszy obraz kości i przyległych tkanek miękkich, co umożliwia dokładną i pewniejszą diagnozę.


RGSBramkowanie oddechem – Varian RPM/Anzai AZ-733V

Nieinwazyjny system bramkowania, który pozwala na skanowanie 4D i rekonstrukcję płuc i nadbrzusza w celu zobrazowania ruchu uszkodzeń i narządów podczas swobodnego skanowania oddechowego.


KARDIOSURE Cardio Scoring

Szybka i łatwa ocena stężenia wapnia w oparciu o dane EKG bez kontrastu.

  • Oblicza ilość Ca przy użyciu metody Agaston i metody masy woluminu.
  • Raport i reprezentatywne obrazy wykazujące wapń są generowane automatycznie

NEUROBadanie CBP

Analiza cech krwi z obrazów dynamicznych skanów i wyświetlanie wyników jako obrazów map


BADANIA CIAŁA
Widok naczyń

Generowanie i wyświetlanie CPR i przekrojów obrazów naczyń krwionośnychKolonoskopia

Zaawansowane narzędzia do analizy i raportowania kolonoskopii CT, z funkcjami wyświetlania, takimi jak widok jelita, przelot i tagowanie polipówAnaliza dentystyczna

Kompleksowy stomatologiczny MPR z łatwymi w użyciu narzędziami do planowania przedoperacyjnego
Analiza objętościowa płuc

Obliczanie objętości płuc i oznaczanie ilościowe regionów o niskim stopniu atenuacji w tkance płucnej (obszary rozedmy płucnej)Indeksacja tkanki tłuszczowej

Automatyczne obliczanie stosunku tłuszczu trzewnego do podskórnego jako prognostycznego wskaźnika ryzyka zespołu metabolicznegoSURE Fluoro

Rekonstrukcja w czasie rzeczywistym i wyświetlanie obrazów fluoroskopowych dla szybszych i bezpieczniejszych  procedur interwencyjnych. Optymalnie w połączeniu z największą wielkością otworu w branży.TMS Sp. z o.o. jest wyłącznym, autoryzowany przedstawicielem na terenie Polski firm:


Autoryzowany przedstawiciel firm: