Aquilion LB

Title:

Description:


Zaprojektowany w celu powiększenia wymiarów TK, Aquilion LB łączy wielokrotnie nagradzane technologie TK firmy Toshiba z zaletami platformy z dużym otworem. Aquilion LB zapewnia prawdziwą, wiodącą w branży akwizycję 70-centymetrowego pola widzenia, pokrywającego więcej elementów anatomicznych z większą niż dotychczas dokładnością.


Zaprojektowany w celu powiększenia wymiarów TK, Aquilion LB łączy wielokrotnie nagradzane technologie TK firmy Toshiba z zaletami platformy z dużym otworem. Aquilion LB zapewnia prawdziwą, wiodącą w branży akwizycję 70-centymetrowego pola widzenia, pokrywającego więcej elementów anatomicznych z większą niż dotychczas dokładnością.Zastosowanie


Zapytaj o produkt


ZADZWOŃ

+48 22 858 28 19Zaprojektowany w celu powiększenia wymiarów TK,  Aquilion LB łączy wielokrotnie nagradzane technologie TK firmy Toshiba z zaletami platformy z dużym otworem. Aquilion LB zapewnia prawdziwą, wiodącą w branży akwizycję  70-centymetrowego pola widzenia, pokrywającego więcej elementów anatomicznych  z większą niż dotychczas dokładnością.  Aquilion LB wyróżnia się także  olbrzymim otworem o średnicy 90 cm dla łatwego umieszczenia pacjenta i poszerzenia diagnostycznego anatomicznego pola widzenia, co w konsekwencji prowadzi do optymalnej diagnozy i leczenia.

Aquilion LB to 16-rzędowy / 32 warstwowy  system TK umożliwiający rutynowe skany z niską dawką  promieniowania dla każdego pacjenta w szerokim zakresie badań klinicznych. Symulacja TK to procedura  stosowana na etapie planowania terapii w celu zidentyfikowania dokładnego położenia I wielkości obszaru, który wymaga leczenia.  Aquilion LB został opracowany szczególnie dla sprostania wyzwaniom onkologicznym i usprawnienia opieki pacjenta.  Obecnie, symulacyjne pozycjonowanie TK łatwo odzwierciedla pozycjonowanie leczenia promieniowaniem, bez zagrożenia dla pacjenta.


OBRAZOWANIE BARIATRYCZNE I DOSTĘP INTERWENCYJNY

Bezkompromisowa symulacja CT

 • Detektor PUREViSION o szerokości 32 mm
 • Dokładność obrazu
 • Sprawność pracy
 • Mono energetyczna redukcja artefaktów od metalu (SEMAR)
 • 32 warstwy w każdym obrocie z rekonstrukcją coneXact
 • W pełni zintegrowana i zautomatyzowana rekonstrukcja iteracyjna: AIDR3D

Bezkompromisowe pozycjonowanie pacjenta

 • 90 cm otwór
 • Prawdziwe pole widzenia 70 cm (bez ekstrapolacji)
 • 85 cm rozszerzone pole widzenia *
 • Akwizycja bramkowana 4D *
 • Nakładka Civco CT z wyborem IPPS *
 • Dokładność pozycjonowania stołu +/- 0,25 mm

70-CENTYMETROWE POLE WIDZENIA

Kluczowe cechy Aquilion LB

Bezkompromisowa symulacja CT dla bezkompromisowych planów leczenia:

 • Zmniejsza ograniczenia trajektorii leczenia z powodu braku anatomii
 • HU jednorodność w FOV; +/- 4 HU
 • Współczynnik liniowości HU 0,9999
 • HU dokładność „H20” +/- 4 HU
 • Praktycznie eliminuje potrzebę EFOV lub przybliżania brakujących danych
 • 40% większy obszar badania niż konkurencja
 • Zgodność z raportem TG AAPM

Łatwo przystosowuje się do konfiguracji dla dużych lub ułożonych niecentralnie.


KLUCZOWE ROZWIĄZANIA

Planowanie onkologiczne z większą precyzją

 • Automatyczny wybór pitch na podstawie wymaganej prędkości skanowania dla długości cyklu oddechowego do 10 sekund *
 • Skanowanie prospektywne *
 • Narzędzia 4DCT *
 • Polecenie głosowe / programowalne wskazówki dla regularnego oddychania
 • Wyświetlanie wykresu oddechowego dla łatwej edycji znaczników maks. wdechu i ulepszonych rekonstrukcji bez artefaktów
 • Kompatybilność z Varian RPM, Varian RGSC, Anzai
 • Czas MIP, średnia projekcja
 • Automatycznie obrysowuje wszystkie fazy 4D, aby pokazać pełny zakres ruchu guza


OTWIERANIE NOWEGO WYMIARU

Solidne bramkowanie dróg oddechowych

Minimalizuje artefakty ruchu i tworzy niezawodne  bramkowane obrazy TK w wymiarze 4D dla celów oceny dróg oddechowych i  ustalenia odpowiednich planów terapii.

 • Prospektywny i retrospektwny tryb skanowania uruchamiany przy pomocy najlepszych w branży systemów śledzenia (Varian RPM, Anzai RGS)
 • Wspieranie zwolnionego oddechu, do 6 /min. (lub 10 s)
 • Głosowa funkcja stołu (łóżka) dla regularnego i odtwarzalnego wzoru oddychania
 • Zaawansowany przegląd obrazów w wymiarze 4D – obsługuje funkcje przeglądu danych obrazów cine w wymiarze 4D, śledzenia nowotworu i intuicyjnego zapisywania serii obrazów
 • Funkcja wyliczania średniej fazy – gromadzenie wielofazowych danych w celu przedstawienia ruchu nowotworu i precyzyjnego określenia ITV w wybranych fazach

Więcej pozycji, więcej możliwości

Aquilion LB to jedyny system, który łączy zdolności największego otworu gantry z największym prawdziwym polem widzenia, dzięki czemu użytkownik może skanować największe regiony z większą dokładnością.


NASZE ZAANGAŻOWANIE

Redukcja dawki promieniowania


SYSTEMY TK TOSHIBA – ZAPROJEKTOWANE DLA BADAŃ Z NISKĄ DAWKĄ PROMIENIOWANIA

Nasze zaangażowanie w kierunku redukcji dawki

Redukcja dawki jest brana pod uwagę na każdym etapie projektowania systemu, ponieważ inżynierowie Canona uznają, że wszystkie niewielkie oszczędności dawki – sumują się. Na przykład,  gantry zostało skonstruowane z lampą RTG umieszczoną w większej odległości od pacjenta, co pozwala zredukować dawkę pochłanianą przez skórę.

Aquilion LB wykorzystuje najnowsze technologie redukcji dawki, takie jak  SUREExposure 3D Adaptive i AIDR 3D, w konfiguracji standardowej.


KOMPLEKSOWE BADANIE PRZY UŻYCIU NISKIEJ DAWKI

Funkcja redukcji dawki i technologie raportowania skanera Aquilion LB są zintegrowane  na każdym etapie wykonywanego skanowania, co zapewnia możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa pacjenta.

Wykorzystując wyłączną technologię  detektora  PUREViSION, firmy Canon,  Aquilion LB gwarantuje spójną jakość obrazu przy najlepszej w branży nisko-kontrastowej rozdzielczości 2 mm przy 0.3%.PLAN BADANIA

WYBÓR PROTOKOŁU

Skaner Aquilion LB jest dostarczany z szerokim zakresem klinicznie sprawdzonych protokołów  skanowania, gotowych do użytku zaraz po  zainstalowaniu urządzenia.

Po zarejestrowaniu pacjenta, system automatycznie wczytuje właściwy wybór protokołów dla dorosłych pacjentów i dzieci, zależnie od wieku pacjenta. Ponadto, protokoły są anatomicznie grupowane  z intuicyjnym graficznym interfejsem w celu zapewnienia łatwego i  prawidłowego wyboru protokołu.

KONTROLA DAWKI

Oprogramowanie Kontroli Dawki gwarantuje, że  limity dawki promieniowania zdefiniowane przez użytkownika nie mogą być przekroczone wskutek nieprawidłowego funkcjonowania systemu.


REKONSTRUKCJA

AIDR 3D

Funkcję AIDR 3D można zastosować we wszystkich trybach  akwizycji  w rutynowych aplikacjach klinicznych, co umożliwia wyeliminowanie do 50% szumu obrazu a w konsekwencji zapewnia redukcję dawki promieniowania do75%.


SKANOWANIE

SUREEXPOSURE 3D ADAPTIVE

Dzięki funkcji  SUREExposure 3D Adaptive można uzyskać redukcję dawki do 40%, zależnie od indywidualnego pacjenta i anatomicznego regionu do skanowania.

W połączeniu z algorytmem AIDR 3D, dawka może być dalej automatycznie zmniejszona do 75%, przed  skanowaniem. W ten sposób, można zintegrować redukcję dawki w każdym pojedynczym protokole skanowania.


RAPORT

RAPORT DAWKI

Zgodnie z zaleceniami IHE, oprogramowanie posiada funkcję Profilu Monitorowania Ekspozycji na Promieniowanie (Radiation Exposure Monitoring Profile).  Funkcja ta służy do automatycznego zapisu wszystkich danych skanowania,  umożliwiając dokładne  śledzenie dawki dla poszczególnego badania.


KOMPLEKSOWE BADANIE Z NISKĄ DAWKĄ

WYTWARZANIE OBRAZU MPR – MULTIVIEW

Automatyczna funkcja MultiView pozwala zaoszczędzić czas dzięki rekonstrukcji obrazów w płaszczyźnie MPR jako części protokołu badania, co umożliwia zmniejszenie liczby obrazów dla wstępnego przeglądu i/lub drukowania.

WIRTUALNE NARZĘDZIE DO POZYCJONOWANIA IGŁY I PLANOWANIA   

Łatwe planowanie pozycji igły dzięki zautomatyzowanej odległości i pomiarowi kąta w odniesieniu do laserowych świateł pozycyjnych.

AUTOMATYCZNE USUWANIE KOŚCI Z OBRAZU

Aquilion LB wykorzystuje algorytmy do automatycznego usuwania kości z obrazu w celu szybkiego i dokładnego segmentowania kości w badaniach  angiografii TK.

W ciągu zaledwie kilku sekund, dostępne są dla diagnozy wysokiej jakości obrazy angiograficzne.

NISKO-KONTRASTOWA FLUOROSKOPIA W CZASIE RZECZYWISTYM

Fluoroskopia TK w trybie ciągłym pozwala na kierowanie w czasie rzeczywistym wyświetlaczem 3 obrazów w celu dokładnego umieszczenia igły.

Tryb skanowania jednorazowego “One-Shot” gwarantuje  wysoką rozdzielczość obrazu przy niskiej ekspozycji.

SURETECHNOLOGIES

Nowoczesne pakiety użytkowego oprogramowania klinicznego Canon, dla różnych regionów anatomicznych, zapewniają automatyczne przetwarzanie danych dla dokładnej diagnozy i znacznego usprawnienia przebiegu pracy.ARCHITEKTURA NOWEJ KONSOLI


POJEDYNCZA KONSOLA O PODWÓJNEJ WYDAJNOŚCI

Aquilion LB przyspiesza proces dostarczania informacji wymaganej dla podjęcia decyzji o najlepszej terapii w pracy klinicznej. Zajmujące niewielką przestrzeń środowisko pracy pojedynczej konsoli zapewnia wielozadaniową wydajność, co pomaga technikom nadążać za obciążeniem spowodowanym dużą liczbą pacjentów.


PODWÓJNA KONSOLA DLA MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY SYSTEMU

Konfiguracja konsoli jest w dużym stopniu elastyczna, aby zaspokoić potrzeby użytkownika. Oprócz standardowej pojedynczej konsoli, dostarczana jest opcjonalnie podwójna konsola z dwoma hybrydowymi klawiaturami, dwiema myszkami i dwoma 19-calowymi monitorami wyświetlacza. Idealne rozwiązanie dla środowiska pracy 2 operatorów.


BARDZO SZYBKI TRANSFER DANYCH

Aquilion LB przyspiesza proces, od wykonania badania do transmisji danych, dostarczając operatorowi informację dla podjęcia najlepszych decyzji terapeutycznych.
Dzięki rekonstrukcji do 22 obrazów/ sekundę, wszystkie obrazy są dostępne w trybie flesz, nawet podczas skanowania z unikalną dzięki rozwiązaniom Canon 0.5 mm grubością warstwy.32 warstwy wysokiej rozdzielczości
podczas jednego obrotu gantry

Aquilion LB przedstawia najnowszy stan innowacji technicznych w wielowarstwowej tomografii komputerowej. Dzięki nowemu algorytmowi coneXact, Aquilion LB jest w stanie wygenerować 32 unikalne warstwy podczas jednego obrotu lampy tworząc bardziej szczegółowy obraz niż kiedykolwiek przedtem. Nie wymaga to dodatkowej ekspozycji, ponieważ  ta przełomowa  technologia jest całkowicie oparta na rekonstrukcji obrazu.

REKONSTRUKCJA CONEXACT

Opracowane dla dynamicznej objętościowej tomografii komputerowej realizowanej przy użyciu tomografu Aquilion ONE, nowe algorytmy wykorzystujące technologię coneXact, dostępne są również dla Aquilion LB.

W rezultacie, skutki częściowej objętości są zminimalizowane, dzięki czemu można uzyskać bardziej szczegółowe obrazy jednocześnie zachowując doskonałą rozdzielczość nisko-kontrastową .

TECHNOLOGIA PODWÓJNEJ WARSTWY

W pełni wykorzystując technologię coneXact, pozyskane dane wolumetryczne można rekonstruować w podwójnej gęstości, co zbliża rekonstrukcję obrazów wykonywanych w  dowolnej płaszczyźnie MPR i 3D – do oryginału.


Optymalizacja pracy klinicznej

Aquilion LB posiada nową konsolę dla usprawnienia wydajności i zoptymalizowania przepływu pracy.  Automatyczne przetwarzanie  ułatwia szybki dostęp do obrazów w celu postawienia dokładnej diagnozy.


ELASTYCZNOŚĆ PRZEBIEGU PRACY

SUREXTENSION

 • Instytucje świadczące usługi opieki zdrowotnej coraz bardziej potrzebują  źródeł informacji dostępnej poza tradycyjnymi miejscami pracy.
 • SUREXtension umożliwia zdalny dostęp do nowoczesnych aplikacji  post-procesowych Canon, z komputerów użytkowników w szpitalu.
 • Dwóch użytkowników może pracować równolegle (konsola operatora plus użytkownika zdalnego) bez zakłóceń w realizacji zadań.

MAKSYMALIZACJA POTENCJAŁU KLINICZNEGO

Aquilion LB wykorzystuje nowoczesny pakiet  SURETechnologies Canon i inne narzędzia zaawansowanego oprogramowania, aby usprawnić kliniczną użyteczność oraz oferuje najnowsze  możliwości klinicznych aplikacji, aby spełnić wymagania klienta.


SEMAR

Innowacyjna metoda  SEMAR (Single Energy Metal Artifact Reduction) firmy Canon wykorzystuje nowoczesną technikę iteracyjnej rekonstrukcji, aby wirtualnie wyeliminować artefakt obecności metalu i udoskonalić wizualizację implantów, gwarantując lepszy obraz kości i przyległych tkanek miękkich, co umożliwia dokładną i pewniejszą diagnozę.

Bramkowany system oddechowy – Varian RPM / Anzai AZ-733V. Nieinwazyjny system bramkowania, który umożliwia skanowanie w wymiarze  4D, rekonstrukcję płuc i górnej części jamy brzusznej, aby wykazać ruch zmian i narządów podczas badania przy swobodnym oddychaniu.

SUREFluoro. Rekonstrukcja i wyświetlanie obrazów fluoroskopowych w czasie rzeczywistym dla szybszych i bezpieczniejszych procedur interwencyjnych. Optymalne rozwiązanie w połączeniu z największym, odnotowanym w branży komputerowej otworem w gantry.

TMS Sp. z o.o. jest wyłącznym, autoryzowany przedstawicielem na terenie Polski firm:


Autoryzowany przedstawiciel firm: