SOLIDNE BRAMKOWANIE DRÓG ODDECHOWYCH


Minimalizuje artefakty ruchu i tworzy niezawodne  bramkowane obrazy TK w wymiarze 4D dla celów oceny dróg oddechowych i  ustalenia odpowiednich planów terapii.

  • Prospektywny i retrospektwny tryb skanowania uruchamiany przy pomocy najlepszych w branży systemów śledzenia (Varian RPM, Anzai RGS)
  • Wspieranie zwolnionego oddechu, do 6 /min. (lub 10 s)
  • Głosowa funkcja stołu (łóżka) dla regularnego i odtwarzalnego wzoru oddychania
  • Zaawansowany przegląd obrazów w wymiarze 4D – obsługuje funkcje przeglądu danych obrazów cine w wymiarze 4D, śledzenia nowotworu i intuicyjnego zapisywania serii obrazów
  • Funkcja wyliczania średniej fazy – gromadzenie wielofazowych danych w celu przedstawienia ruchu nowotworu i precyzyjnego określenia ITV w wybranych fazach


WIĘCEJ POZYCJI, WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

Aquilion LB to jedyny system, który łączy zdolności największego otworu gantry z największym prawdziwym polem widzenia, dzięki czemu użytkownik może skanować największe regiony z większą dokładnością.90 cm średnica otworu gantry – bezkompromisowe pozycjonowanie pacjenta70 cm rzeczywiste pole skanowania – 40% więcej pokrycia diagnostycznego85 cm rozszerzone pole widzenia


NASZE ZAANGAŻOWANIE, W KIERUNKU REDUKCJI DAWKI


AIDR 3D

AIDR 3D to nowoczesny algorytm, zaprojektowany do funkcjonowania zarówno w danych surowych jak i w domenach rekonstrukcji.  Skutkiem kompletnego procesu AIDR 3D jest znaczna redukcja szumów, istotna dla prowadzenia badań w rutynowym obrazowaniu klinicznym, z ultra niską dawką.  Iteracyjny algorytm przewyższa techniki nieiteracyjne w zakresie usuwania szumu w tle, przy zachowaniu informacji diagnostycznej.
SYSTEMY TK TOSHIBA
ZAPROJEKTOWANE DLA BADAŃ Z NISKĄ DAWKĄ PROMIENIOWANIA

Redukcja dawki jest brana pod uwagę na każdym etapie projektowania systemu, ponieważ inżynierowie Canona uznają, że wszystkie niewielkie oszczędności dawki – sumują się. Na przykład,  gantry zostało skonstruowane z lampą RTG umieszczoną w większej odległości od pacjenta, co pozwala zredukować dawkę pochłanianą przez skórę.

Aquilion LB wykorzystuje najnowsze technologie redukcji dawki, takie jak  SUREExposure 3D Adaptive i AIDR 3D, w konfiguracji standardowej.KOMPLEKSOWE BADANIE PRZY UŻYCIU NISKIEJ DAWKI

Funkcja redukcji dawki i technologie raportowania skanera Aquilion LB są zintegrowane  na każdym etapie wykonywanego skanowania, co zapewnia możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa pacjenta.

Wykorzystując wyłączną technologię  detektora  PUREViSION, firmy Canon,  Aquilion LB gwarantuje spójną jakość obrazu przy najlepszej w branży nisko-kontrastowej rozdzielczości 2 mm przy 0.3%.PLAN BADANIA


WYBÓR PROTOKOŁU

Skaner Aquilion LB jest dostarczany z szerokim zakresem klinicznie sprawdzonych protokołów  skanowania, gotowych do użytku zaraz po  zainstalowaniu urządzenia.

Po zarejestrowaniu pacjenta, system automatycznie wczytuje właściwy wybór protokołów dla dorosłych pacjentów i dzieci, zależnie od wieku pacjenta. Ponadto, protokoły są anatomicznie grupowane  z intuicyjnym graficznym interfejsem w celu zapewnienia łatwego i  prawidłowego wyboru protokołu.


KONTROLA DAWKI

Oprogramowanie Kontroli Dawki gwarantuje, że  limity dawki promieniowania zdefiniowane przez użytkownika nie mogą być przekroczone wskutek nieprawidłowego funkcjonowania systemu.REKONSTRUKCJA


AIDR 3D

Funkcję AIDR 3D można zastosować we wszystkich trybach  akwizycji  w rutynowych aplikacjach klinicznych, co umożliwia wyeliminowanie do 50% szumu obrazu a w konsekwencji zapewnia redukcję dawki promieniowania do75%.
SKANOWANIE


SURE EXPOSURE 3D ADAPTIVE

Dzięki funkcji  SUREExposure 3D Adaptive można uzyskać redukcję dawki do 40%, zależnie od indywidualnego pacjenta i anatomicznego regionu do skanowania.

W połączeniu z algorytmem AIDR 3D, dawka może być dalej automatycznie zmniejszona do 75%, przed  skanowaniem. W ten sposób, można zintegrować redukcję dawki w każdym pojedynczym protokole skanowania.
RAPORT


RAPORT DAWKI

Zgodnie z zaleceniami IHE, oprogramowanie posiada funkcję Profilu Monitorowania Ekspozycji na Promieniowanie (Radiation Exposure Monitoring Profile).  Funkcja ta służy do automatycznego zapisu wszystkich danych skanowania,  umożliwiając dokładne  śledzenie dawki dla poszczególnego badania.32 WARSTWY WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI PODCZAS JEDNEGO OBROTU GANTRY

Aquilion LB przedstawia najnowszy stan innowacji technicznych w wielowarstwowej tomografii komputerowej. Dzięki nowemu algorytmowi coneXact, Aquilion LB jest w stanie wygenerować 32 unikalne warstwy podczas jednego obrotu lampy tworząc bardziej szczegółowy obraz niż kiedykolwiek przedtem. Nie wymaga to dodatkowej ekspozycji, ponieważ  ta przełomowa  technologia jest całkowicie oparta na rekonstrukcji obrazu.REKONSTRUKCJA CONEXACT


Opracowane dla dynamicznej objętościowej tomografii komputerowej realizowanej przy użyciu tomografu Aquilion ONE, nowe algorytmy wykorzystujące technologię coneXact, dostępne są również dla Aquilion LB.

W rezultacie, skutki częściowej objętości są zminimalizowane, dzięki czemu można uzyskać bardziej szczegółowe obrazy jednocześnie zachowując doskonałą rozdzielczość nisko-kontrastową .


TECHNOLOGIA PODWÓJNEJ WARSTWY

W pełni wykorzystując technologię coneXact, pozyskane dane wolumetryczne można rekonstruować w podwójnej gęstości, co zbliża rekonstrukcję obrazów wykonywanych w  dowolnej płaszczyźnie MPR i 3D – do oryginału.
TMS Sp. z o.o. jest wyłącznym, autoryzowany przedstawicielem na terenie Polski firm:


Autoryzowany przedstawiciel firm: