Maksymalne możliwości kliniczne

Aquilion Lightning/Sp Package oferuje kompleksowy zestaw adaptacyjnych rozwiązań diagnostycznych ułatwiających wykonywanie skomplikowanych badań oraz poprawiających precyzję i powtarzalność diagnostyki.


ZDJĘCIA WOLNE OD ARTEFAKTÓW OD METALU

Przy neutralnej dawce, SEMAR wykorzystuje najnowszą technikę rekonstrukcji w celu usunięcia artefaktów spowodowanych obecnością metalu, a w ten sposób podnosi jakość wizualizacji implantu podtrzymującego  kość i sąsiednie tkanki miękkie, co prowadzi do jasnej i pewnej diagnozy.


SUBTRAKCJA CTA*

Doskonała wizualizacja w CTA z prawdziwym odjęciem kości i zwapnienia.

MAPOWANIE JODU

Dokładnie określona perfuzja z kolorowymi mapami przepływu krwi w wyniku zaawansowanej rejestracji i subtrakcji.

70 CM ROZSZERZONE POLE WIDZENIA

Zapewnia dokładniejszy zarys ciała dla obrazowania poza centrum, pacjentów bardzo otyłych lub planowania radioterapii.

*  Opcja


GALERIA OBRAZÓW KLINICZNYCH


NEUROLOGICZNEDoskonała jakość obrazu mózgu z wyraźnym szaro-białym zróżnicowaniem materii i znacznie zmniejszonymi artefaktami.


CBP do oceny pacjentów z chorobą naczyń mózgowych. *

* Opcja


KLATKA PIERSIOWASzybkie skanowanie z niskimi dawkami klatki piersiowej pozwala na doskonałą jakość obrazu nawet u najtrudniejszych pacjentów.


JAMA BRZUSZNAWyeliminuj metalowe artefakty u wszystkich pacjentów niezależnie od akwizycji skanu za pomocą programu SEMAR.Zmniejsz ilość kontrastu za pomocą rutynowego skanowania niskim napięciem KV.


MIĘŚNIOWO SZKIELETOWEEliminowanie artefaktów od elementów metalowych bez zwiększania dawki z użyciem SEMAR.Doskonała wizualizacja struktur kostnych dzięki zastosowaniu detektora PUREViSION.Doskonała jakość obrazu i szybka rekonstrukcja z całkowicie iteracyjną rekonstrukcją; AIDR 3D.TMS Sp. z o.o. jest wyłącznym, autoryzowany przedstawicielem na terenie Polski firm:


Autoryzowany przedstawiciel firm: