TECHNOLOGIE ZMNIEJSZANIA DAWKI CANON ZINTEGROWANE OGRANICZENIE DAWKI

TO DZIAŁA

Iteracyjny algorytm rekonstrukcji IV generacji AIDR 3D Enhanced firmy Canon oferuje doskonałą jakość obrazu. Jest w pełni zintegrowany z oprogramowaniem do automatycznej modulacji prądu lampy – SUREExposure 3D, optymalizując dawkę dla pacjenta. To rozwiązanie pozwala na zmniejszanie dawki do 75%. Przy SUREkV, najniższe napięcie zostanie wybrane na podstawie rozmiaru pacjenta i ustawień SUREExposure dla obrazowania o niskiej wartości kV.

  • Zaimplementowane we wszystkich eXamplans
  • Zaimplementowane w Scanogram
  • Zaimplementowane w SUREStart
  • Zaimplementowane w SEMAR
  • Zaimplementowane w SUREFluoro


BEZPIECZNE OBRAZOWANIE – LEPSZA OPIEKA

DETEKTOR PUREVISION

• Najmniejsza w branży grubość elementów detektora 0,5 mm przy najlepszej rozdzielczości
• O 20% szybsze skanowanie w porównaniu z tradycyjnym skanowaniem
• Mniejsza dawka promieniowania z 40% Z większą wydajnością
• O 25% mniejsze zużycie energii
• „Non-stop-Scanning” z automatyczną, zoptymalizowaną redukcją dawki
• Zwiększona wydajność dzięki trybowi Navi
• Oszczędność kosztów dzięki Reduced Contrast Media


PLANOWANIE BADANIA

WYBÓR PROTOKOŁÓW

Po rejestracji pacjenta Aquilion Lightning automatycznie wybiera odpowiednie protokoły dla dorosłych lub dla dzieci.


OBSŁUGA NAVI

Tryb Navi Aquilion Lightning doskonale nadaje się do szybkiej przepustowości pacjenta. Niezależnie od tego, czy jesteś ekspertem, czy nowicjuszem, ta unikalna funkcja pozwala szybko i łatwo korzystać z zaawansowanych funkcji systemu.


KONTROLA DAWKI

Oprogramowanie Dose Check pomaga zapewnić, że zdefiniowane przez użytkownika limity dawek promieniowania nie mogą zostać przekroczone przez nieprawidłowe działanie systemu.


SKANOWANIE


SURE EXPOSURE 3D ADAPTACYJNY

Integracja technologii zmniejszania dawki jest niezbędna do optymalnego zarządzania dawkami. AIDR 3D został w związku z tym zintegrowany z oprogramowaniem SUREExposure 3D, automatycznym oprogramowaniem modulującym prąd lampy firmy Canon. SUREExposure 3D moduluje ekspozycję dla każdego pacjenta w oparciu o ustalony docelowy poziom jakości obrazu. W połączeniu z AIDR 3D, ekspozycja promieniowania X jest automatycznie zmniejszana przed skanowaniem, przy zachowaniu wstępnie zaprogramowanej jakości obrazu dostosowanej w oparciu o oczekiwany poziom redukcji szumów. Ta kombinacja zapewnia unikalne rozwiązanie do niezawodnego zarządzania dawkami.TMS Sp. z o.o. jest wyłącznym, autoryzowany przedstawicielem na terenie Polski firm:


Autoryzowany przedstawiciel firm: