Zintegrowane obrazowanie CTrue IR


Zintegrowany detektor tomografu komputerowego pozwala na obrazowanie wiązką megawoltową. Dzięki iteracyjnej rekonstrukcji CTrueIR obrazowanie pacjenta ma niezrównaną jakość i brak artefaktów pochodzących od ciężkich materiałów.

 


wróćWyłączny, autoryzowany przedstawiciel na terenie Polski:


Autoryzowany przedstawiciel firm: