Infinix-i Biplane (CF-i/VF-i BP)

Title:

Description:


System dwupłaszczyznowy łączy wyjątkową elastyczność pozycjonerów montowanych na podłodze i na suficie. Aparat biplanarny jest doskonałym wyborem do obrazowania pediatrycznego, naczyniowego i neuro-diagnostycznego oraz interwencyjnego.

Ramię C Infinix-i serii Sky zaprojektowano tak, aby poruszało się wokół operatora i pacjenta, dzięki czemu zabiegi można wykonywać wygodniej, bezpieczniej i wydajniej.

System dwupłaszczyznowy łączy wyjątkową elastyczność pozycjonerów montowanych na podłodze i na suficie. Aparat biplanarny jest doskonałym wyborem do obrazowania pediatrycznego, naczyniowego i neuro-diagnostycznego oraz interwencyjnego.

Ramię C Infinix-i serii Sky zaprojektowano tak, aby poruszało się wokół operatora i pacjenta, dzięki czemu zabiegi można wykonywać wygodniej, bezpieczniej i wydajniej.


Infinix-i Biplane (CF-i/VF-i BP)

Zastosowanie


Zapytaj o produkt


ZADZWOŃ

+48 22 858 28 19System niezależnie od zastosowanego detektora umożliwia wykonanie optymalnych angulacji ramienia oraz zapewnia niespotykany zasięg od stóp do głowy.

Układ lampa – detektor zaprojektowano tak by niezależnie od pozycji ramienia był właściwie zorientowany względem naczynia.

Dostęp do pacjenta od strony głowy zapewnia swobodną przestrzeń roboczą dla personelu i wyposażenia pomocniczego.

Unikalne pozycjonowanie dwupłaszczyznowe z możliwością zmiany izocentrum.


JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

Technologie


 • LiveZoom
 • Spot Fluoro
 • Dose Tracking System (DTS)
 • DoseRite
 • Super Noise Reduction Filter (SNRF)

Unikalne rozwiązanie występujące w standardowej konfiguracji wszystkich systemów angiograficznych Canon poszerzające możliwości powiększeń za pomocą zmiany pól FOV. Cyfrowe elektroniczne powiększenie LIVE zwiększa rozmiar wyświetlania obrazu w czasie rzeczywistym zarówno podczas fluoroskopii, jak i akwizycji cyfrowej (DA), oferując oszczędność dawki w porównaniu do tradycyjnych powiększeń pola widzenia (FOV).

Konwencjonalna kolimacja promieni rentgenowskich była jednym z pierwszych systemów do zmniejszania dawki promieniowania rentgenowskiego i była stosowana niemal od czasu wprowadzenia promieniowania rentgenowskiego w medycynie. Jedną z wad tego układu jest symetryczne ekranowanie pola widzenia niewystarczające w obrazowaniu asymetrycznych i nieregularnych struktur np. wewnątrzczaszkowych.

Nowa technologia oparta jest na dokładniejszej i dostosowanej do rejonu anatomicznego kolimacji promieni rentgenowskich. Spot Fluoro pozwala operatorowi na kolimację nie tylko do środka pola detektora, jak ma to miejsce w przypadku konwencjonalnych systemów, ale daje możliwość przeprowadzenia asymetrycznej kolimacji.

Fluoroskopia symetryczna opiera się na niezależnej kontroli każdej z blend, dzięki czemu można uzyskać dowolną kolimację w dowolnym miejscu obrazu w dowolnym momencie interwencji.

Rozmiar i kształt regionu zainteresowania określone są przy stole prostą i szybka metodą „przeciągnij i upuść” na ostatnim zatrzymanym obrazie LIH. Skolimowany, prostokątny obszar może być zmieniany i / lub repozycjonowany z łatwością tak często, jak jest to konieczne do uzyskania optymalnego pola widzenia.

System śledzenia dawki (DTS) szacuje dawkę dostarczaną do skóry w czasie rzeczywistym i wyświetla ją na kolorowej mapie podczas procedur. Operator może na bieżąco w czasie rzeczywistym monitorować ekspozycję i dokonywać korekt np. angulacji.

System nagradzania DTS (Dose Tracking System) firmy Canon Medical Systms wprowadza wyjątkową technologię szacowania rozkładu dawki dla skóry:

 • Oznaczona kolorami i łatwa do odczytania przestrzenna wizualizacja 3D estymacji dawki dla skóry
 • Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, które umożliwiają korekty procedur i możliwość ograniczenia ekspozycji w dowolnym obszarze przez dłuższy czas
 • Stosować u pacjentów dorosłych i dzieci w leczeniu chorób serca, jamy brzusznej i neurologicznej

DoseRite to pakiet standardowych i zaawansowanych rozwiązań redukujących dawkę dla pacjenta i obsługi oraz poprawiających jakość obrazowania.

W skład standardowego pakietu wchodzą takie rozwiązania jak:

 • Wysoko wydajne detektory dostosowane do indywidualnych zastosowań
 • Wysokiej jakości obraz fluoroskopii z możliwością archiwizacji
 • Wyselekcjonowane rozwiązania toru obrazowania zapewniające wysoką rozdzielczość obrazu przy zachowaniu najniższej na rynku dawki
 • Geometria urządzenia umożliwiająca ergonomiczne pozycjonowanie ramienia
 • Zaawansowane algorytmy odszumiania i poprawy wizualizacji on-line (np. struktur stentu)
 • Fluoroskopia sterowana siatką
 • LIVE ZOOM – powiększenie bez zwiększania dawki
 • Kompaktowe wymiary obudowy detektora i lampy umożliwiające angulacji z zachowaniem podstawowych zasad ochrony radiologicznej
 • Fluoroskopia niskoczęstotliwościowa
 • Dodatkowe (nie przewymiarowane) filtry o wartościach dostosowanych do nowoczesnego toru obrazowania
 • Archiwizacja retrospektywna i prospektywna
 • Kolimacja bez użycia promieniowania

Możliwe są równej opcjonalne rozwiązania:

 • Spot RoiSpot Fluoro
 • DTS
 • RaySafe
 • Wielozadaniowość

Ta nowa technologia SNRF firmy Canon w znacznym stopniu zmniejsza szum w obrazie bez opóźnienia w wyświetlaniu obrazu, które ma miejsce, gdy część poprzednie zdjęcie można zobaczyć na wyświetlonym obrazie. Technologia pozwala na bardzo szczegółowe obrazowanie szczegółów (bez smużeń i opóźnień)  na bardzo stabilnym tle. Rozwiązanie pozwala na bardzo precyzyjną wizualizację tętnic i poprawia wizualizacja prowadników, balonów,  stentów i tętnic nawet gdy są rzutowane na kość lub przeponę.

Poprawę jakości obrazu osiągnięto bez zwiększania dawki.
TMS Sp. z o.o. jest wyłącznym, autoryzowany przedstawicielem na terenie Polski firm:


Autoryzowany przedstawiciel firm: