Układy kolimatorów stałych i kolimatorów o zmiennej aperturze


Dostępne trzy rodzaje kolimatorów (Fixed, IRIS, InCise 2) pozwalają na uzyskanie wysoce kompleksowych rozkładów. Umożliwiają one napromienianie punktowe bardzo małych zmian oraz większych obszarów. Kolimatory stałe (Fixed) cechuje niezmienna geometria wiązki oraz doskonała odtwarzalność leczenia co pozwala na uniknięcie błędów dozymetrycznych przy napromienianiu bardzo małych pól, natomiast dzięki zastosowaniu kolimatorów o zmiennej aperturze (IRIS, InCise 2) możliwe jest użycie różnych rozmiarów wiązki w jednej ścieżce napromieniania, co znacząco skraca czas leczenia pacjenta. Dodatkowo pozwalają na jeszcze lepsze dopasowanie wiązek promieniowania do dużych guzów o nieregularnym kształcie.

 


wróć



TMS Sp. z o.o. jest wyłącznym, autoryzowany przedstawicielem na terenie Polski firm:






Autoryzowany przedstawiciel firm: