OBRAZOWANIE BEZ UŻYCIA KONTRASTU


Rosnąca świadomość potencjalnego ryzyka skojarzonego z wykorzystaniem gadolinowych środków kontrastowych spowodowała wzrost zapotrzebowania na alternatywne metody obrazowania naczyń bez użycia kontrastu.

W 1998 roku, Canon Medical Systems zapoczątkował obrazowanie bez użycia kontrastu MR oferując pierwsze na świecie techniki tego typu.

Obecnie Vantage Elan™ oferuje piątą generację unikalnych sekwencji nc-MRA które minimalizują ryzyko dla pacjenta pozwalając na uzyskanie wyjątkowych obrazów, często lepszych niż w przypadku konwencjonalnych technik z wykorzystaniem kontrastu:

  • Perfuzja + angiografia bezkontrastowa mózgu 2D i 3D (2D/3D ASL)
  • Bezkontrastowa angiografia mózgu przy 90% redukcji SAR (Hybrid-OPposite contrast)
  • Obrazowanie tętnic nerkowych i wątroby (Time-SLIP)
  • Obrazowanie naczyń obwodowych (Fresh Blood Imaging)
  • Obrazowanie naczyń płucnych (Time-SLIP Complex Circulation)
  • Badania serca


SYNTETYCZNE OBRAZY MRI – Olea Nova+


Nowoczesny system rezonansu magnetycznego powinien posiadać narzędzia do tworzenia syntetycznych obrazów MRI.

Obrazy uzyskane metodą syntetyczną na Vantage Elan™, poza skróceniem czasu badania pozwalają na zwiększenie wykrywalności nowotworów, redukcję ilości zgłoszeń pacjentów na ponowne badanie w celu zobrazowania innej sekwencji oraz dają większa pewność diagnostyczną dzięki możliwości dynamicznego dopasowania wagi parametrów obrazowania (TR, TE, TI) na bazie danych wejściowych/surowych.

Olea Nova+ wykorzystuje akwizycję na bazie sekwencji MP2RAGE i mECHO oraz wyjątkowo skuteczny algorytm Bayesa do tworzenia map parametrycznych.

Wyjątkowość aplikacji Olea Nova+ polega również na możliwości wykorzystania w szerokim zakresie klinicznym (badaniach głowy, jamy brzusznej, MSK).

Aplikacja Olea Nova™+ jest dostępna na konsoli operatora oraz stacjach lekarskich.SYNTETYCZNA DYFUZJA – c-DWI


Dzięki wykorzystaniu algorytmu Bayesa, na Vantage Elan™ można uzyskiwać syntetyczne obrazy DWI (c-DWI) w wyniku obliczeń matematycznych opartych o zjawisko IVIM (Intra-Vascular Incoherent Motion).

Dzięki c-DWI można uzyskiwać obrazy o dowolnej wartości b jak również symulować obrazy o niższej wartości b z krótszym TE bez pogorszenia jakości.

Skuteczność metody została potwierdzona wieloma publikacjami klinicznymi przy wykrywaniu raka mózgu, raka prostaty czy raka wątroby, znacząco zwiększając możliwości diagnostyki metodą rezonansu magnetycznego.

Aplikacja c-DWI jest dostępna na konsoli operatora systemu Vantage Elan™ oraz stacjach lekarskich.DOSKONAŁE OBRAZOWANIE ORTOPEDYCZNE


Canon Medical jest partnerem elitarnych kubów sportowych w ramach zapobiegania, diagnozy i leczenia urazów sportowców wyczynowych, wykorzystując najbardziej zaawansowane technologie obrazowania m.in. systemy rezonansu magnetycznego Vantage.

Poprzez współpracę na wielu obszarach, Canon Medical ma na celu dzielenie się wiedzą i doświadczeniem eksperckim, pozwalając na maksymalizację zadowolenia z uprawiania sportu nie tylko profesjonalistom ale również amatorom.


Dzięki wysokiej jednorodności pola magnetycznego, Vantage Elan™ pozwala na łatwe obrazowanie obszarów anatomicznych daleko poza izocentrum magnesu („off-center” jak np. stawy barkowe), zapewniając doskonałą jakość badań z saturacją tłuszczu.


Vantage ELAN – galeria obrazów MSK

Wysokiej jakości cewki RF pozwalają na stworzenie praktycznego zestawu do obrazowania mięśniowo-szkieletowego (MSK):

Shoulder SPEEDER™

Częściowo elastyczna cewka do badań stawu barkowego. Dzięki swobodnej konstrukcji (brak zintegrowanej podstawy) oraz dużym polu obrazowania L-R (aż 195 mm) cewka może być również wykorzystywana do badań kolana, łokcia czy stawu skokowego.

16-ch Flex SPEEDER™

16 elementowa, uniwersalna cewka wysokiej elastyczności i jakości obrazowania umożliwiająca wykonywanie badań każdej anatomii. Cewka dostępna w dwóch rozmiarach (MEDIUM i LARGE).

Knee/Foot SPEEEDER™

8-elementowa wysokiej jakości cewka do badań stawu kolanowego i skokowego z możliwością demontażu/wymiany górnej części cewki na potrzeby badań stopy.


Hand/Wrist SPEEEDER™

12-elementowa cewka do badań ręki/nadgarstka z możliwością umieszczenia z prawej/lewej strony pacjenta oraz w izocentrum. W zależności od potrzeb zapewnia obrazowanie dużego obszaru (np. cała dłoń) lub mniejszego wysokiej rozdzielczości (np. nadgarstek).

Wysokiej jakości obrazy pochodzące z cewek Flex SPEEDER™ zostały docenione przez wiele uznanych ośrodków ortopedycznych a same cewki stanowią doskonałą alternatywę dla cewek dedykowanych.

Pozycjoner do kolana dla cewek 16ch Flex SPEEDER™ULTRASHORT TE (UTE)


Wydajny system gradientowy oraz stabilny tor nadawczo-odbiorczy RF systemu Vantage Elan™ umożliwia kliniczne wykorzystanie techniki obrazowania z wykorzystaniem ultra-krótkiego czasu echa UTE.

UTE zwiększa możliwości diagnostyczne poprzez wizualizację struktur bardzo trudnych do obrazowania w MRI, jak na przykład: więzadła, ścięgna czy tkanki płuc.

Technika badań płuc z wykorzystaniem UTE została po raz pierwszy wprowadzona na rynek przez Canon Medical Systems i jest uznana za kliniczne narzędzie o czułości na poziomie tomografii komputerowej.BADANIA SERCA (CMR)


T2*

Zwiększ możliwości swojego zaplecza diagnostycznego dzięki technice mapowania T2*. Wykorzystując nową wersję sekwencji Canon Medical Systems FFE2D mEcho, mapy T2* mogą być z łatwością wykorzystane do dokładnej analizy ilościowej.

Post-processing T2* w środowisku VITREA™


Phase Sensitive Inversion Recovery (PSIR)

Technika PSIR w obrazowaniu mięśnia sercowego zwiększa kontrastowość obrazu w późnym wzmocnieniu poprzez wykorzystanie skuteczniejszej metody tłumienia sygnału zdrowej tkanki bez konieczności skanu kalibracyjnego dla dopasowania czasu inwersji (TI). Dzięki temu badania serca mogą być wykonane przy użyciu mniejszej ilości zatrzymań oddechu co znacząco poprawia komfort pacjenta.

Lewa strona: opóźnione wzmocnienie, prawa strona: PSIR


MOdified Look-Locker Inversion recovery (MOLLI)

Dokładniejsza ocena ilościowa mięśnia sercowego jest możliwa dzięki mapowaniu T1. Technika MOLLI wykorzystana w systemie Vantage Elan™ pozwala na akwizycję pełnej mapy T1 na pojedynczym wstrzymaniu oddechu.
BADANIA PEDIATRYCZNE


Połączenie unikalnych technik redukcji hałasu Pianissimo™, szerokiego otworu gantry 63 cm oraz możliwości pracy w podwyższonej temperaturze w pomieszczeniu badań (24°C) sprawia, że Vantage Elan™ jest doskonałym narzędziem do diagnostyki MR najmłodszych pacjentów.

Dzięki zaawansowanym technikom obrazowania bez użycia kontrastu oraz dedykowanym protokołom pediatrycznym przy zredukowanym SAR, wykonywanie badań pediatrycznych staje się przyjemnością a uzyskiwane obrazy są najwyższej jakości.ZAAWANSOWANE TECHNIKI REDUKCJI ARTEFAKTÓW


JET

Technika JET wykorzystuje niekartezjańską metodę akwizycji danych dla przestrzeni k w celu redukcji artefaktów wynikających z ruchu badanej anatomii.


VAT

Technika redukcji artefaktów metalowych (np. implanty, protezy) poprzez zastosowanie dodatkowego impulsu gradientowego w kierunku kodowania przekroju podczas odczytu sygnału.

W przeciwieństwie do innych metod dostępnych na rynku, technika nie powoduje wydłużania czasu akwizycji i nie wymaga dodatkowej obróbki obrazu.
ZAAWANSOWANY POST-PROCESSING


Zawansowane narzędzia do post-processingu zwiększają możliwości diagnostyczne jak również pozwalają na dostęp do poszerzenia zakresu oferowanych usług dla pacjentów.

Canon Medical Systems oferuje kompletny pakiet rozwiązań do obróbki i analizy danych obrazowych z systemów rezonansu magnetycznego dzięki narzędziom Olea/Vitrea™.
TMS Sp. z o.o. jest wyłącznym, autoryzowany przedstawicielem na terenie Polski firm:


Autoryzowany przedstawiciel firm: