Tomoterapia Radixact

Sterowany obrazowo i w pełni zorientowany na pacjenta system napromieniania z wysoką modulacją intensywności promieniowania. System umożliwia przeprowadzenie wysoce konformalnego leczenia dzięki zastosowaniu ultraszybkiego kolimatora wielolistkowego.

Radixact formuje kształt promieniowania dopasowany do guza, jednocześnie oszczędzając w maksymalnym stopniu zdrowe tkanki.


Sprawdzony system – radykalnie zwiększone możliwości


Tomoterapia została zaprojektowana z myślą o wysoce zaawansowanej radioterapii dostępnej dla wszystkich pacjentów, w szczególności tych których leczenie przy użyciu standardowych akceleratorów jest uciążliwe i skomplikowane. System umożliwia obrazowanie tomograficzne przed każda frakcją radioterapii, zwiększając dokładność terapii. Spiralna terapia umożliwia napromienianie bardzo długich obszarów co zapobiega potrzebie składania pól terapeutycznych i używania wielu pozycji izocentrum. Dzięki umieszczeniu akceleratora na okolu tomograficznym i zastosowaniu technologii slip ring, system może w sposób ciągły napromieniać i przesuwać pacjenta, tak aby warstwa po warstwie uzyskiwać odpowiednio wymodulowany rozkład dawki. Nie byłoby to możliwe bez zastosowania ultra szybkiego kolimatora wielolistkowego. Kolimator binarny napędzany  sprężonym powietrzem porusza listkami kolimatora z prędkością 250cm/s z średnim czasem otwarcia/zamknięcia 20ms. Podzielenie wiązki terapeutycznej na 64 wiązki elementarne pozwala równoczasowo napromieniać target i ochraniać narządy krytyczne znajdujące się w jego sąsiedztwie. Uzyskiwanie bardzo skomplikowanych rozkładów dawki wraz z bardzo dobrą ochroną narządów krytycznych powodują, że system tomoterapii zyskał uznanie i zaufanie fizyków i lekarzy radioterapeutów na całym świecie. Połączenie możliwości wysokiej modulacji rozkładu dawki kolimatorem binarnym i codziennego obrazowania wiązką MVCT sprawia, że leczenie tomoterapią jest najwygodniejszym i najdokładniejszych sposobem realizacji terapii IG-IMRT. Nowoczesna radioterapia to nie tylko potrzeba uzyskiwania skomplikowanych rozkładów dawki czy dokładności prowadzonej terapii. To przede wszystkim potrzeba adaptacji planu w całym procesie leczenia u wielu spośród napromienianych pacjentów. Zautomatyzowany moduł PreciseARTTM umożliwia prowadzenie najbardziej wydajnej i wygodnej formy radioterapii adaptacyjnej, która może być stosowana dla wszystkich napromienianych pacjentów. W każdej chwili można przejść do wybranej frakcji, wyświetlić obraz weryfikacyjny oraz przeliczony rozkład dawki i przeanalizować jakie zmiany w ułożeniu lub zmiany anatomiczne pacjenta spowodowały przekraczające wartości graniczne różnice w dawce napromieniania.

RadixactTM  został zaprojektowany tak, aby zminimalizować awaryjność i zwiększyć wydajność leczenia. Nowy system planowania leczenia Precision z zaawansowanymi funkcjami ręcznego i automatycznego konturowania, deformacyjną rejestracją obrazu i adaptacyjnym planowaniem leczenia czyni planowanie leczenia tomoterapią jeszcze efektywniejszym.TomoTherapy

Accuray

RADIOTERAPIA

Zastosowanie


Zapytaj o produkt


ZADZWOŃ

+48 22 858 28 19Przeczytaj więcej na temat możliwości i wyników klinicznych TomoTherapy


Funkcjonalności Radixact


PreciseART – Adaptywna terapia dla każdego pacjenta, dla każdej frakcji – uproszczona i przejrzysta procedura oceny i zmiany planu leczenia z upływem czasu terapii

PreciseRTX – ponowne napromienianie powracających pacjentów – uproszczona i przejrzysta procedura

CTrue – Codzienna lokalizacja targetu i prawidłowe ułożenie pacjenta – zminimalizowane ryzyko błędu lokalizacyjnego. Wysoka jakość obrazu i bardzo mała dawka napromieniania.

Kolimator binarny – wielolistkowy modulator zapewniający niespotykaną precyzję i konformalność rozkładu dawki.

Tomo Edge – jeszcze lepsze ograniczenie dawki i jeszcze lepsza ochrona narządów krytycznych, oraz przyspieszenie czasu leczenia


   

VOLO (VOxell-Less Optimizer) – oparty o procesory graficzne (GPU) algorytm optymalizacji, pozwalający na uzyskanie bardzo skomplikowanych rozkładów w bardzo krótkim czasie.


JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

Obrazy kliniczne
RadixactTM – nowy, lepszy, przyjazny.

Tomoterapia została zaprojektowana z myślą o wysoce zaawansowanej radioterapii dostępnej dla wszystkich pacjentów, w szczególności tych których leczenie przy użyciu standardowych akceleratorów jest uciążliwe i skomplikowane. System umożliwia obrazowanie tomograficzne przed każda frakcją radioterapii, zwiększając dokładność terapii. Spiralna terapia umożliwia napromienianie bardzo długich obszarów co zapobiega potrzebie składania pól terapeutycznych i używania wielu pozycji izocentrum.

Dzięki umieszczeniu akceleratora na okolu tomograficznym i zastosowaniu technologii slip ring, system może w sposób ciągły napromieniać i przesuwać pacjenta, tak aby warstwa po warstwie uzyskiwać odpowiednio wymodulowany rozkład dawki. Nie byłoby to możliwe bez zastosowania ultra szybkiego kolimatora wielolistkowego. Kolimator binarny napędzany  sprężonym powietrzem porusza listkami kolimatora z prędkością 250cm/s z średnim czasem otwarcia/zamknięcia 20ms. Podzielenie wiązki terapeutycznej na 64 wiązki elementarne pozwala równoczasowo napromieniać target i ochraniać narządy krytyczne znajdujące się w jego sąsiedztwie.

Uzyskiwanie bardzo skomplikowanych rozkładów dawki wraz z bardzo dobrą ochroną narządów krytycznych powodują, że system tomoterapii zyskał uznanie i zaufanie fizyków i lekarzy radioterapeutów na całym świecie.

Połączenie możliwości wysokiej modulacji rozkładu dawki kolimatorem binarnym i codziennego obrazowania wiązką MVCT sprawia, że leczenie tomoterapią jest najwygodniejszym i najdokładniejszych sposobem realizacji terapii IG-IMRT.

Nowoczesna radioterapia to nie tylko potrzeba uzyskiwania skomplikowanych rozkładów dawki czy dokładności prowadzonej terapii. To przede wszystkim potrzeba adaptacji planu w całym procesie leczenia u wielu spośród napromienianych pacjentów. Zautomatyzowany moduł PreciseARTTM umożliwia prowadzenie najbardziej wydajnej i wygodnej formy radioterapii adaptacyjnej, która może być stosowana dla wszystkich napromienianych pacjentów.

W każdej chwili można przejść do wybranej frakcji, wyświetlić obraz weryfikacyjny oraz przeliczony rozkład dawki i przeanalizować jakie zmiany w ułożeniu lub zmiany anatomiczne pacjenta spowodowały przekraczające wartości graniczne różnice w dawce napromieniania.

RadixactTM  został zaprojektowany tak, aby zminimalizować awaryjność i zwiększyć wydajność leczenia. Nowy system planowania leczenia Precision z zaawansowanymi funkcjami ręcznego i automatycznego konturowania, deformacyjną rejestracją obrazu i adaptacyjnym planowaniem leczenia czyni planowanie leczenia tomoterapią jeszcze efektywniejszym.

Przeczytaj więcej na temat możliwości i wyników klinicznych TomoTherapy: strona producenta ACCURAY – https://www.accuray.com/radixact/
TMS Sp. z o.o. jest wyłącznym, autoryzowany przedstawicielem na terenie Polski firm:


Autoryzowany przedstawiciel firm: