Ring gantry


Gantry typu tomografu komputerowego i technologia slip-ring pozwalają na ciągłe obrazowanie i napromienianie. Zwiększona prędkość gantry (10RPM) przyspiesza obrazowanie weryfikacyjne.


wróćTMS Sp. z o.o. jest wyłącznym, autoryzowany przedstawicielem na terenie Polski firm:


Autoryzowany przedstawiciel firm: