Ring gantry


Gantry typu tomografu komputerowego i technologia slip-ring pozwalają na ciągłe obrazowanie i napromienianie. Zwiększona prędkość gantry (10RPM) przyspiesza obrazowanie weryfikacyjne.


wróćWyłączny, autoryzowany przedstawiciel na terenie Polski:


Autoryzowany przedstawiciel firm: