Stół robotyczny

Stół RoboCouch ma aż 6 stopni swobody ruchu, dzięki temu korekcja położenia odbywa się w sposób ciągły. Eliminuje to konieczność użycia inwazyjnych unieruchomień tj. rama stereotaktyczna, maski, materace itp., co ma bardzo duże znaczenie dla komfortu pacjenta podczas napromieniania.


wróćWyłączny, autoryzowany przedstawiciel na terenie Polski:


Autoryzowany przedstawiciel firm: