Stół robotyczny

Stół RoboCouch ma aż 6 stopni swobody ruchu, dzięki temu korekcja położenia odbywa się w sposób ciągły. Eliminuje to konieczność użycia inwazyjnych unieruchomień tj. rama stereotaktyczna, maski, materace itp., co ma bardzo duże znaczenie dla komfortu pacjenta podczas napromieniania.


wróćTMS Sp. z o.o. jest wyłącznym, autoryzowany przedstawicielem na terenie Polski firm:


Autoryzowany przedstawiciel firm: