Synchrony – Zintegrowane obrazowanie kV i synchronizacja


Zintegrowana lampa i detektor kV prostopadle do wiązki megawoltowej umożliwiają kontrolę pozycji obszaru tarczowego w trakcie napromieniania. Układ obrazowania kV wraz z systemem Synchrony i dynamicznymi szczękami oraz ultraszybkim binarnym modulatorem pozwalają na synchronizację wiązki napromieniania z ruchem pacjenta.

 

 


wróć

Dwa algorytmy obrazowania Synchrony Fiducial Tracking i Synchrony Lung Tracking wykorzystują obrazy rentgenowskie, które są wykonywane co kilka sekund podczas obrotu gantry. Pozycja obszaru napromieniania jest sprawdzana na bieżąco w trakcie napromieniania.
Wyłączny, autoryzowany przedstawiciel na terenie Polski:


Autoryzowany przedstawiciel firm: