Synchrony – śledzenie faz oddechowych pacjenta


Urządzenia Accuray jako jedyne na świecie są w stanie synchronizować w czasie rzeczywistym pozycję wiązki promieniowania z ruchem oddechowym obszaru napromienianego guza.

System Synchrony automatycznie koryguje każdy ruch pacjenta analizując zmiany jego faz oddechowych. Nie jest to bramkowanie (gating), nie jest konieczne wstrzymywanie oddechu. Synchronizacja to dynamiczna i ciągła kompensacja ruchów oddechowych pacjenta. Wiązka w trakcie napromieniania stale podąża za guzem adaptując na bieżąco swoją pozycję na podstawie zmian w cyklu oddechowym. Technika ta pozwala na jeszcze lepsze ograniczenie dawki w narządach krytycznych oraz zastosowanie mniejszego marginesu dla targetu. Udowodniona i raportowana dokładność systemu Synchrony wynosi 0.70 ± 0.33mm.

 


wróćTMS Sp. z o.o. jest wyłącznym, autoryzowany przedstawicielem na terenie Polski firm:


Autoryzowany przedstawiciel firm: