Serie aparatów:

wykorzystywane w badaniach szyi i twarzoczaszki

Sondy do badań szyi i twarzoczaszki:


Sonda 14 MHz

Sonda 17 MHz

Sonda 18 MHz


Innowacyjne technologie Canon Medical Systems:SMI – Superb Microvascular Imaging


„Superb Micro-vascular imaging (SMI) łączy w sobie bardzo wysoką czułość w obrazowaniu wolnych przepływów, niezwykłą szybkość odświeżania obrazu (frame rate) i redukcję artefaktów ruchowych. Te właściwości mają kluczowe znaczenie w wykrywaniu i ocenie zarówno zmian rozrostowych, jak i stanów zapalnych.

Wzmożony przepływ miąższowy jest cechą zarówno zmian nowotworowych, jak i ognisk zapalnych. W nowotworach złośliwych dochodzi do powstawania wielu nowych naczyń, najczęściej o nieprawidłowym przebiegu i budowie. Przepływ w ich obrębie bywa bardzo powolny, stąd też wiele z nich wymyka się diagnostyce przy pomocy tradycyjnych opcji Dopplerowskich, a SMI często jest jedyną metodą ich miarodajnego uwidocznienia. Z kolei, wzmożony przepływ miąższowy może być wręcz jedynym uchwytnym w USG wykładnikiem stanu zapalnego. Tylko SMI pozwala na jego pełne zobrazowanie, a także miarodajne monitorowanie ewolucji zmian.”

Standard w systemach Aplio i700, i800, i900 oraz opcja w i600, systemach serii „a” i Xario 200G.


czytaj wiecej

Elastografia – ShearWave


Elastografia oparta na analizie rozchodzenia się fal poprzecznych.
• Możliwość wyboru trybu pracy pomiędzy jednorazowym pomiarem One Shot lub obrazowaniem w czasie rzeczywistym.
• Możliwość otrzymywania wyników pomiarów w jednostkach prędkości (m/s), jak i modułu Younga (kPa).
• Unikalny tryb pracy Propagation Mode pokazujący jakość rozchodzenia się fali poprzecznej w danym środowisku, dzięki czemu można łatwo określić miejsce wykonania prawidłowego pomiaru.
• Pracuje na głowicach convex i liniowych.
Przykłady badań:Guzek tarczycy w mSMI (obrazowanie z supresją tła tkankowego)

Guzek tarczycy w cSMI (kolorowy obraz przepływu nałożony na B-mode)

Biopsja tarczycy z opcją wzmocnienia echa igły (BEAM)


Węzły chłonne i wielkie naczynia szyi

Elastografia SWE łagodnego guzka tarczycy

Elastografia odkształceniowa (SE) złośliwego guzka tarczycy


Zapalenie tarczycy

Zmieniony zapalnie węzeł chłonny w SMI


Torbiel tarczycy z częściami litymi, widoczny przepływ miąższowy w SMI

Unaczynienie łagodnego guzka tarczycy w SMI


Broszury:


Artykuły:

Przedstawiciel handlowy:

Krzysztof Belter

ZADZWOŃ

+48 691 670 170


e-mail:

krzysztof.belter@tms.com.pl
TMS Sp. z o.o. jest wyłącznym, autoryzowany przedstawicielem na terenie Polski firm:


Autoryzowany przedstawiciel firm: