ZOBACZYĆ OBRAZ POPRZEZ SZUM – AiCE™


Zaawansowany silnik rekonstrukcyjny Advanced intelligent Clear-IQ Engine (AiCE™)inteligentnie usuwa szum z obrazów powodując nawet 3.2-krotny wzrost SNR i dzięki czemu umożliwia uzyskanie badań o jakości porównywalnej z systemami rezonansu 4.7 T. Wyraziste, przejrzyste i kontrastowe obrazy uzyskane przy wykorzystaniu sztucznych głębokich konwolucyjnych sieci neuronowych (DCNN) po raz pierwszy w historii MRI pozwalają „widzieć” przez szum.


AiCEOBRAZOWANIE BEZ UŻYCIA KONTRASTU


Rosnąca świadomość potencjalnego ryzyka skojarzonego z wykorzystaniem gadolinowych środków kontrastowych spowodowała wzrost zapotrzebowania na alternatywne metody obrazowania naczyń bez użycia kontrastu. W 1998 roku, Canon Medical Systems zapoczątkował obrazowanie bez użycia kontrastu MR oferując pierwsze na świecie techniki tego typu.
Obecnie Vantage Orian™ oferuje piątą generację unikalnych sekwencji nc-MRA, które minimalizują ryzyko dla pacjenta pozwalając na uzyskanie wyjątkowych obrazów, często lepszych niż w przypadku konwencjonalnych technik z wykorzystaniem kontrastu:

  • Perfuzja + angiografia bezkontrastowa mózgu 2D i 3D (2D/3D ASL)
  • Bezkontrastowa angiografia mózgu przy 90% redukcji SAR (Hybrid-OPposite contrast)
  • Bezkontrastowa dynamiczna angiografia mózgu w oparciu o UTE (mUTE 4D MRA)
  • Obrazowanie tętnic nerkowych i wątroby (Time-SLIP)
  • Obrazowanie naczyń obwodowych (Fresh blood Imaging)
  • Obrazowanie naczyń płucnych (Time-SLIP Complex Circulation, mASTAR)
  • Badania serca

VANTAGE ORIAN – GALERIA OBRAZÓW nc MRASYNTETYCZNE OBRAZY MRI – Olea Nova+


Nowoczesny system rezonansu magnetycznego powinien posiadać narzędzia do tworzenia syntetycznych obrazów MRI.

Obrazy uzyskane metodą syntetyczną na systemie Vantage Orian™, poza skróceniem czasu badania pozwalają na zwiększenie wykrywalności nowotworów, redukcję ilości zgłoszeń pacjentów na ponowne badanie w celu zobrazowania innej sekwencji oraz dają większa pewność diagnostyczną dzięki możliwości dynamicznego dopasowania wagi parametrów obrazowania (TR, TE, TI) na bazie danych wejściowych/surowych.

Olea Nova+ wykorzystuje akwizycję na bazie sekwencji MP2RAGE i mECHO oraz wyjątkowo skuteczny algorytm Bayesa do tworzenia map parametrycznych. Wyjątkowość aplikacji Olea Nova+ polega na możliwości wykorzystania w szerokim zakresie klinicznym (badaniach głowy, jamy brzusznej, MSK).

Aplikacja Olea Nova™+ jest dostępna na konsoli operatora oraz stacjach lekarskich.SYNTETYCZNE OBRAZY DYFUZYJNE / c-DWI


Dzięki wykorzystaniu algorytmu Bayesa, Vantage Orian™ pozwala na uzyskanie syntetycznych obrazów dyfuzyjnych na bazie zjawiska IVIM (Intra-Vascular Incoherent Motion).

c-DWI daje możliwość nie tylko uzyskania obrazu o dowolnej wartości b ale również symulacji obrazów o niższej wartości b z krótszym TE bez pogorszenia jakości. Skuteczność metody została potwierdzona wieloma publikacjami klinicznymi przy wykrywaniu raka mózgu, raka prostaty czy raka wątroby, znacząco zwiększając możliwości diagnostyki metodą rezonansu magnetycznego.

Aplikacja c-DWI jest dostępna na konsoli operatora systemu Vantage Orian™ oraz stacjach lekarskich.DOSKONAŁE OBRAZOWANIE ORTOPEDYCZNE


Canon Medical jest partnerem elitarnych kubów sportowych w ramach zapobiegania, diagnozy i leczenia urazów sportowców wyczynowych, wykorzystując najbardziej zaawansowane technologie obrazowania m.in. systemy rezonansu magnetycznego Vantage. Poprzez współpracę na wielu obszarach, Canon Medical ma na celu dzielenie się wiedzą i doświadczeniem eksperckim, pozwalając na maksymalizację zadowolenia z uprawiania sportu nie tylko profesjonalistom ale również amatorom.


Dzięki wysokiej jednorodności pola magnetycznego (2ppm @ 50 cm FOV), Vantage Orian™ pozwala na łatwe obrazowanie obszarów anatomicznych daleko poza izocentrum magnesu („off-center” jak np. stawy barkowe), zapewniając doskonałą jakość badań z saturacją tłuszczu.


Połączenie techniki Compressed SPEEDER™ oraz AiCE™ daje obrazy niezwykłej jakości, wyznaczając najwyższy obecnie poziom obrazowania neurologicznego oraz MSK.


16-ch Flex SPEEDER™

Uniwersalna cewka wysokiej elastyczności w dwóch rozmiarach, umożliwiająca wykonywanie badań każdej anatomii. Cewka ta stanowi doskonałą alternatywę dla cewek dedykowanych.

Wysokiej jakości obrazy pochodzące z cewek Flex SPEEDER™ zostały docenione przez wiele uznanych ośrodków ortopedycznych.

Hand/Wrist SPEEEDER™

12-elementowa cewka do badań ręki/nadgarstka z możliwością wyboru elementów obrazujących – w zależności od potrzeb zapewnia obrazowanie dużego obszaru (np. cała dłoń) lub mniejszego wysokiej rozdzielczości (np. nadgarstek).

Shoulder SPEEDER™

Częściowo elastyczna cewka do badań stawu barkowego. Dzięki swobodnej konstrukcji (brak zintegrowanej podstawy) oraz dużym polu obrazowania L-R (aż 195 mm) cewka może być również wykorzystywana do badań kolana, łokcia czy stawu skokowego.

16-ch T/R Knee

Najwyższej jakości 16-kanałowa cewka nadawczo-odbiorcza o doskonałym SNR, dedykowana do badań stawu kolanowego.


Vantage ORIAN – obrazy MSK


DOSKONAŁA SATURACJA TŁUSZCZU Z MSOFT


Unikalna technika korekcji lokalnych niejednorodności pola magnetycznego MSOFT daje możliwość uzyskania obrazów o doskonałej saturacji tłuszczu w obszarach o utrudnionym shimmingu.

Technika MSOFT jest dostępna dla wszystkich anatomii i nie wymaga dodatkowego sprzętu (np. specjalistycznych cewek z systemem dodatkowego lokalnego shimmingu).ULTRASHORT TE (UTE)


Wydajny system gradientowy oraz stabilny tor nadawczo-odbiorczy RF systemu Vantage Orian™ umożliwia kliniczne wykorzystanie techniki obrazowania z wykorzystaniem ultra-krótkiego czasu echa UTE.

UTE zwiększa możliwości diagnostyczne poprzez wizualizację struktur bardzo trudnych do obrazowania w MRI, jak na przykład: więzadła, ścięgna czy tkanki płuc.

Technika badań płuc z wykorzystaniem UTE została po raz pierwszy wprowadzona na rynek przez Canon Medical Systems i jest uznana za kliniczne narzędzie o czułości na poziomie tomografii komputerowej.BADANIA SERCA (CMR)


k-t SPEEDER

W porównaniu do innych typów badań, badania serca w MRI (CMR) wymagają znacznie więcej czasu oraz dużej ilości akwizycji z zatrzymaniem oddechu, co jest znaczącym obciążeniem dla pacjenta.

k-t SPEEDER jest techniką obrazowania równoległego, która nie wymaga skanu treningowego*, wykorzystując efekt uzyskiwania mapy czułości cewki bezpośrednio z danych obrazowych, dając w rezultacie 8-krotny wzrost szybkości akwizycji.

Technika szybkiego obrazowania cine – k-t SPEEDER– pozwala na obrazowanie wszystkich warstw w krótkiej osi na jednym wstrzymaniu oddechu lub uzyskanie wysokiej jakości danych cine i perfuzji na całkowicie swobodnym oddechu.

*Skan treningowy (metoda konwencjonalna) – polega na wielokrotnym wykonywaniu akwizycji typu „map” dla oszacowania czułości przestrzennej cewki w czasie. Zwiększanie współczynnika przyspieszenia wymaga akwizycji wielu map, stąd w przypadku metod konwencjonalnych całkowity czas badania nie skraca się istotnie wraz ze wzrostem współczynnika przyspieszenia.


Badanie na swobodnym oddechu z k-t SPEEDER

Obraz uzyskany dzięki uprzejmości Dr. Xavier Alomar, Clinica Creu Blanca, Spain


T2*

Zwiększ możliwości swojego zaplecza diagnostycznego dzięki technice mapowania T2*. Wykorzystując nową wersję sekwencji Canon Medical Systems FFE2D mEcho, mapy T2* mogą być z łatwością wykorzystane do dokładnej analizy ilościowej.

Post-processing T2* w środowisku VITREA™


Phase Sensitive Inversion Recovery (PSIR)

Technika PSIR w obrazowaniu mięśnia sercowego zwiększa kontrastowość obrazu w późnym wzmocnieniu poprzez wykorzystanie skuteczniejszej metody tłumienia sygnału zdrowej tkanki bez konieczności skanu kalibracyjnego dla dopasowania czasu inwersji (TI). Dzięki temu badania serca mogą być wykonane przy użyciu mniejszej ilości zatrzymań oddechu co znacząco poprawia komfort pacjenta.

Lewa strona: opóźnione wzmocnienie, prawa strona: PSIR


MOdified Look-Locker Inversion recovery (MOLLI)

Dokładniejsza ocena ilościowa mięśnia sercowego jest możliwa dzięki mapowaniu T1. Technika MOLLI wykorzystana w systemie Vantage Orian™ pozwala na akwizycję pełnej mapy T1 na pojedynczym wstrzymaniu oddechu.

Post-processing T1 w środowisku VITREA™


Śledzenie Ruchu Przegrody (Wall Motion Tracking)

Analiza strainu w badania CMR jest zwykle wykonywana przy użyciu metody znakowania („tagging”) która pozwala na dodanie znacznika na obrazach mięśnia sercowego. Wymaga to jednak dodatkowego czasu badania i dodatkowej sekwencji. Canon Medical, przy współpracy z Johns Hopkins University, opracował oprogramowanie Wall Motion Tracking (WMT), które analizuje strain bezpośrednio z sekwencji cine.

WMT rozpoznaje automatycznie ściany wewnętrzne i zewnętrzne mięśnia sercowego nawet w przypadkach skomplikowanych malformacji takich jak dyslokacja dużych naczyń. Jednocześnie oprogramowanie może być wykorzystane do oceny dowolnego przekroju jak np. widok 2-komorowy lub 4-komorowy z długiej osi obrazu cine.

Oprogramowanie umożliwia również analizę retrospektywną.

BADANIA PEDIATRYCZNE


Połączenie unikalnych technik redukcji hałasu Pianissimo™, szerokiego otworu gantry 71 cm oraz możliwości pracy w podwyższonej temperaturze w pomieszczeniu badań (24°C) sprawia, że Vantage Orian™ może być uznany za idealne narzędzie do diagnostyki MR najmłodszych pacjentów.

Dzięki zaawansowanym technikom obrazowania bez użycia kontrastu, dedykowanym protokołom pediatrycznym przy zredukowanym SAR oraz jedynym w swoim rodzaju systemie wizualizacji MR Theater, wykonywanie badań pediatrycznych staje się przyjemnością a uzyskiwane obrazy są najwyższej jakości.

32-elementowa cewka dedykowana do badań pediatrycznychZAAWANSOWANE TECHNIKI REDUKCJI ARTEFAKTÓW


JET

Technika JET wykorzystuje niekartezjańską metodę akwizycji danych dla przestrzeni k w celu redukcji artefaktów wynikających z ruchu badanej anatomii.


VAT – artefakty metalowe

Technika redukcji artefaktów metalowych (np. implanty, protezy) poprzez zastosowanie dodatkowego impulsu gradientowego w kierunku kodowania przekroju podczas odczytu sygnału.

W przeciwieństwie do innych metod dostępnych na rynku, technika nie powoduje wydłużania czasu akwizycji i nie wymaga dodatkowej obróbki obrazu.


Quick Star – artefakty oddechowe

Nowa aplikacja pozwalająca na badanie jamy brzusznej na swobodnym oddechu w obszarach które zwykle wymagają wstrzymania oddechu przez pacjentów.

Quick Star wykorzystuje radialną metodę akwizycji niewrażliwą na artefakty ruchowe stąd pacjent może pozostać zrelaksowany podczas badania.GALERIA OBRAZÓW VANTAGE ORIAN™głowa | szyja

jama brzuszna

kręgosłup

serce

MSK

nc – MRA
ZAAWANSOWANY POST-PROCESSING


Zawansowane narzędzia do post-processingu zwiększają możliwości diagnostyczne jak również pozwalają na dostęp do poszerzenia zakresu oferowanych usług dla pacjentów.

Canon Medical Systems oferuje kompletny pakiet rozwiązań do obróbki i analizy danych obrazowych z systemów rezonansu magnetycznego dzięki narzędziom Olea/Vitrea™.

TMS Sp. z o.o. jest wyłącznym, autoryzowany przedstawicielem na terenie Polski firm:


Autoryzowany przedstawiciel firm: