Webinar – Aktualne wytyczne i zalecenia dla radioterapii śródoperacyjnej IOeRT

30 czerwca 2020 by TMS

SEMINARIUM:
Aktualne wytyczne i zalecenia
dla radioterapii śródoperacyjnej IOeRT


Program seminarium:


„Krótka historia o niezwykłej historii”
Informacje nt. początków radioterapii śródoperacyjnej oraz grupy ESTRO-IORT, przegląd artykułów z zaleceniami dla IORT oraz plany na najbliższe lata.
prof. Philip Poortmans, Iridium Kankernetwerk, Belgia„IORT i rak trzustki”
Przebieg terapii, zalecenia oraz opis przypadków leczenia nowotworów trzustki i mięsaków.
dr Jose Manuel Asencio, General University Hospital Gregorio Maranon, Hiszpania„Radioterapia śródoperacyjna z użyciem elektronów w leczeniu raka piersi”
Doświadczenia z Europejskiego Instytutu Onkologii. Porównanie klasycznej radioterapii z IORT w leczeniu raka piersi, rekomendacje, kryteria akceptacji pacjentów do terapii, różnica pomiędzy napromienianiem Boostu a pełnym leczeniem IORT.
dr Mattia Intra, European Intitute of Oncology, Włochy„Radioterapia śródoperacyjna w leczeniu raka odbytnicy”
Przegląd artykułów i zaleceń dotyczących leczenia raka odbytnicy metodą IORT.
prof. Felipe Calvo – University Clinic of Navarra, Hiszpania„Jak rozpocząć leczenie raka piersi przy użyciu IORT.”
Przygotowania do zabiegu IORT, wybór rekomendacji, kluczowe etapy terapii, wykorzystanie USG oraz dysków ochronnych podczas operacji.
dr Isabel Rubio – University Clinic of Navarra, Hiszpania„Innowacyjna wizja na kolejne lata”
Omówienie planów rozwoju radioterapii śródoperacyjnej na najbliższe lata.
prof. Felipe Calvo – University Clinic of Navarra, HiszpaniaPytania i odpowiedzi – dyskusja


Zobacz prezentację LIAC HWL, firmy Sordina.

TMS Sp. z o.o. jest wyłącznym, autoryzowany przedstawicielem na terenie Polski firm:


Autoryzowany przedstawiciel firm: