Nowy tomograf komputerowy Canon Medical Systems w Janowie Lubelskim

13 marca 2023 by TMS

Szpital w Janowie Lubelskim zakończył bardzo ważną inwestycje, jaką był „Zakup i montaż tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem, modernizacją pomieszczeń i dostosowaniem infrastruktury informatycznej″.

W ramach tej inwestycji został zakupiony i zamontowany nowoczesny 80 rzędowy tomograf komputerowy 80-rzędowy Aquilion Ligtning SP, Canon Medical Systems. Ponadto  wykonano również pełną adaptację pomieszczeń koniecznych do funkcjonowania pracowni wraz z niezbędną infrastrukturą informatyczną oraz zakupiono dodatkowe wyposażenie pracowni.

Jak podkreśla Renata Ciupak – dyrektor szpitala „Inwestycja była dla Szpitala kluczowa, gdyż dotychczasowy 12-letni, wyeksploatowany aparat TK często ulegał awariom. Generowało to bardzo wysokie koszty serwisu i wymiany uszkodzonych elementów, powodowało również przesunięcia badań pacjentów na odległe terminy”.

TMS Sp. z o.o. jest wyłącznym, autoryzowany przedstawicielem na terenie Polski firm:


Autoryzowany przedstawiciel firm: