Aquilion Lightning™ to 16-rzędowy, 32-warstwowy* spiralny tomograf komputerowy od Canon Medical Systems, umożliwiający obrazowanie całego ciała. Tomograf oferuje najnowocześniejsze technologie, dla optymalizacji opieki  nad pacjentem i przyspieszenia podejmowania decyzji klinicznych. Innowacyjne funkcje zapewniają uzyskiwanie wysokiej jakości obrazów izotropowych przy niskiej dawce ekspozycji dla pacjenta. Usprawniony przepływ pracy zwiększa liczbę obsługiwanych pacjentów, zaś szeroka oferta zaawansowanych aplikacji 3D i aplikacji do obróbki końcowej zapewnia kliniczną elastyczność.
*W zależności od konfiguracjiGłowa i Szyja


Aquilion Lightning
ZATOKI PRZYNOSOWE

Skan TK głowy bez kontrastu wykonany w celu oceny zatoki. Wielopłaszczyznowe rekonstrukcje i obrazy objętościowe 3D pokazują obustronne zacienienie zatoki szczękowej.Aquilion Lightning
CTA tętnicy szyjnej za pomocą SURESubtraction

U 81-letniego mężczyzny wykonano angio TK tętnicy szyjnej z wykorzystaniem SURESubtraction oraz SUREExposure, oraz algorytmu AIDR 3D Enhanced. Projekcja maksymalnej intensywności (MIP) i obrazy objętościowe 3D ukazują niewielkie uwapnienia w prawej tętnicy szyjnej.
Ciało


Aquilion Lightning
Tomografia angiograficzna aorty brzusznej i tętnic kończyn dolnych

Mężczyzna, 63 lata. Wykonano angio-TK z zastosowaniem rozwiązań SUREExposure i SUREkV, z automatyczną modulacją mA i doborem kV. Rekonstrukcje wielopłaszczyznowe (MPR) i obrazy objętościowe 3D ukazują obustronną niedrożność tętnicy biodrowo-udowej; wykonano prawostronne pomostowanie pachowo-udowe i lewostronne pomostowanie aortalno-udowe, przywracając przepływ krwi do obu tętnic udowych. Widoczne są również liczne, rozsiane blaszki miażdżycowe i tętniak aorty przed rozwidleniem. Przepływ krwi w kończynach jest uwidoczniony dwustronnie. Wyświetl parametry skanu.Aquilion Lightning
TK płuc, CTDI 1,3 mGy

TK płuc wykonana u 70-letniego mężczyzny. Rozwiązania SUREExposure, modulacja mA oraz algorytm adaptacyjnej iteracyjnej redukcji dawki, AIDR 3D Enhanced są zintegrowane z protokołem i automatycznie zastosowane w trakcie skanu. Algorytm AIDR 3D Enhanced zmniejsza zaszumienie obrazu, zachowując jednocześnie informacje diagnostyczne, co stwarza możliwość ograniczenia ekspozycji. Obraz uzyskano, stosując CTDI o wartości 1,3 mGy. Obrazy rekonstrukcji wielopłaszczyznowej (MPR) ukazują obustronne zwłóknienia w górnych płatach i obustronną rozedmę płuc.
Układ mięśniowo-szkieletowy


Aquilion Lightning
Złamanie kości łódeczkowatej nadgarstka

19-letni mężczyzna skarżący się na silny ból po upadku na nadgarstek. Wykonano skan TK nadgarstka. Na obrazach objętościowych 3D, rekonstrukcjach wielopłaszczyznowych (MPR) i obrazach łączonych jest widoczne złamanie kości łódeczkowatej.Aquilion Lightning
Jednostronna artroplastyka stawu biodrowego, SEMAR

Kobieta, 70 lat, stan po zabiegu jednostronnej wymiany stawu biodrowego. Wykonano spiralny skan TK miednicy z zastosowaniem algorytmu SEMAR (Single Energy Metal Artifact Reduction). Na obrazach uzyskanych metodą rekonstrukcji wielopłaszczyznowej (MPR) i renderowania objętościowego 3D artefakty od metalu są ograniczone, co umożliwia lekarzom ocenę struktur kostnych i tkanki miękkiej tej okolicy, a także umieszczenia protezy. Na poziomie proksymalnego trzpienia protezy widoczny jest długi zanik warstwy korowej kości. Fragmentacja panewki i filara grzbietowego. Widoczne są także rozszerzone zmiany lityczne w panewce.

TMS Sp. z o.o. jest wyłącznym, autoryzowany przedstawicielem na terenie Polski firm:


Autoryzowany przedstawiciel firm: