Wysoka jakość obrazu i powtarzalność badań, które charakteryzują system Vantage Elan NX, mogą być obecnie połączone z inteligentnym usuwaniem szumu z obrazu oraz szybkimi technikami skanowania.

Dzięki połączeniu metody compressed sensing z obrazowaniem równoległym SPEEDER, czas przebywania pacjenta w skanerze jest znacząco krótszy a dzięki AiCE™ (Advanced intelligent Clear-IQ Engine) możliwe stało się osiągnięcie idealnej równowagi pomiędzy szybkością i jakością obrazu.

Typowa akwizycja pojedynczego obrazu w wysokiej rozdzielczości, która obecnie trwa około 3 minut, dzięki AiCE i Compressed SPEEDER może być wykonana w czasie nie dłuższym niż 40 sekund z zachowaniem wysokiej jakości.

System Vantage Elan NX usprawnia codzienną pracę placówki w sposób gwarantujący redukcję kosztów eksploatacyjnych i administracyjnych a w przypadku placówek komercyjnych również większe przychody oraz możliwość lepszego wykorzystania czasu pracy bez konieczności stosowania nadgodzin.Advanced intelligent Clear-IQ Engine (AiCE)


AiCE™ (Advanced Intelligent Clear-IQ Engine) jest pierwszą na świecie technologią rekonstrukcji obrazów MRI, wykorzystującą konwolucyjne sieci neuronowej.

AiCE™ inteligentnie usuwa szum z obrazów zwiększając tym samym SNR i umożliwiając cienkowarstwowe obrazowanie 2D i 3D w wysokiej rozdzielczości we wszystkich zastosowaniach.


AiCE
Compressed SPEEDER


Compressed SPEEDER jest jedną z najnowocześniejszych technik przyspieszania obrazowania wykorzystującą unikalne połączenie technik ESPiRIT i compressed sensing.

Compressed SPEEDER pozwala na osiągnięcie bardzo wysokich współczynników przyspieszenia bez charakterystycznej dla konwencjonalnych technik compressed sensing degradacji w jakości obrazu (tzw. efekt bokeh).

Compressed SPEEDER + AiCE


Wyjątkowo eleganckie rozwiązanie, polegające na niezależnym procesie przyspieszania akwizycji obrazu (np. Compressed SPEEDER) oraz usuwania szumu z obrazu po transformacji fouriera (AiCE) pozwoliły na osiągnięcie czasów i jakości badań niespotykanych w tej klasie urządzeń.

Fast 3D


Fast 3D

Fast 3D wykorzystuje technikę zaawansowanego przetwarzania Fouriera (Advanced Fourier Imaging), wykonując akwizycję wielu warstw jednocześnie, dzięki czemu możliwe jest skrócenie akwizycji wolumetrycznych o 50%** przy zachowaniu jednorodności obrazu i tłumienia tłuszczu w wielu kontrastach w każdej anatomii.

** W porównaniu do zwykłej sekwencji FASE 3D
Dzięki Fast 3D, badanie 3D MRCP, które zwykle wymaga bramkowania oddechowego, może być wykonane przy pojedynczym zatrzymaniu oddechu w czasie jedynie 20s.

 
Fast 3D dla TOF

FAST 3D może być również stosowany w badaniach naczyniowych wykorzystujących sekwencję TOF.

** W porównaniu do zwykłej sekwencji FASE3D

Water Fat Separation (WFS)


2-punktowa technika DIXON wykorzystana w WFS gwarantuje stabilny efekt tłumienia tłuszczu oraz wysoką jednorodność obrazu, umożliwiając otrzymanie czterech kontrastów w jednym skanie, redukując ilość akwizycji. WFS jest dostępna dla sekwencji T1, T2 i PD w każdej anatomii.


TMS Sp. z o.o. jest wyłącznym, autoryzowany przedstawicielem na terenie Polski firm:


Autoryzowany przedstawiciel firm: