Nowa definicja wydajności MR

Wydajność można opisywać na wiele sposobów. Według Canon Medical Systems, definicja wydajnego systemu rezonansu magnetycznego oznacza przyjazne dla pacjenta badanie w cichym otoczeniu, w połączeniu z korekcją ruchu i brakiem konieczności używania kontrastu – to wszystko można znaleźć w systemie Vantage Elan NX.ForSee View


ForeSee View jest kluczowym narzędziem do planowania badania, pozwalając na podgląd docelowej warstwy przed akwizycją wyłącznie na bazie obrazów lokalizacyjnych (tzw. „locators”) bez potrzeby skanowania.

Użyteczna zwłaszcza w przypadku anatomii trudnych do właściwego planowania jak na przykład trzustka, serce czy niektóre stawy, ForeSee View eliminuje konieczność ponownego skanowania, skracając czas planowania we wszystkich obszarach anatomicznych.

Rysunek 1. Wybrana warstwa jest wyświetlana i modyfikowana w czasie rzeczywistym na bazie zmian w położeniu lokalizatorów.
EasyTech


Planowanie badania MRI może być skomplikowane a uzyskanie odpowiedniej powtarzalności warstw może okazać się czasochłonnym zadaniem. EasyTech, wykorzystując technologię uczenia maszynowego (Machine Learning), zapewnia nie tylko powtarzalność i standaryzację ale również znaczące oszczędności czasu przygotowania do skanowania.


EasyTech jest dostępny dla następujących zastosowań:

Głowa:           NeuroLine+
Kręgosłup:    SpineLine+
Kolano:          SUREVOI Knee i KneeLine+
Serce:             SUREVOI Cardiac i CardioLine+


więcej na temat EasyTechObrazowanie bez artefaktów ruchowych


Quick Star

Technika redukcji artefaktów ruchowych Quick Star wykorzystująca radialną akwizycję „stack of stars” umożliwia badanie na swobodnym oddechu w wysokiej rozdzielczości – przydatne zwłaszcza w badaniach wątroby oraz u pacjentów mających trudności w zatrzymaniu oddechu (osoby starsze, małe dzieci).
Kompletne narzędzie kliniczne dla Ciebie i Twoich pacjentów


UTE (Ultrashort TE)

UTE jest techniką bazującą na ultra-krótkim czasie echa (poniżej 0,1 ms) umożliwiając otrzymanie sygnału ze struktur trudnych do obrazowania w MRI właśnie ze względu na wyjątkowo krótkie czasy echa. UTE umożliwia m.in. obrazowanie płuc z czułością na poziomie cienkowarstwowej tomografii komputerowej w jedynej na świecie klinicznie dopuszczonej do rutynowych badań sekwencji.Obrazowanie UTE w MSK

Pozwala na ocenę struktur takich jak tkanka łączna, zwłóknienia czy zrosty. Najważniejszymi w ocenie strukturami są tkanki łączne i ich pochodne (jak np. łąkotki, więzadła czy struktury chrzęstno-kostne).
Ciche badanie dla każdego pacjenta, w każdej sekwencji…zawsze!


Poza opatentowaną techniką redukcji hałasu Pianissimo™, Vantage Elan NX oferuje szereg zaawansowanych aplikacji takich jak UTE i 4D-MRA które ułatwiają postępowanie z pacjentem oraz rozszerzają zakres możliwości pracowni MRI.
mUTE 3D T1


Aplikacja mUTE* redukuje szybkość przełączania gradientów, umożliwiając bezgłośne skanowanie.


* mUTE: minimized acoustic noise utilizing UTEUchwyć hemodynamikę dzięki mUTE 4D-MRA


Sekwencje UTE w systemie Vantage Elan NX pozwalają na zmniejszenie efektu „dephasing” i dzięki temu zapewniają bardziej jednorodny sygnał z naczyń krwionośnych. Jednocześnie dzięki zastosowaniu kilku czasów TI (4D) w pojedynczej akwizycji, mUTE 4D MRA umożliwia tworzenie obrazów dynamicznych bez użycia kontrastu.Bezpieczeństwo i komfort pacjenta pozostaje głównym kierunkiem rozwoju technologii MR w Canon Medical Systems, pozwalając na minimalizację ryzyka pacjenta przy wyjątkowej jakości obrazu.Pianissimo™ / Pianissimo™ Zen


Unikalna technologia Pianissimo™ wykorzystana w skanerze Vantage Elan NX znacząco redukuje hałas wewnątrz i w otoczeni skanera – u każdego pacjenta, w każdej sekwencji, ZAWSZE.

Ultra-ciche sekwencje Pianissimo Zen dodatkowo zmniejszają pozostały hałas do wartości zbliżonej do poziomu tła, dzięki czemu badania są jeszcze bardziej komfortowej i łatwiejsze do wykonania.
Aplikacje oparte o schematy postępowania dla wyjątkowo łatwej pracy


Zaawansowane narzędzia do post processingu Canon Olea/Vitrea™ zwiększają możliwości diagnozy skracając jednocześnie czas wymagany dla powtarzalnych czynności.

TMS Sp. z o.o. jest wyłącznym, autoryzowany przedstawicielem na terenie Polski firm:


Autoryzowany przedstawiciel firm: