Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie z angiografem Alphenix Hybrid+ Canon Medical Systems

2 marca 2021 by TMS

Lubelska chirurgia naczyniowa SPSK nr 1 z nowoczesną salą hybrydową! 
👇 👇 👇

W nowo otwartej sali hybrydowej w SPSK nr 1 w Lublinie chirurdzy naczyniowi z zespołu prof. dr hab. Tomasza Zubilewicza wykonali zabieg implantacji stentgraftu aortalno-dwubiodrowego u pacjenta z objawowym tętniakiem aorty brzusznej.

Dzięki wyposażeniu tej nowoczesnej sali operacyjnej w wysokiej klasy sprzęt możliwe jest wykonywanie skomplikowanych operacji wewnątrznaczyniowych i hybrydowych w zdecydowanie lepszych warunkach wizualizacji.

W sali hybrydowej znajduje się najnowszej generacji angiograf Alphenix Hybrid+ #CanonMedicalSystems ze stołem operacyjnym, z czym wiąże się znaczne ograniczenie i kontrola dawki promieniowania, możliwość wykonywania akwizycji także od boku pacjenta z niedostępną do tej pory szybkością, w pełnym zakresie ciała pacjenta bez potrzeby jego relokowania.

Oprogramowanie 3D Multimodality Fusion umożliwia nakładanie obrazów w trakcie fluoroskopii z wielu źródeł (tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego) i wykorzystanie ich jako „mapy drogowej” podczas zabiegów interwencyjnych.
Sala wyposażona jest również w kompletny zestaw lamp operacyjnych i kolumn, a także system integracji urządzeń obrazujących, co pozwala na eksport obrazu np. do celów szkoleniowych, a także umożliwia import z różnych urządzeń, tj. tomograf, rezonans magnetyczny czy ultrasonograf.

Inwestycje w nowe techniki wewnątrznaczyniowe w SPSK nr 1 w Lublinie są możliwe dzięki roli jaką pełni lubelska Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii w skali całej polskiej chirurgii naczyniowej – Gratulujemy!

 TMS Sp. z o.o. jest wyłącznym, autoryzowany przedstawicielem na terenie Polski firm:


Autoryzowany przedstawiciel firm: