WYKORZYSTAJ SWOJĄ INWESTYCJĘ

Aquilion Prime SP  to właściwy ekonomicznie uzasadniony wybór, począwszy od jego zainstalowania do ekspansji Oddziału. Zaprojektowany w celu podniesienia skuteczności,  Aquilion Prime SP kontroluje wszystkie aspekty tak, aby system TK mógł zapewnić szybki przepływ pacjentów,  bezpieczeństwo pacjenta i technologa oraz stworzyć platformę dla rozbudowy pakietu procedur obrazowania na Oddziale w celu zwiększenia produktywności.ZWIĘKSZONA PRODUKTYWNOŚĆ, NIŻSZE KOSZTY, WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Aquilion Prime SP to kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich potrzeb klinicznych. Wiele funkcji projektowych zapewnia  wyjątkową łatwość dostępu do pacjenta,  sprawny przebieg pracy i niskie koszty  bieżącej obsługi. Szeroki zakres niezawodnych aplikacji obrazowania i automatyzacja procesu pracy oferują wyjątkową precyzję diagnostyczną i wszechstronność kliniczną.


Przy zaledwie 2.0 dB powyżej poziomu hałasu otoczenia,  konsola systemu pracuje prawie bezgłośnie tworząc spokojne miejsce pracy dla radiografów.Biorąc pod uwagę niewielką, tylko 14.8 m2 przestrzeń do zainstalowania, Aquilion Prime SP oferuje więcej miejsca do jego obsługi.

GALERIA OBRAZÓW KLINICZNYCH


MÓZGOWIE


PŁUCA


JAMA BRZUSZNA


MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWE
TMS Sp. z o.o. jest wyłącznym, autoryzowany przedstawicielem na terenie Polski firm:


Autoryzowany przedstawiciel firm: