ROZBUDUJ POTENCJAŁ KLINICZNY

Dla czynności, od skomplikowanych do rutynowych, Aquilion Prime SP został zaprojektowany, aby dotrzymać kroku Twojej liście zadań, dzięki nowym standardom jakości obrazu, zapewniającym właściwą dawkę promieniowania dla każdego pacjenta.  Rozbudowany pakiet zintegrowanych rozwiązań aplikacyjnych umożliwia bezproblemowe i szybkie zastosowanie najbardziej zaawansowanych procedur CT w praktyce klinicznej. Aquilion Prime SP może zautomatyzować złożone badania przy jednoczesnym dostarczaniu wysokiej jakości danych.


Aquilion Prime SP przenosi rutynowe obrazowanie na nowy poziom szczegółowości obrazu i rozdzielczości nisko-kontrastowej,  zrównoważone dla każdego przypadku klinicznego przy odpowiedniej dawce. Całkowicie przeprojektowany system RTG, od generowania fotonów do  dystrybucji i detekcji wiązki, stanowi podstawę funkcji  PUREViSION Optics.  Zapewnia to lepszą równowagę pomiędzy jakością obrazu a zastosowaną dawką.  Adaptacyjna korekta rozpraszania usuwa je poprzez inteligentne  modelowanie, które zachowuje więcej pierwotnych fotonów do rekonstrukcji w porównaniu z rozwiązaniem sprzętowym.

Specjalne filtry kształtujące wiązkę, zapewniają optymalne widmo RTG i bardziej jednolitą dystrybucję wiązki, poprawiając rozdzielczość nisko-kontrastową oraz spełniają wymagania dotyczące niższej dawki całkowitej.


PUREVISION OPTICS


PRAWIDŁOWA RÓWNOWAGA POMIĘDZY JAKOŚCIĄ OBRAZU A DAWKĄ DLA KAŻDEGO PACJENTA, OD NAJMŁODSZEGO DO NAJWIĘKSZEGO

  • Generowanie promieni X – Obrazowanie z mniejszą ogniskową dla szerszego zakresu badań
  • Dystrybucja promieni X –  Adaptacyjna optyka do kształtowania wiązki zapewnia jednolite rozprzestrzenianie się fotonów w celu zmaksymalizowania rozdzielczości dla każdego zadania klinicznego, przy jednoczesnej redukcji dawki dla pacjentów o różnej sylwetce i wadze.
  • Transmisja promieni X – GENESIS wykorzystuje modelowanie rozpraszania w oparciu o dane surowe i technologię korekty, aby zapewnić jednolitą jakość obrazu.  Jest to inteligentne rozwiązanie w porównaniu z kratkami przeciw-rozproszeniowymi, które powodują utratę  podstawowych fotonów, zanim zostaną wykryte.
  • Detekcja promieni X – Detektor PUREVision wytwarza 40% więcej światła w fotodiodzie.  Jest to przełom w produkcji scyntylatora z pojedynczego ceramicznego wlewka aktywowanego

POTENCJAŁ KLINICZNY NA KTÓRYM MOŻNA POLEGAĆ

Odpowiednia dawka dla każdego pacjenta, na właściwym poziomie jakości diagnostycznego obrazu  w przypadku każdego badania to kwintesencja  obrazowania TK na tomografie Aquilion Prime SP.


AIDR 3D


Właściwa dawka dla właściwej diagnozy

Integracja protokołu sterowania ekspozycją  z rozwiązaniem udoskonalonej rekonstrukcji iteracyjnej AIDR 3D, automatycznie zapewnia doskonały szczegółowy obraz  przy znacznej oszczędności dawki dla pacjenta.

SURE kV


Badania bardzie przyjazne dla nerek

Aquilion Prime SP umożliwia automatyczny wybór napięcia kV, w zależności od wagi pacjenta i wybranego zadania klinicznego. Funkcja SUREExposureTM będąca częścią technologii Canon Medical,   pozwala zoptymalizować zastosowanie jodowego środka kontrastowego, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów procedury i zmniejszeniu ryzyka pacjenta.SEMAR (Single Energy Metal Artifact Reduction)


Zdjęcia wolne od artefaktów od metalu

Przy neutralnej dawce, SEMAR wykorzystuje najnowszą technikę rekonstrukcji w celu usunięcia artefaktów spowodowanych obecnością metalu, a w ten sposób podnosi jakość wizualizacji implantu podtrzymującego  kość i sąsiednie tkanki miękkie, co prowadzi do jasnej i pewnej diagnozy.


BADANIA ZAUTOMATYZOWANE, ADAPTACYJNE I ŁATWEKomputerowe  obrazowanie serca nigdy dotychczas nie było tak niezawodne  jak przy użyciu tomografu  Aquilion Prime SP. Inteligentny silnik SURECardio* posiada historię tysięcy wykonanych badań kardiologicznych, zapewniając parametry skanowania i ekspozycji, które dokładnie dopasowują się do pacjentów w czasie rzeczywistym.PROSPEKTYWNIE BRAMKOWANE SKANOWANIE ULTRA HELIKALNE

Łącząc korzyści skanowania spiralnego  z ekspozycją podczas wąskiej fazy EKG, SURECardio Prospective oferuje doskonałą jednolitość obrazu w osi Z, krótki czas skanowania oraz korzyści płynące z obniżenia dawki, wszystko dzięki prospektywnemu skanowaniu z bramkowaniem EKG.


Korzyść z rozwiązań Canona w medycynie

SURECardio Prospektywne: szybsze skanowanie w celu obniżenia kontrastu i uzyskanie doskonałej jednorodności czasowej.


Przesuw i skan: dłuższy czas skanowania i chwilowo niewyrównane segmenty


OBRAZOWANIE ONKOLOGICZNE
OD WCZESNEGO WYKRYCIA DO REAKCJI NA TERAPIĘ


Aquilion Prime SP zwiększa zdolność do wykrywania,  etapowania i śledzenia nowotworów przy pomocy  kolorowych map jodowych* dostępnych dla każdego rutynowego wielofazowego badania wątroby.

Gantry tomografu Aquilion Prime SP, zdolność do akwizycji z 4D bramkowaniem oddechowym* oraz zaawansowane aplikacje obrazowania, dostarczają idealnego rozwiązania dla onkologii, od wczesnego wykrycia  i planowania do interwencji i weryfikacji reakcji na zastosowane leczenie.Niezwykła wykrywalność zmian dzięki  SURESubtractionTM , unikalnemu zróżnicowanemu zastosowaniu jodu.


Łatwy dostęp do pacjenta z 78 cm duży otwór 70 cm rozszerzony FOV*
Przebieg pracy: zautomatyzowana objętościowa CTF* z iteracyjną rekonstrukcją
* Opcja


CZY NIE CHCIAŁBYŚ ZAPEWNIĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI WYNIKÓW DIAGNOSTYCZNYCH, BEZ WZGLĘDU NA ZŁOŻONOŚĆ BADANIA LUB KLINICZNY STAN PACJENTA?


Diagnostyka adaptacyjna to centryczny pakiet pacjenta oferowany przez  firmę Canon Medical, obejmujący wyjątkowe rozwiązania obrazowania, które są uproszczeniem złożonych protokołów  i dostarczają spójną jakość wyników. Rozwiązania te usprawniają przebieg pracy zespołu techników  i  zmniejszają złożoność skanowania.
Subtrakcja CTA

Doskonała wizualizacja w CTA z prawdziwą odjęciem kości i zwapnienia.Mapowanie jodu

Dokładnie określona perfuzja z kolorowymi mapami przepływu krwi w wyniku zaawansowanej rejestracji i subtrakcji.SURE Cardio TM

Solidne rozwiązanie do obrazowania naczyń wieńcowych w jednym obrocie lampy z obrazowaniem wolumetrycznym i skanowania arytmii.TAVR

Łatwe połączenie z bramkowaniem i bez bramkowania akwizycji do szybkich niskodawkowych badań TAVR.SEMAR

Ulepszona wizualizacja kości i tkanek miękkich – dla pojedynczej energii w oparciu o surowe dane algorytm redukujący artefakty od elementów metalowych.DE Charakterystyka tkanek

Charakterystyka tkanek z łatwym w użyciu skanowaniem podwójną energiąTMS Sp. z o.o. jest wyłącznym, autoryzowany przedstawicielem na terenie Polski firm:


Autoryzowany przedstawiciel firm: