Zobaczyć obraz poprzez szum – AiCE™


Zaawansowany silnik rekonstrukcyjny Advanced intelligent Clear-IQ Engine (AiCE™) inteligentnie usuwa szum z obrazów powodując nawet 3.2-krotny wzrost SNR umożliwiając dzięki temu uzyskanie obrazów na systemie Vantage Galan™ 3T o jakości porównywalnej z systemami o natężeniu pola magnetycznego 9.4 T. Wyraziste, przejrzyste i kontrastowe obrazy uzyskane przy wykorzystaniu sztucznych głębokich konwolucyjnych sieci neuronowych (DCNN) po raz pierwszy w historii MRI pozwalają „widzieć” przez szum.


PURE RF Rx


Adaptacyjna metoda redukcji zakłóceń PURERF Rx, korzysta z własnego algorytmu do redukcji szumu elektronicznego u źródła jakim jest cewka RF a niezależny zespół przetworników ADC wewnątrz gantry pozwala na digitalizację każdego ze 128 kanałów RF.

W rezultacie uzyskiwany jest wzrost SNR do 38% co ma znaczący wpływ na jakość obrazu.PURE Gradient


Cyfrowa kontrola kształtu impulsów gradientowych dla optymalizacji wydajności.

  • Do 30% wzrostu SNR w badaniach DWI mózgu
  • Do 110% wzrostu w bartościach b przy stałym TE w sekwencjach DWI


SYNTETYCZNE OBRAZY MRI – Olea Nova+


Nowoczesny system rezonansu magnetycznego powinien posiadać narzędzia do tworzenia syntetycznych obrazów MRI.

Obrazy uzyskane metodą syntetyczną na systemie Vantage Galan™ 3T, poza skróceniem czasu badania pozwalają na zwiększenie wykrywalności nowotworów, redukcję ilości zgłoszeń pacjentów na ponowne badanie w celu zobrazowania innej sekwencji oraz dają większa pewność diagnostyczną dzięki możliwości dynamicznego dopasowania wagi parametrów obrazowania (TR, TE, TI) na bazie danych wejściowych/surowych.

Olea Nova+ wykorzystuje akwizycję na bazie sekwencji MP2RAGE i mECHO oraz wyjątkowo skuteczny algorytm Bayesa do tworzenia map parametrycznych. Wyjątkowość aplikacji Olea Nova+ polega na możliwości wykorzystania w szerokim zakresie klinicznym (badaniach głowy, jamy brzusznej, MSK).

Aplikacja Olea Nova™+ jest dostępna na konsoli operatora oraz stacjach lekarskich.SYNTETYCZNE OBRAZY DYFUZYJNE – c-DWI


Dzięki wykorzystaniu algorytmu Bayesa, Vantage Galan™ 3T pozwala na uzyskanie syntetycznych obrazów dyfuzyjnych na bazie zjawiska IVIM (Intra-Vascular Incoherent Motion).

c-DWI daje możliwość nie tylko uzyskania obrazu o dowolnej wartości b ale również symulacji obrazów o niższej wartości b z krótszym TE bez pogorszenia jakości.

Skuteczność metody została potwierdzona wieloma publikacjami klinicznymi przy wykrywaniu raka mózgu, raka prostaty czy raka wątroby, znacząco zwiększając możliwości diagnostyki metodą rezonansu magnetycznego.

Aplikacja c-DWI jest dostępna na konsoli operatora oraz stacjach lekarskich.DOSKONAŁA SATURACJA TŁUSZCZU Z MSOFT


Unikalna technika korekcji lokalnych niejednorodności pola magnetycznego MSOFT daje możliwość uzyskania obrazów o doskonałej saturacji tłuszczu w obszarach o utrudnionym shimmingu.

Technika MSOFT jest dostępna dla wszystkich anatomii i nie wymaga dodatkowego sprzętu (np. specjalistycznych cewek).


ZAAWANSOWANE TECHNIKI REDUKCJI ARTEFAKTÓW


JET – artefakty ruchowe

Technika JET wykorzystuje niekartezjańską metodę akwizycji danych dla przestrzeni k w celu redukcji artefaktów wynikających z ruchu badanej anatomii.


VAT – artefakty metalowe

Technika redukcji artefaktów metalowych (np. implanty, protezy) poprzez zastosowanie dodatkowego impulsu gradientowego w kierunku kodowania przekroju podczas odczytu sygnału.

W przeciwieństwie do metod dostępnych na rynku, technika nie powoduje wydłużania czasu akwizycji i nie wymaga dodatkowej obróbki obrazu.


Quick Star – artefakty oddechowe

Nowa aplikacja pozwalająca na badanie jamy brzusznej na swobodnym oddechu w obszarach które zwykle wymagają wstrzymania oddechu przez pacjentów.

Quick Star wykorzystuje radialną metodę akwizycji niewrażliwą na artefakty ruchowe stąd pacjent może pozostać zrelaksowany podczas badania.Tryb skanowania adaptacyjnego


Vantage Galan™ 3T wykorzystuje specjalny tryb adaptacyjny do ustalania parametrów skanowania w przypadku badania pacjentów z implantami.

Możliwość zapisania ustawień dla każdego implantu przyspiesza planowanie przy kolejnych badaniach.ZAAWANSOWANY POST-PROCESSING


Zawansowane narzędzia do post-processingu zwiększają możliwości diagnostyczne jak również pozwalają na dostęp do poszerzenia zakresu oferowanych usług dla pacjentów.

Canon Medical Systems oferuje kompletny pakiet rozwiązań do obróbki i analizy danych obrazowych z systemów rezonansu magnetycznego dzięki narzędziom Olea/Vitrea™.

TMS Sp. z o.o. jest wyłącznym, autoryzowany przedstawicielem na terenie Polski firm:


Autoryzowany przedstawiciel firm: