SZYBSZE PRZYGOTOWANIE PACJENTA


Odłączany stół pacjenta

Pacjent może być przygotowywany poza pomieszczeniem badań, zwiększając możliwości wykorzystania czasu dostępności pracowni i urządzenia jak również postępowania z pacjentem.

Odłączany stół stanowi również istotny element w przypadku zabiegów pod kontrolą MR (biopsje) oraz w przypadku planowania radioterapii z wykorzystaniem systemu rezonansu magnetycznego.

Najważniejsze funkcjonalności odłączanego stołu pacjenta:

  • Możliwość jednoczesnego wykorzystania wielu cewek RF.
  • Optymalne rozmieszczenie portów przyłączeniowych cewek dla obrazowania dużych segmentów badania w trybie „feet first”.
  • Zakres ruchu stołu 205 cm w połączeniu z możliwością przesuwania cewki do badania kręgosłupa.

*wyposażenie opcjonalne


SZYBSZE PLANOWANIE BADANIA


ForeSee View

Podgląd w czasie rzeczywistym wybranej płaszczyzny skanowania pozwala operatorowi na uzyskanie pewności, że obraz anatomiczny będzie właściwy

Unikalna technika ForeSee View jest dostępna dla każdej anatomii i daje najlepsze rezultaty w trudnych anatomicznie obszarach typ trzustka, serce czy stawy, zmniejszając ilość powtórzeń badania wynikających z niewłaściwie zaplanowanych warstw akwizycyjnych.


ForeSee View – badanie serca


ForeSee View – badanie kolana


NeuroLine+

Doskonałe rezultaty w powtarzalności badań mózgu są teraz możliwe dla wszystkich badań dzięki NeuroLine+. Inteligentny algorytm pozycjonowania wykorzystujący uczenie maszynowe (Machine Learning) pozwala na automatyczny dobór płaszczyzny skanowania na bazie linii AC-PC i OM.


SpineLine

Automatyczne pozycjonowanie lokalizatora badania w jednym kliknięciu i możliwość podglądu MPR w celu ewentualnej korekcji kąta płaszczyzny dla skanów skośnych zapewnia powtarzalność i szybkość wykonywania badań kontrolnych kręgosłupa.

Narzędzie wykorzystuje uczenie maszynowe (Machine Learning).


SUREVOI™ Cardiac⁠ + CardioLine+

Niespotykanie łatwe wykonywanie badań serca dzięki automatycznej detekcja położenia serca przy użyciu modelu elastycznego (non-rigid) oraz automatycznej identyfikacji 14 standardowych przekrojów serca łącznie z prawą i lewą komorą oraz czterema zastawkami podczas skanu na pojedynczym wstrzymanym oddechu.

Połączenie technikSUREVOI™Cardiac⁠ oraz CardioLine+ umożliwia pełną automatyzację pracy od pozycjonowania na stole, poprzez planowania badania bez konieczności ingerencji operatora aż do korekcji ruchu przy pomocy wirtualnego systemu bramkowania (RMC – Real-Time Motion Correction).

CardioLine+ wykorzystuje uczenie maszynowe (Machine Learning).


SUREVOI + KneeLine+

Połączenie dwóch zaawansowanych technologii SUREVOI oraz KneeLine+ pozwoliło na znaczące skrócenie czasu wykonywania badania kolana jako jednego z podstawowych badań MSK.

  • SUREVOI – automatycznie wykrywa obszar kolana i lokalizuje region zainteresowania (ROI) w izocentrum.
  • KneeLine+ – definiuje i lokalizuje standardowe przekroje z ponad 95% skutecznością.
  • Kompatybilne z AiCE™WYJĄTKOWO SZYBKIE SKANOWANIE DZIĘKI INTELIGENTNEJ TECHNOLOGII


Deep Learning Reconstruction – AiCE™

Zaawansowany silnik rekonstrukcyjny Advanced intelligent Clear-IQ Engine (AiCE™) inteligentnie usuwa szum z obrazów powodując nawet 3.2-krotny wzrost SNR umożliwiając dzięki temu uzyskanie obrazów na systemie Vantage Galan™ 3T o jakości porównywalnej z systemami o natężeniu pola magnetycznego 9.4 T. Tak duży wzrost SNR po raz pierwszy w historii MR pozwala na wykonywanie akwizycji ,,tak szybko jak to możliwe” bez kompromisów.


Compressed SPEEDER

Compressed SPEEDER jest nową techniką obrazowania wykorzystującą metodę compressed sensing w połączeniu z zaletami technik GRAPPA i SPEEDER/SENSE, która umożliwia przyspieszenie skanowania każdej anatomii. Unikalne podejście do tworzenia obrazu pozwoliło na skrócenie czasu akwizycji nawet czterokrotnie w porównaniu do obecnych czasów przy zachowaniu doskonałej jakości obrazu bez typowych artefaktów występujących w dostępnych na rynku technikach compressed sensing.
AiCE™ + Compressed SPEEDER™

Połączenie AiCE oraz Compressed SPEEDER pozwala osiągnąć doskonałe wyniki szybkości i jakości badań w każdej anatomii niezależnie od wykorzystywanych cewek.MultiBand SPEEDER – 2 x SZYBSZE BADANIA DYFUZYJNEMultiBand SPEEDER uzyskuje informacje obrazowe z kilku warstw jednocześnie, pozwalając na skrócenie czasu akwizycji w różnych obszarach anatomicznych.

Technika została zaprojektowana w celu przyspieszenia zaawansowanych badań dyfuzyjnych takich jak DTT oraz IVIM. W szczególności skany DWI mogą być wykonywane w ok. 50% czasu w porównaniu do zwykłych sekwencji.Fast 3D – 2 x SZYBSZE BADANIA WOLUMETRYCZNE


Nowa sekwencja Fast 3D skraca czas akwizycji do 50% przy zachowaniu jednorodności obrazu, mniejszej podatności na artefakty przepływu i doskonałym efekcie saturacji tłuszczu.

Fast 3D jest kompatybilny z AiCE, umożliwiając uzyskanie niespotykanej jakości izotropowej z możliwością reformatu do dowolnej płaszczyzny.
WFS – 4 kontrasty w jednym skanie z saturacją tłuszczuTechnika Water Fat Separation (WFS) oparta o FSE2D zapewnia jednorodne tłumienie tłuszczu przy jednoczesnym skróceniu czasu badania poprzez uzyskanie czterech różnych obrazów tkankowych (in-phase, out-of-phase, water, fat) w jednym skanie. Wyjątkowe rezultaty są widoczne zwłaszcza w obszarach trudnych do korekcji (Shim).
Technika dostępna w każdej anatomii dla sekwencji T1, T2 i PD.Szybkie i komfortowe badania serca – k-t SPEEDER


Technika k-t SPEEDER umożliwia nawet 8-krotne przyspieszenie akwizycji i dzięki temu uzyskanie wysokiej rozdzielczości czasowej. Bardzo duża Ilość danych uzyskiwanych dzięki k-t SPEEDER pozwala na zredukowanie ilości akwizycji z zatrzymaniem oddechu, które trwają maksymalnie kilka sekund.

Technika umożliwia również skrócenie badań perfuzyjnych lub wykonanie całego badania na swobodnym oddechu.

TMS Sp. z o.o. jest wyłącznym, autoryzowany przedstawicielem na terenie Polski firm:


Autoryzowany przedstawiciel firm: