Blog

Credibly reintermediate backend ideas for cross-platform models. Continually reintermediate integrated processes through technically sound intellectual capital.
12/sie/2018


RayStation

Raystation wprowadza nowoczesną radioterapię w erę automatyzacji i niespotykanych dotąd możliwości. Niezrównana interaktywność z użytkownikiem i rozwiązania takie jak optymalizacja wielokryterialna, ultraszybkie obliczenia oraz adaptywna radioterapia 4D rewolucjonizują dotychczasowe podejście do leczenia radioterapią, oszczędzając czas przygotowania leczenia i pozwalając skupić się użytkownikowi na przypadkach, które wymagają najwięcej uwagi i poświęcenia.Automatyzacja planowania leczeniaRaySearch tworząc swój system planowania leczenia RayStation, dąży do zautomatyzowania procesu planowania leczenia wierząc, że ułatwi on proces przygotowania oraz pozwoli skrócić czas leczenia.

Raystation posiada poszczególne narzędzia automatyzacji:

 • Plan Explorer – automatyczne generowanie setki konkurencyjnych planów leczenia dla wszystkich urządzeń w ośrodku i ich wygodna selekcja.
 • RayAutoBreast – automatyczne planowanie dla leczenia piersi – w oparciu o modele, wiedze i doświadczenie klinicystów z całego świata.
 • Fallback Planning – tzw. planowanie awaryjne – automatyczne przeliczenie planu leczenia na każde dostępne w ośrodku urządzenie w kilka sekund.
 • RayNavigator – optymalizacja wielokryterialna.

RayStation umożliwia obliczenie przestrzeni Pareto optymalizacji planu leczenia dla dowolnego pacjenta, dając użytkownikowi możliwość manualnej edycji histogramu i dopasowanie go do założeń klinicznie akceptowalnego planu leczenia. Protokoły generacji planów oraz tworzenie skryptów użytkownika umożliwiające tworzenie własnych ścieżek postępowania z pacjentem, uczenia systemu zachowań użytkownika i powtarzania tych samych czynności, uwzględniając analizę dokładności realizacji planu leczenia w trakcie napromieniania.
Zastosowanie


Zapytaj o produkt


ZADZWOŃ

+48 22 858 28 19


Terapia adaptatywna


Raystation zostało zaprojektowane od samego początku ze szczególnym naciskiem na dynamiczna zmienność leczenia radioterapią. System wyposaża użytkownika w najbardziej zaawansowany proces planowania i zarządzania terapią adaptywną. Narzędzia ponownego planowania w połączeniu z wszechstronnymi algorytmami deformacyjnej rejestracji obrazu pozwalają na przeprowadzenie najbardziej dokładnego leczenia dla każdego pacjenta.rayDeformable – fuzja deformacyjna

W trakcie długiego procesu leczenia radioterapią fizjologia dużej grupy pacjentów ulega diametralnej zmianie. Fuzja deformacyjna pozwala na dokładne uwzględnienie tych zmian oraz ich analizę. Wymaga ona potężnych narzędzi jakie daje nowoczesna technologia dostępna w Raystation.

rayTracker – śledzenie zmian rozkładu dawki

Śledząc zmianę rozkładu dawki możemy sprawdzić jak dokładnie leczony jest pacjent. Takie sprawdzenie może nauczyć nas wiele na temat marginesów leczenia stosowanych w ośrodku. Ze względu na to, że większość pacjentów zmienia się w trakcie leczenia zazwyczaj stosowane są duże ogólne marginesy leczenia. Jednak margines ten może być zbyt duży lub nieadekwatny dla konkretnego pacjenta, powodując zwiększenie dawki dla zdrowych tkanek. Obrazowanie w trakcie terapii (CBCT) może zostać użyte do przeliczenia aktualnego rozkładu dawki dzięki czemu możliwe jest podjęcie decyzji o zmianie planu leczenia lub jego kontynuacji. Dawka może być sumowana dla wielu frakcji a także może służyć do obliczenia jaką dawkę otrzyma pacjent jeśli plan leczenia nie zostanie zmieniony.


08/sie/2018


Tomoterapia Radixact

Sterowany obrazowo i w pełni zorientowany na pacjenta system napromieniania z wysoką modulacją intensywności promieniowania. System umożliwia przeprowadzenie wysoce konformalnego leczenia dzięki zastosowaniu ultraszybkiego kolimatora wielolistkowego.

Radixact formuje kształt promieniowania dopasowany do guza, jednocześnie oszczędzając w maksymalnym stopniu zdrowe tkanki.


Sprawdzony system – radykalnie zwiększone możliwości


Tomoterapia została zaprojektowana z myślą o wysoce zaawansowanej radioterapii dostępnej dla wszystkich pacjentów, w szczególności tych których leczenie przy użyciu standardowych akceleratorów jest uciążliwe i skomplikowane. System umożliwia obrazowanie tomograficzne przed każda frakcją radioterapii, zwiększając dokładność terapii. Spiralna terapia umożliwia napromienianie bardzo długich obszarów co zapobiega potrzebie składania pól terapeutycznych i używania wielu pozycji izocentrum. Dzięki umieszczeniu akceleratora na okolu tomograficznym i zastosowaniu technologii slip ring, system może w sposób ciągły napromieniać i przesuwać pacjenta, tak aby warstwa po warstwie uzyskiwać odpowiednio wymodulowany rozkład dawki. Nie byłoby to możliwe bez zastosowania ultra szybkiego kolimatora wielolistkowego. Kolimator binarny napędzany  sprężonym powietrzem porusza listkami kolimatora z prędkością 250cm/s z średnim czasem otwarcia/zamknięcia 20ms. Podzielenie wiązki terapeutycznej na 64 wiązki elementarne pozwala równoczasowo napromieniać target i ochraniać narządy krytyczne znajdujące się w jego sąsiedztwie. Uzyskiwanie bardzo skomplikowanych rozkładów dawki wraz z bardzo dobrą ochroną narządów krytycznych powodują, że system tomoterapii zyskał uznanie i zaufanie fizyków i lekarzy radioterapeutów na całym świecie. Połączenie możliwości wysokiej modulacji rozkładu dawki kolimatorem binarnym i codziennego obrazowania wiązką MVCT sprawia, że leczenie tomoterapią jest najwygodniejszym i najdokładniejszych sposobem realizacji terapii IG-IMRT. Nowoczesna radioterapia to nie tylko potrzeba uzyskiwania skomplikowanych rozkładów dawki czy dokładności prowadzonej terapii. To przede wszystkim potrzeba adaptacji planu w całym procesie leczenia u wielu spośród napromienianych pacjentów. Zautomatyzowany moduł PreciseARTTM umożliwia prowadzenie najbardziej wydajnej i wygodnej formy radioterapii adaptacyjnej, która może być stosowana dla wszystkich napromienianych pacjentów. W każdej chwili można przejść do wybranej frakcji, wyświetlić obraz weryfikacyjny oraz przeliczony rozkład dawki i przeanalizować jakie zmiany w ułożeniu lub zmiany anatomiczne pacjenta spowodowały przekraczające wartości graniczne różnice w dawce napromieniania.

RadixactTM  został zaprojektowany tak, aby zminimalizować awaryjność i zwiększyć wydajność leczenia. Nowy system planowania leczenia Precision z zaawansowanymi funkcjami ręcznego i automatycznego konturowania, deformacyjną rejestracją obrazu i adaptacyjnym planowaniem leczenia czyni planowanie leczenia tomoterapią jeszcze efektywniejszym.TomoTherapy

Accuray

RADIOTERAPIA

Zastosowanie


Zapytaj o produkt


ZADZWOŃ

+48 22 858 28 19Przeczytaj więcej na temat możliwości i wyników klinicznych TomoTherapy


Funkcjonalności Radixact


PreciseART – Adaptywna terapia dla każdego pacjenta, dla każdej frakcji – uproszczona i przejrzysta procedura oceny i zmiany planu leczenia z upływem czasu terapii

PreciseRTX – ponowne napromienianie powracających pacjentów – uproszczona i przejrzysta procedura

CTrue – Codzienna lokalizacja targetu i prawidłowe ułożenie pacjenta – zminimalizowane ryzyko błędu lokalizacyjnego. Wysoka jakość obrazu i bardzo mała dawka napromieniania.

Kolimator binarny – wielolistkowy modulator zapewniający niespotykaną precyzję i konformalność rozkładu dawki.

Tomo Edge – jeszcze lepsze ograniczenie dawki i jeszcze lepsza ochrona narządów krytycznych, oraz przyspieszenie czasu leczenia


   

VOLO (VOxell-Less Optimizer) – oparty o procesory graficzne (GPU) algorytm optymalizacji, pozwalający na uzyskanie bardzo skomplikowanych rozkładów w bardzo krótkim czasie.


JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

Obrazy kliniczne
RadixactTM – nowy, lepszy, przyjazny.

Tomoterapia została zaprojektowana z myślą o wysoce zaawansowanej radioterapii dostępnej dla wszystkich pacjentów, w szczególności tych których leczenie przy użyciu standardowych akceleratorów jest uciążliwe i skomplikowane. System umożliwia obrazowanie tomograficzne przed każda frakcją radioterapii, zwiększając dokładność terapii. Spiralna terapia umożliwia napromienianie bardzo długich obszarów co zapobiega potrzebie składania pól terapeutycznych i używania wielu pozycji izocentrum.

Dzięki umieszczeniu akceleratora na okolu tomograficznym i zastosowaniu technologii slip ring, system może w sposób ciągły napromieniać i przesuwać pacjenta, tak aby warstwa po warstwie uzyskiwać odpowiednio wymodulowany rozkład dawki. Nie byłoby to możliwe bez zastosowania ultra szybkiego kolimatora wielolistkowego. Kolimator binarny napędzany  sprężonym powietrzem porusza listkami kolimatora z prędkością 250cm/s z średnim czasem otwarcia/zamknięcia 20ms. Podzielenie wiązki terapeutycznej na 64 wiązki elementarne pozwala równoczasowo napromieniać target i ochraniać narządy krytyczne znajdujące się w jego sąsiedztwie.

Uzyskiwanie bardzo skomplikowanych rozkładów dawki wraz z bardzo dobrą ochroną narządów krytycznych powodują, że system tomoterapii zyskał uznanie i zaufanie fizyków i lekarzy radioterapeutów na całym świecie.

Połączenie możliwości wysokiej modulacji rozkładu dawki kolimatorem binarnym i codziennego obrazowania wiązką MVCT sprawia, że leczenie tomoterapią jest najwygodniejszym i najdokładniejszych sposobem realizacji terapii IG-IMRT.

Nowoczesna radioterapia to nie tylko potrzeba uzyskiwania skomplikowanych rozkładów dawki czy dokładności prowadzonej terapii. To przede wszystkim potrzeba adaptacji planu w całym procesie leczenia u wielu spośród napromienianych pacjentów. Zautomatyzowany moduł PreciseARTTM umożliwia prowadzenie najbardziej wydajnej i wygodnej formy radioterapii adaptacyjnej, która może być stosowana dla wszystkich napromienianych pacjentów.

W każdej chwili można przejść do wybranej frakcji, wyświetlić obraz weryfikacyjny oraz przeliczony rozkład dawki i przeanalizować jakie zmiany w ułożeniu lub zmiany anatomiczne pacjenta spowodowały przekraczające wartości graniczne różnice w dawce napromieniania.

RadixactTM  został zaprojektowany tak, aby zminimalizować awaryjność i zwiększyć wydajność leczenia. Nowy system planowania leczenia Precision z zaawansowanymi funkcjami ręcznego i automatycznego konturowania, deformacyjną rejestracją obrazu i adaptacyjnym planowaniem leczenia czyni planowanie leczenia tomoterapią jeszcze efektywniejszym.

Przeczytaj więcej na temat możliwości i wyników klinicznych TomoTherapy: strona producenta ACCURAY – https://www.accuray.com/radixact/11/lip/2018ACCURAY

CyberKnife

System CyberKnife został zaprojektowany do nieinwazyjnego napromieniania zmian nowotworowych w radiochirurgii i radioterapii stereotaktycznej (SRS/SBRT). Jego zdolności śledzenia i automatycznej korekcji ruchów guza w trakcie leczenia umożliwiają dostarczanie wysokich dawek promieniowania z najwyższą dokładnością i precyzją, zapewniając zindywidualizowane leczenie, dostosowane do potrzeb każdego pacjenta.

CyberKnife, jako jedyne na rynku urządzenie do radiochirurgii, umożliwia precyzyjne, niechirurgiczne leczenie guzów nowotworowych w dowolnym obszarze ciała pacjenta bez pogarszania jego jakości życia tj: prostata, płuco, mózgowie, kręgosłup, wątroba, trzustka i nerki.

Wyniki leczenia CyberKnife wg wskazań klinicznychCyberKnife

Cechy systemu

CyberKnife / Accuray

Inteligentny system planowania leczenia – Precision™


Precision™ to oprogramowanie do planowania zoptymalizowanych i precyzyjnych planów leczenia onkologicznego na wszystkich systemach firmy Accuray.  System zapewnia użytkownikom prosty i intuicyjny interfejs połączony z zaawansowanymi funkcjami usprawniającymi planowanie leczenia.

Dzięki  Precision™ możliwe jest scentralizowanie planowania leczenia we wszystkich systemach Accuray, usprawnienie pracy oraz uzyskanie większej wydajności.

 

więcej informacji

CyberKnife

Precyzja, której można zaufać:


Terapia z systemem CyberKnife jest bardzo pozytywnie odbierane przez pacjentów:

99% pacjentów leczonych tą metodą wybrałoby ją w przyszłości
98% pacjentów zarekomendowałoby tę metodę innym
93% pacjentów zadeklarowało, iż leczenie CyberKnife nie utrudniło ich normalnego życia.
(Na podstawie badania przeprowadzonego w 2010 roku).
Zapytaj o produkt


ZADZWOŃ

+48 22 858 28 19


e-mail:

tms@tms.com.pltomotherapy-miniatura.jpg
11/lip/2018

Przyśpieszacz liniowy o energii 6MV umieszczony na gantry typu obrotowego umożliwia dzięki swojej konstrukcji i oprogramowaniu najdoskonalszą wersję radioterapii łukowej sterowanej obrazowo o szerokim zakresie modulacji intensywności dawki.

Zapewnia to z jednej strony funkcjonalność CTrue umożliwiająca codzienną lokalizację targetu i prawidłowe ułożenie pacjenta, a z drugiej helikalne napromienianie binarnym modulatorem wielolistkowym zapewniającym niespotykaną precyzję dystrybucji dawki.

TomoTherapy

Accuray

RADIOTERAPIA

Zastosowanie

 • Onkologia

Zapytaj o produkt


ZADZWOŃ

+48 22 858 28 19
10/lip/2018


VANTAGE GALAN 3T
Najcichszy i najmniejszy rezonans magnetyczny w swojej klasie produktu na rynku.


Doskonała jakość obrazu
Usprawniony tok pracy
Niezwykły komfort pacjenta


  


Energooszczędne urządzenie w niewielkiej przestrzeni

Każdy centymetr w skanerze Vantage Galan 3T zaprojektowano z myślą o maksymalnej wydajności, przy jednoczesnej minimalizacji zużycia energii. System Zero boil-off minimalizuje zużycie helu. Skaner mieści się w niewielkiej przestrzeni, zapewniając równocześnie komfortowe, otwarte środowisko dla pacjentów.


Mały rozmiar, duża wydajność

Krótki i kompaktowy otwór gantry systemu zmniejsza niepokój pacjenta, jednocześnie pozwalając na zainstalowanie skanera 3T w pomieszczeniu pierwotnie zaprojektowanym dla systemu 1.5T. Przyjazny dla środowiska projekt pomieszczenia upraszcza i skraca czas instalacji.


Oszczędność energii

Tryb ekologicznego oszczędzania energii w Galanie 3T jest automatycznie uruchamiany po opuszczeniu stołu pacjenta, aby zminimalizować koszty działania. Wykorzystując jedynie 90 kVA, Galan 3T  posiada najniższy wymagany  pobór mocy w swojej klasie.


System zaprojektowany dla komfortu pacjenta

Warunkiem udanego badania jest wygoda pacjenta. Vantage Galan 3T ma na celu maksymalizację komfortu pacjenta bez pogorszenia jakości obrazowania. Szeroki otwór gantry o średnicy 71 cm umożliwia wygodne i skuteczne skanowanie nawet dużych pacjentów. Patent „Slim gradient” zapewnia znacznie większą przestrzeń między pacjentem a wnętrzem otworu, a hałas akustyczny jest znacznie zmniejszony dzięki opatentowanej przez Canon technologii Pianissimo.

  


Redukcja hałasu u źródła powstawania

Hałas w skanerze MR to jedna z głównych przyczyn skarg pacjentów i personelu medycznego. Opatentowana przez firmę Canon technologia ekranowania akustycznego Pianissimo™ znacznie redukuje hałas w otoczeniu skanera dla wszystkich sekwencji, każdego rodzaju skanu i wszystkich obszarów anatomicznych. Ciche sekwencje Pianissimo Zen zmniejszają hałas do poziomu nieco wyższego  niż stały szum pracy skanera, dzięki czemu badania są jeszcze bardziej komfortowe i łatwiejsze w obsłudze.
ZastosowanieZapytaj o produkt


ZADZWOŃ

+48 22 858 28 19JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

Obrazowanie


 • INNOWACYJNA TECHNOLOGIA
 • WYRAŹNIEJSZE OBRAZOWANIE
 • SZERSZY ZAKRES OBRAZOWANIA

Innowacyjna technologia z ostrzejszymi obrazami i wyraźniejszymi szczegółami

Inteligentna technologia gradientów Saturn firmy Canon Medical Systems zapewnia powtarzalną jakość obrazowania poprzez zwiększenie stabilności gradientów oraz precyzyjne dostrojenie głównej częstotliwości.

 • Amplituda 45 mT/m
 • Slew Rate 200 T/m/s
 • Zaawansowana technologia:
  • High-Pressure Gradient Molding
  • Gradient Triple-Cooling

Zwiększona stabilność gradientów. Im mniej wibracji tym większa stabilność, skutkująca wyraźniejszymi obrazami. Technologia Saturn zapewnia to poprzez hartowanie cewek gradientowych i formowanie ich pod wysokim ciśnieniem. Daje to mniejsze rozmycie sygnału i tym samym lepszą rozdzielczość obrazu.

Precyzyjna kontrola częstotliwości. W Galanie wzrost ostrości obrazu jest uzyskany przez poprawioną termostabilności i dzięki temu stabilniejszą główną częstotliwość. Potrójne warstwy chłodzenia spowalniają wzrost temperatury pod dużym obciążeniem, co skutkuje doskonałą jakością obrazowania także w czasie długich sesji skanowania.

 

Ostrzejsze i wyraźniejsze obrazowanie do każdego klinicznego zastosowania

Zastrzeżona technologia PURE RF firmy Canon Medical Systems zastosowana w systemie Galan 3T zwiększa stosunek sygnału do szumu nawet o 20% dla wszystkich zastosowań klinicznych. Poprawiona wydajność systemu RF w zakresie odbioru i transmisji sygnału pomaga zwiększyć poprawność diagnostyczną przy jednoczesnym skróceniu czasu skanowania.

Zaawansowana konstrukcja ekranowania. Unikalna technologia firmy Canon zwana PURE RF Tx pozwala uzyskać wyraźniejsze obrazy z ulepszonym stosunkiem sygnału do szumu. Sposób ekranowania jest ukierunkowany na maksymalizację wydajności transmisji RF.

Adaptacyjna redukcja szumów. Technologia PURE RF Rx wykorzystuje zastrzeżony algorytm redukujący szum elektryczny u źródła (w miejscu powstawania). Rezultatem jest wzrost SNR i lepsza jakość obrazu.

Techniki bezkontrastowe firmy Canon Medical Systems pozwalają na obrazowanie naczyń od stóp do głów, rozszerzając pacjentom dostęp do angiografii MR i znacznie poprawiając ich bezpieczeństwo. Technologia Multi-phase Transmission zapewnia doskonałą jednorodność we wszystkich obszarach anatomicznych i w różnorodnych zastosowaniach klinicznych.

Zobaczyć niewidoczne z UTE
Technika UTE rozszerza zakres obrazowania tkanek również do obszarów trudnych do zobrazowania w badaniach MRI. Bardzo krótki czas echa pozwala teraz na obrazowanie tkanek takich jak więzadła, ścięgna i tkanka płucna.

Obrazowanie Multi-Echo na wstrzymanym oddechu
Podczas jednego wstrzymanego oddechu można uzyskać sześć sekwencji SE, gromadząc zwiększoną ilość informacji przy zachowaniu stosunku sygnału do szumu i dobrej rozdzielczości przestrzennej.

Uchwycenie hemodynamiki z mUTe* 4D MRA, 3 Fazy
Sekwencje z ultrakrótkim czasem echa (UTE) zastosowane w Galanie 3T pozwalają na mniejsze rozfazowanie i bardziej jednorodne sygnały z naczyń. Jednoczesna sekwencja wielokrotna TI (4D) generuje dynamiczny obraz wizualizacji przepływu krwi bez konieczności stosowania środków kontrastowych.

Kontrast na zdjęciach, a nie u pacjentów
Ryzyko związane z wykorzystaniem środków kontrastowych na bazie gadoliny stworzyło potrzebę znalezienia alternatywnych sposobów badania. Nasze unikalne sekwencja bezkontrastowego MRA pozwala zminimalizować to ryzyko jednocześnie zapewniając wyjątkowe obrazy.

      


JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

Katalog obrazów klinicznych


 • BADANIA KRĘGOSŁUPA
 • BADANIA MÓZGU
 • ANGIOGRAFIA BEZKONTRASTOWA
 • UKŁAD MSK
 • INNE

Badanie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym

  

Rutynowe badanie kręgosłupa w odcinku piersiowym

5-minutowe badanie mózgu

Brain mUTE                                                        4D mUTE MRA

4D mUTE MRA

DWI

DTI

High Resolution

eFSBB

Angiografia bezkontrastowa                                                                                     Time-SLIP

Badanie przepływu CSF                                                                                                 TSA

Time-Slip                                                                                                                              FBI

FBI                                                                 fs- FBI (Stitching)                                                               FBI

Bark

Ramię

Nadgarstek

Biodro

Kolano

Stopa

MRA z kontrastem

Mapowanie T2

Badanie kostki w sekwencji UTE

Badanie abdominalne

Dyfuzja

Badanie piersi

Badanie prostaty

Badania kardiologiczneJESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

WYSOKA WYDAJNOŚĆ • UŻYTECZNY
 • INTUICYJNY
 • ELASTYCZNY
 • NIEZAWODNY
 • SZYBKI
 • WIELOFUNKCYJNY

Usprawniony tok pracy w wydajnym obszarze roboczym

Konsola akwizycyjna M-Power™ sprawia, że wyrafinowane oprogramowanie do MR firmy Canon Medical Systems staje się niezwykle proste do opanowania i użytkowania, umożliwiając technikom na każdym poziomie ich umiejętności dostęp do pełnego zakresu funkcjonalności. M-Power pozwala przebadać większą ilość pacjentów, jednocześnie oferując szerszy zakres zastosowań klinicznych.

Dopracowany, intuicyjny interfejs MR

Intuicyjny interfejs M-Power firmy Canon Medical Systems podnosi wydajność i elastyczność do niebywałego poziomu. M-Power można dostosować do własnych specyficznych potrzeb, tak aby zwiększyć skuteczność na wszystkich etapach od rejestracji pacjenta do tworzenia raportów i archiwizacji wyników klinicznych.

Zaawansowane metody analizy

Zaawansowana analiza danych, taka jak fMRI, spektroskopia, dyfuzja lub traktografia DTI, jest udostępniona bezpośrednio na konsoli głównej przy użyciu prostego, trójstopniowego procesu. Te opcjonalne aplikacje mogą być dodawane wraz ze wzrostem doświadczenia klinicznego obsługi.

Technologia Atlas SPEEDER wspomaga techników

W porównaniu do konwencjonalnych cewek, budowa cewek w technologii Atlas SPEEDER wykorzystuje unikalną kombinację małych elementów, które dostarczają wyższy stosunek sygnału do szumu, oraz większych elementów zapewniających lepszą penetrację. Jednocześnie poprzez integrację do 128 kanałów RF, Vantage Galan 3T zapewnia lepszą jakość obrazu w całej objętości obrazowania.

Elastyczność pozycjonowania

 • Wielokanałowe cewki zapewniają jednocześnie elastyczność dla operatorów i komfort dla pacjentów
 • Korzystnie umieszczone porty oznaczają, że wiele badań można wykonać w pozycji „FeetFirst”
 • Zakres ruchu stołu do 205 cm wraz z przesuwaną cewką kręgosłupa zapewnia maksymalną elastyczność dla operatorów i większy komfort dla pacjentów

Zintegrowane rozwiązanie przebiegu badania i komfortu pacjenta

Cewki Atlas Speeder™ zostały zaprojektowane specjalnie w celu poprawy komfortu zarówno personelu medycznego jak i  pacjenta. Vantage Galan 3T z łatwością wykonuje różnorodne badania, umożliwiając  optymalne pozycjonowanie pacjenta oraz wykorzystanie odpowiednich cewek w jednym prostym kroku.

 

Zautomatyzowany, niezawodny i trwały

Złożoność planowania badań powoduje, że osiągnięcie powtarzalności skanowania może być trudne i czasochłonne. Technologia EasyTech pomaga usprawnić przebieg pracy poprzez automatyczne dopasowywanie warstw w badaniach kardiologicznych, neurologicznych i badaniach kręgosłupa, standaryzując tok pracy za pomocą automatycznego pozycjonowania.

NeuroLine+

NeuroLine+ pozwala osiągnąć wyjątkową jakość i powtarzalność skanowania we wszystkich badaniach mózgu. Algorytm inteligentnego wyrównania pozwala automatycznie ustawić linie AC-PC i OM.

SpineLine

Dzięki funkcji auto-lokalizatora, SpineLine pozwala szybko i łatwo zaplanować badania kręgosłupa. Strzałkowe i boczne lokalizatory umożliwiają ustawienie zestawów warstw, zwiększając powtarzalność przeprowadzanych badań.

  

Szybkie, wysokiej jakości badania serca

SUREVOI™ Cardiac oraz CardioLine+  pozwala znacznie skrócić czas skanowania i zwiększyć przepustowość pracowni. Trudne badania serca mogą być obecnie wykonywane jako część codziennej rutyny.

SUREVOI Cardiac

Automatyczne wykrywanie serca i wątroby przy użyciu elastycznego modelu pozwala na pełną automatyzację przebiegu pracy od pozycjonowania stołu i korekcji ruchu w czasie rzeczywistym (RMC), po umieszczenie sondy i w pełni zautomatyzowane planowanie badania serca.

CardioLine+

Aplikacja CardioLine+ automatycznie identyfikuje 14 standardowych przekrojów serca, w tym prawej i lewej komory, a także czterech zastawek serca w pojedynczym skanie na wstrzymanym oddechu.

  

Zaawansowane oprogramowanie Vitrea / Olea

Canon Medical Systems zapewnia zaawansowane środowisko przetwarzania obrazu, zoptymalizowane do efektywnej współpracy z Vantage Galan 3T. Zaawansowane technologie Olea do analizy danych są dostępne za pośrednictwem stacji roboczej Vitrea™.

Wielofunkcyjna stacja robocza Vitrea

Stacja robocza Vitrea jest podstawą zaawansowanej wizualizacji Canon Medical. Obejmuje ona przeglądarkę 2D, 3D i 4D z łączeniem lub subtrakcją obrazów oraz analizy post-processingowe 3D dla naczyń i narządów wraz z podstawowymi narzędziami do raportowania i eksportowania danych.

Zaawansowane aplikacje MR

Zaawansowane aplikacje zapewniają dostęp do ulepszonych narzędzi procedur klinicznych, w tym dyfuzji, perfuzji i krzywej kinetycznej, wraz z usprawnionym tokiem pracy dla różnych badanych narządów.

Pakiety MR EXPERT

Pakiety MR Expert zapewniają dostęp do najnowszych i najbardziej zaawansowanych narzędzi oraz aplikacji, które doświadczeni użytkownicy mogą wykorzystać do szerokiej gamy badań neurologicznych, ortopedycznych, badań serca i całego ciała.aquilion_prime.png
10/lip/2018


Dzięki dużej prędkości obrotu zespołu lampa-detektor oraz nowemu systemowi rekonstrukcji czas przeznaczony na diagnozę jest zmniejszony do minimum co pozwala na duży przepływ pacjentów. Skaner ten jest systemem dedykowanym do dużych jednostek Szpitalnych oraz klinik medycznych do celów naukowych.

Aquilion PRIME jest najnowszym dzieckiem z rodziny Aquilion ONE posiadającym unikalne cechy do których należą: filtr adaptacyjny redukujący dawkę (AIDR), aktywny kolimator, nowy system rekonstrukcyjny, raport o dawce. Dodatkowe opcje aparatu umożliwiają wykonanie: perfuzji głowy i całego ciała, badanie o dwóch energiach (Dual Energy), pomiary objętościowe płuc oraz badania kardiologiczne.
Astelion.jpg
10/lip/2018


W swojej standardowej wersji wykorzystuje najnowocześniejsze, zaprojektowane z myślą o tomografach klasy „premium”, technologie umożliwiające osiąganie jak najlepszych rezultatów diagnostycznych, przy możliwie najniższej dawce, w jak najkrótszym czasie.

Technologia Quantum Detector umożliwia skanowanie z najcieńszą, dostępną na rynku warstwą o grubości 0,5 mm zapewniając najwyższą jakość obrazu.

Zastosowanie


Zapytaj o produkt


ZADZWOŃ

+48 22 858 28 19W pełni zintegrowane z protokołem badania AIDR3D i SureExposure 3D automatycznie redukują dawkę.

Intuicyjny interfejs oraz tryb NAVI poprowadzą w łatwy sposób przez wszystkie etapy badania nawet niedoświadczonych użytkowników

Niewielka powierzchnia potrzebna do instalacji systemu oraz bogaty zestaw aplikacji klinicznych umożlwiający wykonywanie zaawansowanych badań diagnostycznych czynią system elastycznym środowiskiem pracy, znajdującym swoje zastosowanie zarówno w małych jak i dużych jednostkach służby zdrowia.

ASTELION występuje w dwóch konfiguracjach 16 i 32 warstwowej.Aquilion-ONE-GENESIS.jpg
10/lip/2018


Aquilion ONE GENESIS wykracza poza ewolucję dynamicznego tomografu komputerowego. GENESIS dzięki inteligentnym protokołom badania zapewnia doskonałą jakość obrazu, z niską dawką promieniowania i kontrastu dostosowaną do każdego pacjenta.

Aquilion ONE GENESIS wykracza poza ewolucję dynamicznego tomografu komputerowego. GENESIS dzięki inteligentnym protokołom badania zapewnia doskonałą jakość obrazu, z niską dawką promieniowania i kontrastu dostosowaną do każdego pacjenta.


PEWNOŚĆ DIAGNOSTYKI KLINICZNEJ

 • Technologia PUREViSION Optics
 • Gantry o średnicy 78 cm
 • 16 cm pokrycie w osi Z.
 • 0,275 s czas obrotu
 • Profilowane gantry zapewnia większy komfort podczas badania
 • Pochylenie gantry +/- 30 stopni
 • FIRST w pełni zintegrowane i zautomatyzowane rekonstrukcje iteracyjne (MBIR);
 • Ulepszony AIDR3D; rekonstrukcja iteracyjna 4 generacji
 • Laserowa kolimacja pozwalająca ustawić zakres badania oraz pole skanowania na gantry
 • Powierzchnia montażowa 19 m2

PURE VISION OPTICS

Przekształcenie klinicznego zaufania – całkowicie przeprojektowany system rentgenowski

 • Całkowicie przeprojektowany system rentgenowski od generacji (raczej od sposobu generowania )fotonów do dystrybucji wiązki
 • Adaptacyjna korekta rozproszenia
 • Detektor PUREViSION o 40% większa efektywność
 • Zapewnia lepszą równowagę między jakością obrazu a dawką

GENESIS Edition przenosi rutynowe obrazowanie na nowy poziom szczegółowego obrazu z rozdzielczością nisko-kontrastową, przy zbilansowanej dawce, właściwej dla każdego przypadku klinicznego. Całkowicie przeprojektowany system RTG, od generowania fotonów do dystrybucji i detekcji wiązki, stanowi podstawę PUREViSION Optics. Zapewnia to lepszą równowagę pomiędzy jakością obrazu a zastosowaną dawką. Adaptacyjna korekta rozpraszania usuwa je poprzez inteligentne modelowanie, które zachowuje więcej pierwotnych fotonów do rekonstrukcji w porównaniu do rozwiązania sprzętowego.


PRAWIDŁOWA RÓWNOWAGA POMIĘDZY JAKOŚCIĄ OBRAZU A DAWKĄ DLA KAŻDEGO PACJENTA, OD NAJMŁODSZEGO DO NAJWIĘKSZEGO
 • Wytwarzanie promieni X – Obrazowanie z mniejszą ogniskową dla szerszego zakresu badań
 • Dystrybucja promieni X –  Adaptacyjna optyka do kształtowania wiązki zapewnia jednolite rozprzestrzenianie się fotonów w celu zwiększenia rozdzielczości dla każdego zadania klinicznego, przy jednoczesnej redukcji dawki dla pacjentów o różnej sylwetce i wadze.
 • Przesyłanie promieni X – GENESIS wykorzystuje modelowanie rozpraszania w oparciu o dane surowe i technologię korekty, aby zapewnić jednolitą jakość obrazu.  Jest to inteligentne rozwiązanie w porównaniu z siatkami przeciw-rozproszeniowymi, które powodują utratę  podstawowych fotonów, zanim zostaną wykryte.
 • Wykrywanie promieni X – Detektor PUREVision wytwarza 40% więcej światła w fotodiodzie.  Jest to przełom w produkcji scyntylatora z pojedynczego ceramicznego wlewka aktywowanego

ELIMINOWANIE PROBLEMÓW PRZEBIEGU PRACY DZIEKI ZINTEGROWANEMU ROZWIĄZANIU REKONSTRUKCJI MBIR, SZYBKIEMU I ŁATWEMU DO OBSŁUGI

GENESIS Edition zapewnia  ostrzejszy, bardziej szczegółowy obraz  i niższą dawkę ekspozycji pacjenta dzięki pierwszemu na świecie, całkowicie zintegrowanemu rozwiązaniu  MBIR (Iteracyjna rekonstrukcja w oparciu o model).


DYNAMICZNA OBJĘTOŚCIOWA TK – PO PROSTU SKUTECZNA

Ponad 10-letnia historia partnerstwa Canon z wiodącymi instytucjami  działającymi na rzecz badań klinicznych, wyróżnia firmę Canon jako branżowego lidera w zakresie dynamicznej objętościowej tomografii komputerowej (CT).  Razem opracowaliśmy nowe  procedury  dla lepszej opieki medycznej pacjenta, zautomatyzowanych procesów pracy i stale doskonalonej technologii rekonstrukcji, tak aby wprowadzić wyjątkową praktykę rutynową.


PERFUZJA

Przekształć swoje możliwości diagnostyczne, od parametrów morfologicznych do badań fizjologicznych. Skanowanie wykonywane z parametrami niskiej dawki jest bezproblemowe.

 • Diagnozuj zmiany, których nie można zobaczyć w trybie tradycyjnego obrazowania statycznego
 • Zwiększ pewność klasyfikacji nowotworów dzięki kwantyfikacji przepływu krwi
 • Monitoruj rozwój guza i kontroluj reakcję na leczenie
 • Zredukuj potrzebę dodatkowych testów obrazowania czy biopsji.

PERFUZJA CIAŁA

Oprogramowanie perfuzji ciała analizuje przepływ krwi w narządach na podstawie dynamicznych obrazów skanowania. Zastosowanie perfuzji może  dostarczyć dodatkowej informacji dla postawienia diagnozy,  zaplanowania leczenia i obserwacji zmian podczas kolejnych wizyt.

 • Czasowa jednorodność obrazu całego narządu
 • Całkowicie zautomatyzowane oprogramowanie, elastyczne, objętościowe, dostosowane do każdej pozycji
 • Protokół skanowania perfuzji przy niskiej dawce
 • Interaktywna kontrola funkcyjnego nałożenia kolorów na obrazy morfologiczne.

PERFUZJA MÓZGU

Protokół Neuro ONE umożliwia akwizycję wielu skanów objętościowych, przy niskiej dawce, wykonanych dla całego mózgu podczas wstrzykiwania środka kontrastowego, aby zilustrować perfuzję w całym mózgu  i udostępnić dynamiczną analizę naczyniową całego mózgu w jednym badaniu.


PERFUZJA MIĘŚNIA SERCOWEGO

Wyniki wieloośrodkowego  badania CorE320 wykazały, że  koronarografia (CTA)  ma potencjał, aby stać się narzędziem diagnostycznym równoważnym w stosunku do konwencjonalnej angiografii naczyń wieńcowych.  W następstwie powyższego badania, opracowaliśmy perfuzję mięśnia sercowego (ang. Myocardial Perfusion) jako zaawansowaną  aplikację dla celów ilościowej analizy perfuzji.

 • Akwizycja danych z całego serca w pojedynczym, czasowo jednorodnym skanie
 • Dokładna diagnoza: Perfuzja mięśnia sercowego w połączeniu z koronarografią (CTA) stwarza możliwość dokładnej  oceny perfuzji mięśnia sercowego oraz identyfikacji tętnic wieńcowych  odpowiedzialnych za niedokrwienność
 • Ultra niska dawka: Wszystkie wymagane dane perfuzyjne można uzyskać podczas jednego skanowania

WŁAŚCIWA APLIKACJA DLA PEWNEJ DIAGNOZY, ZAUTOMATYZOWANA, NIEZAWODNA I SOLIDNA

GENESIS Edition oferuje kompleksowy pakiet adaptacyjnych rozwiązań diagnostycznych dla ułatwienia skomplikowanych badań, zwiększenia diagnostycznej dokładności i odtwarzalności.JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

Zadowolenie pacjenta


PRZEKSZTAŁCENIE DOŚWIADCZENIA PACJENTA

Szybkie i łatwe skanowanie-kompleksowa diagnostyka

 • Skanowanie wolumetryczne o niskiej dawce
 • Łatwe planowanie – łatwe skanowanie
 • Wygodniejsze pozycjonowanie dla pacjentów
 • Nie wymagany skanogram

PROJEKT SKONCENTROWANY NA PACJENCIE

Model GENESIS Edition został zaprojektowany z wyjątkowym, poszerzonym gantry, zapewniającym ciszę i przestrzeń dla większego komfortu pacjenta. Krótki otwór jest bezpieczny, zapewnia łatwy dostęp do pacjenta, z przodu i od tyłu gantry.  Podczas zabiegów urazowych i interwencyjnych,  swobodny dostęp do pacjenta ułatwia opiekę medyczną.


ŁÓŻKO ZAPROJEKTOWANE DLA BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA I TECHNIKA

Tech Assist Lateral Slide*  zapewnia bezpieczeństwo i komfort jako narzędzie do ustawiania pacjenta w prawidłowej pozycji, po naciśnięciu przycisku.

Tech Assist Lateral Slide zmniejsza ryzyko obrażeń pacjenta i operatora.


AKCEPTACJA DOSKONAŁEGO SYSTEMU TK BEZ POCHYLANIA GANTRY – BEZZASADNA

Pochylanie gantry to podstawowa cecha  systemów TK, pozwalająca na skanowanie pod kątem, w żądanej płaszczyźnie skanowania w celu uniknięcia bezpośredniej ekspozycji narządów wrażliwych na promieniowanie.

Precyzyjne urządzenie (GENESIS Edition z dwukierunkowym pochylaniem gantry). Wysoko zaawansowana technologia  rekonstrukcji pokonuje matematyczną złożoność skośnego skanowania, w celu uzyskania spiralnej (helikalnej) i objętościowej akwizycji, bez kompromisów w jakości obrazu.STANOWISKO PRACY


WYKORZYSTANIE ŁATWOŚCI PROMIENIOWANIA RTG W TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Dzięki GENESIS Edition, skanowanie TK można wykonywać  z prostotą konwencjonalnego prześwietlenia rentgenowskiego.  Laserowa kolimacja pozwala ustawić pole widzenia i zakres skanowania bezpośrednio na gantry.  Pozycjonowanie pacjentów do skanowania jest wygodniejsze. Badania zaś przebiegają  szybciej, przy zmniejszonej dawce promieniowania.


ORGANIZACJA PROCESU PRACY

GENESIS Edition pozwala na łatwiejsze wykonywanie skomplikowanych badań, zmniejszenie dawki promieniowania oraz poprawiając dokładność diagnostyczną i powtarzalność. Wszystkie etapy, od planowania do rekonstrukcji i przetwarzania danych można zestawić w jednym i tym samym protokole. Wybieranie w prosty sposób spośród szerokiej gamy predefiniowanych lub definiowanych przez użytkownika  protokołów, to wszystko co jest potrzebne do uzyskanie szybkich i niezawodnych wyników.


OSZCZĘDZAJ NA ZAJĘTEJ PRZESTRZENI, NIE NA WYDAJNOŚCI SYSTEMU

Przesuw boczny stołu:

 • Łącznie 8,4 cm
 • Łatwe pozycjonowanie dla zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta

GENESIS Edition to mniejsze, lżejsze urządzenie, które wymaga mniej mocy niż inne  wysokiej klasy systemy TK. Zaprojektowany z myślą o powierzchni instalacyjnej zaledwie 19 m2, można zainstalować w większości istniejących pomieszczeń TK, unikając kosztów adaptacji.

Kompaktowa konstrukcja zapewnia więcej przestrzeni do wykonywania zabiegów pourazowych lub interwencyjnych.
AQ-Lightning-SP.jpg
10/lip/2018


Czy szukasz skanera TK, który umożliwia lepszą ochronę pacjenta i bardziej bezpieczne obrazowanie w kompaktowym pakiecie, po przystępnej cenie? Skaner Aquilion Lightning™ SP właśnie to oferuje.
System został zaprojektowany w ten sposób, aby działać niezawodnie i skutecznie, generując obrazy wysokiej jakości, co przyspiesza diagnozę i leczenie w zapracowanym środowisku.


Czy szukasz skanera TK, który umożliwia lepszą ochronę pacjenta i bardziej bezpieczne obrazowanie w kompaktowym pakiecie, po przystępnej cenie? Skaner Aquilion Lightning™ SP właśnie to oferuje.
System został zaprojektowany w ten sposób, aby działać niezawodnie i skutecznie, generując obrazy wysokiej jakości, co przyspiesza diagnozę i leczenie w zapracowanym środowisku.


ZAUFANA SKUTECZNOŚĆ. INTELIGENTNA INWESTYCJA.

Wysoka wydajność, duża ekonomiczność

Aquilion Lightning  SP wykorzystuje najnowszą technologię w celu zoptymalizowania ochrony pacjenta i przyspieszenia  podjęcia decyzji klinicznej. Innowacyjne właściwości zapewniają rutynową akwizycję obrazów wysokiej jakości przy bardzo niskiej dawce pacjenta.


 • 80 rzędowy detektor PUREViSION
 • Otwór gantry o szerokości 78 cm
 • Zintegrowany i zautomatyzowany AIDR3D 4 generacji
 • Minimalna powierzchnia instalacyjna 9,8m2
 • Pakiet unikalnych rozwiązań obrazowania – Adaptive Diagnostics *
 • Oszczędność energii „Tryb uśpienia”
 • Zwiększona produktywność dzięki trybowi nawigacji

Detektor skuteczniejszy o 40 %

80-rzędowy detektor PUREViSION  zapewniający najlepszą w branży  0.5 mm wielkość elementu, produkuje wyraźne, całkowicie izotropowe obrazy we wszystkich płaszczyznach. Dzięki skuteczniejszemu wykorzystaniu promieni  X,  innowacyjny detektor PUREViSION  umożliwia redukcję dawki pacjenta przy jednoczesnej poprawie jakości obrazu.


Szybkie ultra-helikalne skanowanie

Poprzez przejście z detektora 64- do 80-rzędowego, z 160 warstwami,  Aquilion Lightning  SP oferuje krótszy czas skanowania, zredukowaną ilość kontrastu, mniej artefaktów od ruchu pacjenta i lepszą jakość obrazowania.


Trzy badania w jednym czasie

Zdolność do zmiany parametrów obrazowania i prędkości stołu  podczas tego samego badania pozwala zaoszczędzić czas, ograniczyć dawkę i koszty. Połączenie nawet trzech protokołów podczas jednego skanowania pozwala doskonale wykorzystać środki kontrastowe, jednocześnie redukując dawkę pacjenta i artefakty od ruchu pacjenta.


Wysoka wydajność najlepsza ekonomiaDetektor PUREViSION oszczędzanie dawki i kosztów

 • Najmniejsza w branży szerokość elementów detektora 0,5 mm przy najlepszej rozdzielczości
 • O 20% szybsze skanowanie w porównaniu z tradycyjnym skanowaniem 64-rzędowym
 • Mniejsza dawka promieniowania z 40% większą wydajnością światła
 • O 25% mniejsze zużycie energii w porównaniu do Aquilion 64
 • „Non-stop-Scanning” z automatyczną, zoptymalizowaną redukcją dawki
 • Zwiększona wydajność dzięki trybowi Navi
 • Oszczędność kosztów dzięki Reduced Contrast Media


Maksymalna zdolność kliniczna

Diagnostyka Adaptacyjna – odpowiednia aplikacja do postawienia pewnej diagnozy
• Zautomatyzowane algorytmy przy bezobsługowych aplikacjach
• Poprawiona precyzja i odtwarzalność diagnostyki
• Większa pewność postawienia diagnozy dzięki diagnostyce adaptacyjnejZwiększona produktywność zoptymalizowane bezpieczeństwo pacjenta

System zaprojektowany dla Ciebie

 • I-Station do sprawdzania tożsamości i komunikacji w pokoju pacjenta
 • Wskaźnik wstrzymania oddechu z licznikiem czasu z obu stron gantry
 • 78-centymetrowy otwór gantry do łatwego pozycjonowania pacjenta, skanowania urazów. Pacjenci z OIOM i procedury interwencyjne
 • Pochylenie gantry dla wszystkich dostępnych trybów skanowania
 • Zdalny dostęp z komputera w dowolnym miejscu
 • Szybka rekonstrukcja; do 50 obr/sek
 • Szybka diagnostyka dzięki InstaView
 • Redukcja dawki dzięki aktywnej kolimacji
 • Redukcja dawki dzięki zintegrowanemu AIDR3D 4 generacji
 • Dedykowane zoptymalizowane protokoły urazowe i pediatryczne
 • Przesuw poprzeczny stołu pacjenta +/- 4,2 cm

WIĘKSZA PRODUKTYWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA

Aquilion Lightning SP wykorzystuje najnowszy osprzęt, oprogramowanie i technologię rekonstrukcji, co pozwala sprostać obciążeniu pracy, przy zachowaniu najlepszej jakości obrazu. System zapewnia sprawny przebieg pracy od przygotowania pacjenta do diagnozy. Szybkie i skuteczne badanie z automatycznym doborem minimalnej dawki dla pacjenta umożliwia optymalne wyniki obrazowania i doświadczeń pacjenta.

Wybór protokołu

Po zarejestrowaniu pacjenta, skaner Aquilion Lightning automatycznie wybiera właściwe protokoły dla pacjentów dorosłych lub pediatrycznych.

Kontrola dawki

Aquilion Lightning SP gwarantuje, że limit zdefiniowanej dawki promieniowania nie zostanie przekroczony, aby uniknąć niezamierzonego wysokiego poziomu.

SURE Exposure TM 3D

Całkowicie zintegrowana automatyczna kontrola ekspozycji gwarantuje optymalną jakość obrazu dla każdego pacjenta, przy możliwie najniższej dawce promieniowania.

Obrazowanie w czasie rzeczywistym

Podczas skanowania, system wyświetla obrazy w czasie rzeczywistym, co pozwala Użytkownikowi natychmiast monitorować wynik badania. Jest to cenne narzędzie umożliwiające oszczędność czasu skanowania i redukcję dawki promieniowania.

Zarządzanie kontrastem

Dzięki możliwości dodawania protokołów do planu badania, szybkość i objętość przepływu danych automatycznie dostosowuje się do faktycznej wagi pacjenta i typu badania, podczas synchronizacji wstrzykiwania dawki** ze skanowaniem.

Automatyczny wybór napięcia kV

Aby zredukować dawkę kontarstu, opcja SUREkV automatycznie wybiera ustawienie najniższego kV dla badań koronarografii (CTA).

Usprawniona funkcja AIDR 3D*

Technologię algorytmu iteracyjnego firmy Canon Medical można zastosować dla wszystkich badań, co pozwala zredukować dawkę promieniowania do 75 % w codziennej rutynowej praktyce.

Szybka rekonstrukcja**

Dzięki prędkości rekonstrukcji do 50 obrazów na sekundę**, przy pełnej rozdzielczości, możliwe jest postawienie szybkiej diagnozy i zapewnienie wysokiego przepływu pacjentów.

*AIDR 3D Enhanced = Adaptacyjna Iteracyjna Redukcja Dawki 3D,
**Opcja

JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

Produktywność


EKONOMICZNOŚĆ MIEJSCA PRACY I ZUŻYCIA ENERGII

Aquilion Lightning  SP został rozważnie zaprojektowany, aby  sprostać obecnym wyzwaniom ekonomicznym. Dzięki projektowi gantry skoncentrowanemu na niewielkiej przestrzeni instalacyjnej i niskiemu zużyciu energii, Aquilion Lightning SP udostępnia więcej miejsca do realizacji zabiegów.


SZYBKIE I SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE PACJENTA

Gantry skanera  Aquilion Lightning SP charakteryzuje się innowacyjnym wzornictwem, które  wpływa na zadowolenie pacjentów podczas  skanowania, zapewniając doskonałe działanie i bezpieczeństwo  pracy technika.

Wyświetlacz i-station przedstawia instrukcje badania przyjaznego dzieciom i informuje operatorów o zatrzymaniu oddechu, EKG, parametrach skanowania i danych pacjenta.

Przestronny otwór gantry, szer.  780 mm oraz stół pacjenta, szer. 470 mm, gwarantują  wygodne skanowanie, nawet dla pacjentów o dużej wadze.

Blat stołu można obniżyć do minimum  312 mm wysokości, aby ułatwić ułożenie pacjenta i przeniesienie go z wózka lub łóżka.

Opcja Tech Assist Lateral Slide** (poprzeczny przesuw stołu) zapewnia bezpieczeństwo i komfort,  dzięki zmotoryzowanej funkcji pozycjonowania pacjenta, zmniejsza ryzyka obrażeń, zarówno pacjenta jak i technika.

** Opcja


Zoptymalizowany przebieg procedury klinicznej

Aquilion Lightning SP został zaprojektowany w celu łatwej obsługi nawet podczas największych obciążeń pracy klinicznej. Intuicyjny interfejs prowadzi użytkownika systemu, krok po kroku, przez planowanie badania, wykorzystując  nowoczesną i łatwą do  zrozumienia grafikę i animacje. Pakiet inteligentnych funkcji umożliwia szybki i wydajny przepływ pracy.

Skanowanie non-stop przy pomocy skanera Aquilion Lightning SP

Zoptymalizowana wydajność systemu przy niskiej dawce promieniowania, pozwala zmniejszyć ekspozycję pacjenta i wykonywać więcej badań w krótszym czasie.

Zautomatyzowany wybór napięcia  kV

Aquilion Lightning SP umożliwia automatyczny wybór napięcia kV, zależnie od wagi pacjenta i wybranego badania klinicznego.  Jako cześć technologii  SUREExposure  firmy Canon Medical, funkcja ta pozwala zoptymalizować użycie kontrastu jodowego, co prowadzi do  obniżenia kosztów i ryzyka dla pacjenta.

Przepływ pracy zero-click

Całkowicie zautomatyzowane algorytmy, takie jak SURESubtraction* i Dual Energy* umożliwiają niezwykle łatwe postawienie diagnozy.  Algorytmy(zero-click)  bez klikania,  gwarantują najwyższą jakość obrazu bez konieczności manualnej ingerencji i/lub procesu przetwarzania danych.  Pozwala to zaoszczędzić  cenny czas i generują taki sam rezultat dla wszystkich pacjentów.

* Opcja

AQ-Lightning.jpg
10/lip/2018


Minimalizuje dawki ekspozycji dla wszystkich pacjentów, przyjazny dla środowiska Aquilion Lightning z detektorem PUREViSION . Standardowa implementacja AIDR 3D ulepszona rekonstrukcja iteracyjna i SEMAR, algorytm eliminacji artefaktów od elementów metalowych, oba ulepszają wizualizację implantów, kości i tkanek miękkich.


Minimalizuje dawki ekspozycji dla wszystkich pacjentów, przyjazny dla środowiska Aquilion Lightning z detektorem PUREViSION . Standardowa implementacja AIDR 3D ulepszona rekonstrukcja iteracyjna i SEMAR, algorytm eliminacji artefaktów od elementów metalowych, oba ulepszają wizualizację implantów, kości i tkanek miękkich.


 • Detektor PUREViSION o szerokości 20 mm
 • 0,5 mm x 16 rzędów
 • Otwór gantry o średnicy 78 cm
 • Do 32 warstw na obrót *
 • Zintegrowany czwartej generacji algorytm iteracyjny AIDR3D we wszystkich protokołach
 • SEMAR
 • Zestaw akwizycji subtrakcyjnych *
 • inimalna powierzchnia instalacyjna 9,8 m2
 • 0,5 s czas rotacji *
 • Generator 50kW

Usprawniony przepływ pracy ze zintegrowaną redukcją dawki


Od konfiguracji do diagnozy

 • Podwójny skanogram obrazujący w czasie rzeczywistym
 • Planowanie skanowania
 • Skanowanie
 • Automatyczny dobór parametrów; SUREkV i SUREExposure
 • Jednoczesna rekonstrukcja przy 15 obrazach na sekundę z rekonstrukcją Iteraktywną czwartej generacji; ulepszono AIDR 3D
 • Tryb nawigacji
 • Rekonstrukcje hybrydowe dla szybszego przeglądu bez dodatkowej rekonstrukcji


Niezrównana jakość obrazu. Diagnostyka adaptacyjna

 • SURESubtraction (Mózg / Szyja / Ortopedyczne/Całe ciało)
  * Usuwa struktury kostne i zwapnioną płytkę, aby uzyskać dokładne CTA. Solidne algorytmy rejestracji mogą dostosować się do szerokiego zakresu anatomii i potencjalnego ruchu
 • SURESubtraction płuc*
  Generuje mapy jodowe, które z łatwością rozpoznają obszary niedokrwienia miąższu płucnego. Zaawansowana rejestracja odkształcalna dostrojona do miąższu płucnego.
 • SEMAR
  Wyrafinowany algorytm jest wykorzystywany do usuwania artefaktów od metalu, poprawiając wizualizację implantów i obrazowania kości i przylegającą tkankę miękką, co zapewnia bardziej przejrzystą i pewniejszą diagnozę.


Sprawność pracy. Minimalna energia, minimalna przestrzeń

Zaprojektowany, aby sprostać Twoim wymagającym wyzwaniom ekonomicznym

 • Aquilion Lightining ma minimalną powierzchnię instalacyjną tylko 9,8 m2
 • Instalacja może zostać zakończona w ciągu zaledwie 3 dni
 • Adaptacyjne zarządzanie energią
 • Silniki w stole, wentylatory i główny generator są wyłączone w trybie oszczędzania energii
TMS Sp. z o.o. jest wyłącznym, autoryzowany przedstawicielem na terenie Polski firm:


Autoryzowany przedstawiciel firm: